14.05.2022

„Nie lękaj się, ponieważ twoją posługę będziesz sprawować w Kościele, który od zawsze powołany jest do służby i miłości” – mówił w bydgoskiej Katedrze św. Marcina i Mikołaja bp Krzysztof Włodarczyk.

Ordynariusz diecezji bydgoskiej udzielił święceń diakonatu alumnowi seminarium duchownego. – To nie człowiek wybiera Boga. On tylko z wdzięcznością odpowiada – mówił na wstępie homilii bp Włodarczyk, przywołując słowa św. Pawła, który napisał, że został „pochwycony przez Jezusa”. – I tak może powiedzieć każda osoba, żyjąca świadomie Ewangelią oraz realizująca chrześcijańskie powołanie.  Sami z siebie jesteśmy tylko pustymi naczyniami. Jednak Jezus szuka pustych naczyń i wypełnia je po brzegi. A nawet tak, by się przelewały i nawadniały ziemię, napełniały innych dobrocią i miłością – powiedział.

Według biskupa Krzysztofa Włodarczyka, by wychodzić z odwagą głoszenia słowa Bożego do świata pozbawionego równowagi, w którym przyszło nam żyć, „potrzebne są trzy rysy serca, kształtowane przez Ducha Świętego”.

Bycie uczniem Chrystusa – jak zauważył bp Włodarczyk – to ciągłe podążanie pod prąd wszelkim poglądom, modom i trendom przeciwnym Jemu i Jego nauce.

HOMILIA

 

Święcenia diakonatu przyjął kleryk Albert Grudzka, pochodzący z parafii św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Nakle nad Notecią.

DIAKON – PODZIĘKOWANIE

 

Tekst, nagrania, zdjęcia: Marcin Jarzembowski

print