14.05.2022

„Jezus nie uczył matematyki, ale jak mnożyć talenty” – powiedział bp Krzysztof Włodarczyk, który przewodniczył Mszy św. dziękczynnej za 110 lat Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1 im. Franciszka Siemiradzkiego w Bydgoszczy.

W kościele Świętej Trójcy zebrali się m.in. nauczyciele, wychowawcy oraz byli uczniowie placówki. – Szczególnie interesujące byłoby poznanie wszystkich absolwentów tej szkoły, wśród których na pewno znaleźlibyśmy ludzi wybitnych. Takich, którzy potem kształtowali oblicze tej ziemi, swoich społeczności i rodzin – dodał bp Włodarczyk.

Ordynariusz w czasie homilii zastanawiał się nad samym celem szkoły, jej istotą oraz posłannictwem, które – jak stwierdził –  jest niezmienne od wieków. Podczas rozważań posłużył się przykładem „Chrystusa Nauczyciela i szkoły, jaka wokół Jego osoby się ukształtowała”. – Dobry nauczyciel nie tylko uczy dodawać i odejmować, nie tylko przekazuje suchą wiedzę. Uczy rozumieć, szukać sensu i celu życia, pokazuje drogi wiodące do celu – dodał.

Biskup Włodarczyk przypomniał jeden z najważniejszych celów, jaki powinna stawiać przed sobą każda szkoła. To pomoc młodemu człowiekowi, by ten stawał się sobą. Kimś, kto rozpozna i rozwinie do końca całe bogactwo ducha, intelektu, uczuć, woli, zdolności, jakie Bóg złożył w jego sercu.

HOMILIA

 

Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 im. Franciszka Siemiradzkiego w Bydgoszczy istnieje od ponad 110 lat. „Mechanik” jest wciąż jedną z najpopularniejszych technicznych szkół średnich w regionie Kujaw i Pomorza. – Dziękujemy za modlitwę w naszej intencji i prosimy o błogosławieństwo, abyśmy mogli dalej się rozwijać, służąc kolejnym pokoleniom uczniów – powiedziała na zakończenie modlitwy dyrektor Ewa Ankiewicz-Jasińska. – Ukończyłem tę szkołę w 1985 roku, uzyskując wykształcenie technika budowy maszyn. Wspominam ten czas niezwykle mile, mając jeszcze kontakt z nauczycielami. Co istotne, szkoła nie tylko daje nam wykształcenie, ale również w pewien sposób wychowuje – podsumował ks. Grzegorz Grobelny, proboszcz parafii Nawrócenia św. Pawła w Solcu Kujawskim.

Tekst, nagranie, zdjęcia: Marcin Jarzembowski

print