21.05.2022

„Na pewno odważnie, z miłością, zawsze i wszędzie” – mówił bp Krzysztof Włodarczyk, kierując słowa do przedstawicieli międzynarodowej wspólnoty Koinonii Jan Chrzciciel, która służy dziełu nowej ewangelizacji.

Jej członkami są zarówno osoby świeckie, jak i bracia i siostry konsekrowani, a także księża. – Istotą chrześcijaństwa jest Osoba Jezusa Chrystusa, który żyje. Jesteśmy zaproszeni do tego, by odważnie głosić, a do tego potrzeba najpierw wiary i wewnętrznej siły, w posłuszeństwie Duchowi Świętemu – dodał bp Krzysztof Włodarczyk.

Koinonia Jan Chrzciciel w Bydgoszczy zaistniała najpierw jako wspólnota ewangelizacyjna, powołana dla miasta w 1992 r., z inspiracji ks. Jana Kruczyńskiego, dawnego współpracownika ks. Franciszka Blachnickiego. Wtedy też otrzymała błogosławieństwo ordynariusza abp. Henryka Muszyńskiego. Tworzyła ją grupa przyjaciół, pochodzących z różnych wspólnot i ruchów, których wspólnym pragnieniem było wychodzenie z Ewangelią poza środowisko osób religijnych. Pierwszym kapłanem odpowiedzialnym za formację był ks. Robert Hetzyg, dzisiaj brat konsekrowany Koinonii Jan Chrzciciel. Wiernym świeckim towarzyszył również śp. ks. Tadeusz Kwitowski. Wspólnota przyjęła wówczas nazwę „Ja, Pan”.

Później, także dzięki ks. Kruczyńskiemu, członkowie poznali braci ze wspólnoty Jan Chrzciciel, którzy prowadzili w Bydgoszczy Kurs Filipa. Wzięło w nim udział pół tysiąca osób z Polski. – Właśnie wtedy rozpoczęła się nasza wspólna droga i proces integracji. I tak w 1999 roku wspólnota oficjalnie przyjęła nazwę „Koinonia Jan Chrzciciel” – powiedział lider bydgoskiej grupy Ireneusz Piątkowski.

Działalność ewangelizacyjna opiera się głównie na prowadzeniu „Domów Modlitwy” czyli spotkań w miejscach zamieszkania, na których uczestnicy śpiewają pieśni, modlą się, czytają wspólnie Biblię, a po spotkaniu dzielą życiem przy stole. – Spotkania takie są szansą zbliżenia do Boga, zwłaszcza dla tych, którzy oddalili się od Kościoła i nie uczestniczą w życiu sakramentalnym lub są niewierzący i do kościoła po prostu nie chodzą – dodał Ireneusz Piątkowski.

Dla wielu takie spotkania stały się punktem zwrotnym w ich życiu, pierwszym doświadczeniem, że Jezus jest realny, kocha ich i wzywa do wspólnoty ludzi wierzących, czyli Kościoła. – Wstąpiłem do wspólnoty Jan Chrzciciel w 2008 roku i nigdy nie żałowałem tego kroku, gdyż dzięki niej poznałem Pana i mogę kroczyć drogą wiary razem z braćmi. Poprzez wspólną i osobistą modlitwę wzrastam, a przez ewangelizację mam możliwość dawania świadectwa o Jezusie, który żyje i ma dobry plan dla każdego człowieka – powiedział Lech Gżyl.

Wspólnoty Koinonii, rozsiane po całym świecie, tworzą jednolitą strukturę, zwaną Federacją Koinonii Jan Chrzciciel. W Bydgoszczy grupa ta działa przy bazylice św. Wincentego a Paulo, a jej opiekunem jest ks. Krzysztof Śliwa CM. Było to pierwsze spotkanie z nowym ordynariuszem, który sprawował Mszę św. w kaplicy Matki Boskiej Częstochowskiej. 

Tekst, nagranie, zdjęcia: Marcin Jarzembowski

 
print