08.05.2022

„Dobry Pasterz dba o swoje owce, kiedy są głodne, prowadzi je na zielone pastwiska, gdzie będą mogły najeść się do syta” – mówił w parafii NMP Różańcowej w Wysokiej bp Krzysztof Włodarczyk.

Tym samym ordynariusz nawiązał do symboliki Niedzieli Dobrego Pasterza. – To dzięki Chrystusowi, Dobremu Pasterzowi, możemy oczekiwać zbawienia i chwały wiecznej. Trzeba jednak nauczyć się słuchać Jego głosu i wybielić swe szaty w Jego Krwi – dodał.

Według biskupa Włodarczyka, gdy Pan Jezus mówił: „Moje owce słuchają mego głosu”, miał również na myśli „słyszenie sercem, sprawiające, że ci, którzy Go pokochali, stali się wrażliwi na Jego wołanie”. – Iść za Jezusem, to być posłusznym Jego nauce, życzeniom, woli, wyrażonej poprzez obowiązki dnia codziennego. Chodzi o modlitwę, pracę, spotkania z ludźmi, różne sytuacje życiowe – powiedział.

Jak zauważył bp Krzysztof Włodarczyk, Jezus – jako Najlepszy Pasterz – zaspakaja nasz głód duchowy. – Pozostał z nami i zastawia obficie stół Eucharystii! Dla nas chrześcijan to Chleb najświętszy, najcenniejszy! Dlaczego? Bo jest to Chleb miłości! Spożywanie go wzywa do miłości wzajemnej. Jezus nas umiłował i chce, byśmy Go miłowali w drugim człowieku! Kto spożywa chleb eucharystyczny, powinien kochać coraz więcej, coraz lepiej: mamę, tatę, siostrę, brata, wszystkich ludzi – mówił.

Dalej – jak podkreślił pasterz – Eucharystia jest Chlebem jedności. – W naszych domach szczególnym przedmiotem, który łączy i jednoczy ludzi, jest stół. To przy nim, podczas wspólnego posiłku rodzina może się spotkać razem. Stół eucharystyczny również jednoczy ludzi. Spotykamy się przy nim, jako wspólnota uczniów Jezusa. Kto spożywa Ciało Pana, powinien być człowiekiem pokoju i pojednania – stwierdził.

I wreszcie – jak powiedział na zakończenie bp Włodarczyk – Eucharystia jest Chlebem życia wiecznego.Na wyciągnięcie ręki mamy Boży Chleb, który daje duchowe zdrowie i siłę. Jezus powiedział: „Kto spożywa ten chleb będzie żył na wieki”. Dlatego zachęcam, by przystępować do Komunii Świętej jak najczęściej – oczywiście z czystym sercem. Jest to jedyna pewna droga do Nieba – mówił w Wysokiej podczas pierwszego dnia wizytacji kanonicznej.

Tekst: Marcin Jarzembowski
Zdjęcia: Karol Dziamara

print