12.06.2022

„Charyzmaty są z Ducha Świętego, a nie ludzkich ambicji” – powiedział bp Krzysztof Włodarczyk, spotykając się 11 czerwca z liderami odpowiedzialnymi za duszpasterstwa ogólnodiecezjalne.

Z zaproszenia skorzystało wielu przedstawicieli grup, ruchów, stowarzyszeń, prezentując charyzmaty, a także deklarując potrzebę dynamicznego rozwoju. – Mamy szansę na „twórczy ferment”. To, że możemy łączyć siły, jest piękne – powiedział dyrektor Wydziału Duszpasterskiego ks. dr Marcin Jiers, wskazując na ciągłą potrzebę poszukiwania w duchu synodalności.

Spotkanie odbywało się w auli Wyższego Seminarium Diecezji Bydgoskiej. – Dziękuję za odpowiedź na zaproszenie. Chodzi o to, by lepiej siebie poznać, zjednoczyć siły, dając świadectwo. W Kościele można rozpocząć jedynie od Chrystusa, który dał nam Ducha Świętego – mówił bp Krzysztof Włodarczyk.

Swoje przesłanie biskup oparł na posynodalnej adhortacji Jana Pawła II o powołaniu i misji świeckich w Kościele i w świecie „Christifideles laici” z 1988 roku. – Charyzmaty, jakie otrzymujemy, mamy odkrywać i się niemi dzielić. Stąd ta różnorodność wspólnot. Niektóre są duże i rozbudowane, inne mniejsze. Ważne by w przestrzeni, w której działamy, odkryć, że wspomniane charyzmaty są z Ducha Świętego, a nie ludzkich ambicji – powiedział bp Włodarczyk, przypominając słowa Benedykta XVI: „Gdyby Kościół zależał tylko od ludzi, już od dawna leżałby w gruzach”.

Na spotkaniu nie zabrakło przedstawicieli m.in. Ruchu Światło-Życie, Domowego Kościoła, Akcji Katolickiej, Papieskich Dzieł Misyjnych, Stowarzyszenia Wspierania Powołań, Centrum Formacji Liturgicznej, Rycerzy Kolumba, Bractwa św. Rity, czy Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. – Otwartość i współpraca, które umożliwiają takie spotkania, są wielkim darem – powiedział asystent KSM ks. Łukasz Krzewiński. – Oczekujemy że nasza wspólnota otrzyma mocny impuls i szansę na to, by wzmocnić swoje struktury – powiedziała zastępca prezesa KSM Edyta Frost.

Tekst i zdjęcia: Marcin Jarzembowski

print