Zapraszamy do wspólnego przeżycia V Forum Charyzmatycznego Diecezji Bydgoskiej. Odbędzie się ono 27 i 28 maja.

Szczegóły na PLAKACIE.

V FORUM CHARYZMATYCZNE DIECEZJI BYDGOSKIEJ

STRUMIEŃ ŁASKI

 

PIĄTEK (27.05.)

* 15:00 REJESTRACJA ( otwarcie sekretariatu)

* 16:00 START ( powitanie +zawiązanie wspólnoty +uwielbienie)

* 17:00 EUCHARYSTIA ( abp Grzegorz Ryś –dłuższe Słowo, wprowadzenie w tematykę Forum- CHARIS- Strumień Łaski )

*18:30 KOLACJA

* 19:15 – 21:00 BLOK I – CHARIS- Chrzest w Duchu Świętym

( konferencja, modlitwa wstawiennicza, uwielbienie)

SOBOTA (28.07.)

*8:00 REJESTRACJA (sekretariat)

*8:30 RÓŻANIEC

*9:00 START ( powitanie, uwielbienie)

*9:30 BLOK II – CHARIS- Ewangelizacja- ks. Krzysztof Kralka (konferencja, modlitwa)

*10:45 KAWA

*11:45 BLOK III CHARIS- Jedność – Karol Sobczyk ( konferencja, modlitwa)

*13:00 OBIAD

*15:00 BLOK IV – CHARIS- pomoc ubogim duchowo i materialnie – o. Pedro Morais wraz z ekipą Wspólnoty Przymierza Miłosierdzia

( konferencja, dynamiki, modlitwa)

*17:00 KAWA

*17:30 MAJOWE

*18:00 EUCHARYSTIA- Posłanie ( bp Krzysztof Włodarczyk )

 

 

 

print