„Szczera oraz merytoryczna dyskusja, dotycząca poruszanych problemów duszpasterskich, sprawiła, że poczuliśmy się jeszcze bardziej odpowiedzialni za sprawy diecezji” – powiedział ks. prałat Ryszard Pruczkowski.

Kuria Diecezjalna była miejscem spotkania kapłanów, którzy tworzą Kapitułę Katedralną Diecezji Bydgoskiej. – Dziękuję księżom, którzy odpowiedzieli na moje zaproszenie i chcą służyć swoją radą w sprawach ważnych dla lokalnego Kościoła – powiedział bp Krzysztof Włodarczyk.

Kapitułę tworzą kanonicy gremialni honorowi, seniorzy, a także „supra numerum” (nadliczbowi). Ich działania są oparte na statutach. Spośród kapłanów wybierani są: prepozyt, dziekan, sekretarz, kustosz i penitencjarze. – Spotkanie było zaproszeniem naszego pasterza, byśmy jako kapituła, mogli wypełnić jeden z naszych obowiązków, mianowicie „służyć Biskupowi Bydgoskiemu radą, gdy zwróci się o to”. Zrodziła się także myśl, by nasze spotkania odbywały się częściej. To sprawi, że jeszcze bardziej będziemy mogli biskupowi „służyć duszpasterska pomocą” – dodał prepozyt ks. prałat Ryszard Pruczkowski.

W czasie dyskusji zrodził się m.in. pomysł spotkań modlitewnych w katedrze bydgoskiej w intencji powołań z udziałem wiernych z poszczególnych dekanatów diecezji, które będą prowadzone przez reprezentantów kapituły.

Tytuł kanonika nawiązuje do wczesnośredniowiecznej nazwy duchownych, żyjących według reguł kanonicznych przy kościołach biskupich lub kolegiackich. Obecnie kanonikiem jest kapłan, uhonorowany tą godnością za szczególne zasługi dla Kościoła lokalnego. Księża kanonicy zobowiązani są do sprawowania określonych obrzędów liturgicznych z miejscowym biskupem lub innymi kanonikami.

Tekst: Marcin Jarzembowski
Zdjęcie: ks. dr Marcin Jiers

print