03.05.2022

„Nie bójmy się zginać kolan przed obliczem Matki Bożej, bo Ona chce nam pomóc w stawaniu się ludźmi wartościowymi” – mówił w uroczystość NMP Królowej Polski oraz w 231. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja biskup ordynariusz Krzysztof Włodarczyk.

W Eucharystii w Katedrze św. Marcina i Mikołaja w Bydgoszczy uczestniczyli przedstawiciele władz różnych szczebli, służb mundurowych oraz mieszkańcy regionu. – Uczynienie Maryi Królową Polski to nie symboliczne odwołanie się do Niej, ale realne oddanie się Tej, której prowadzenie nas do Chrystusa oraz troska o nasze życie w łasce Bożej i kierowanie się wiarą, nie tylko czyniły nas mądrymi, ale i kiedy trzeba było, wyprowadzały z największych ciemności zagrożeń i niewoli – mówił bp.

Biskup Krzysztof Włodarczyk postawił pytanie o znaczenie Konstytucji majowej dzisiaj. – Otóż przypomina nam ona o tym, że jej twórcy – choć sami nieraz zarażeni duchem wolterianizmu i sceptycyzmu, który wiał w ówczesnej Europie – umieli się wznieść ponad siebie. Nie bali się rozpocząć Preambuły Konstytucji słowami: „W imię Boga, w Trójcy Świętej jedynego”. Odwołując się do Boga, zwrócili uwagę na to, że religia jest integralną częścią ludzkiego bytowania. Na to, że człowiek nie może nie stawiać sobie zasadniczych pytań o siebie samego, o sens życia, o Boga – powiedział.

W czasie Mszy św. pasterz diecezji prosił o pokój w ludzkich sercach, ojczyźnie oraz za wschodnią granicą, polecając wszystkich opiece Królowej Polski. – Jeśli my, katolicy, będziemy bogaci duchem Ewangelii i posłuszeństwa Bogu, to i Polska będzie narodem wartościowym, a Europa i świat będą o nas wołać. Będą wołać o naszego ducha, o nasze zasady i poświęcenie – mówił, przywołując postaci Norwida. Św. Jana Pawła II oraz bł. kard. Stefana Wyszyńskiego.

Po modlitwie uczestnicy przeszli na płytę Starego Rynku. Organizatorami wojewódzkich obchodów w Bydgoszczy byli: wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki i szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, dowódca Garnizonu Bydgoszcz, gen. bryg. Artur Kępczyński.

Tekst, nagranie, zdjęcia: Marcin Jarzembowski

print