02.05.2022

1 maja, w wieku 76 lat, zmarła prof. nauk humanistycznych i filolog Elżbieta Laskowska. Była jedną z założycielek i aktywną działaczką Wincentyńskiego Duszpasterstwa Akademickiego „Stryszek” w Bydgoszczy.

Od 1984 roku, jako wykładowca, związana była z Wyższą Szkołą Pedagogiczną. Jej pracy naukowej poświęconej problemom etyki słowa w języku i w komunikacji, towarzyszyła zawsze żywa obecność w Kościele i społeczności lokalnej.

Profesor Elżbieta Laskowska uczestniczyła czynnie w III Powojennym Synodzie Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Przez wiele lat chętnie dzieliła się wiedzą  i świadectwem wiary, uczestnicząc w bydgoskich Tygodniach Kultury Chrześcijańskiej.

„Świadectwo życia jest o wiele ważniejsze niż teoretyczne wywody. Nikt z nas nie jest samowystarczalny. Dlatego jedni od drugich się uczą. Sama wielokrotnie przekonałam się, że świadectwo może mieć pozytywny wpływ na kogoś innego. Jako nauczyciele akademiccy chcemy podzielić się swoimi doświadczeniami, które dotyczą powołania” – mówiła podczas debaty środowiska akademickiego „Moje życie, moja droga, mój sens”, która odbyła się w Bydgoszczy w ramach XXVI Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej w 2007 roku.

Spotykała się z młodzieżą w duszpasterstwach akademickich. „Do duszpasterstwa akademickiego trafiłam w momencie, kiedy wchodziły w życie postulowane przez Sobór Watykański II przemiany w liturgii. Dzięki temu zaczęłam dostrzegać treści, dotąd przesłaniane przez rytuał. No i ksiądz, który nie mieścił się w stereotypie niedostępnego dla zwykłego człowieka kapłana. Bo można było z nim „normalnie” porozmawiać. Jestem przekonana, że gdyby nie „Stryszek”, byłabym dziś zupełnie innym człowiekiem – nie wiadomo, czy zaangażowanym religijnie” – powiedziała prof. Elżbieta Laskowska z okazji 50-lecia „Stryszka” w 2019 roku.

Współtworzyła Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w grodzie nad Brdą. Była cenionym i szanowanym przez studentów i doktorantów wychowawcą i wykładowcą.

Msza św. pogrzebowa odbędzie się w bydgoskim kościele Zmartwychwstania Pańskiego 5 maja o godzinie 13.00.

Wieczny odpoczynek racz Jej dać, Panie…

Zdjęcie: YT UKW

print