14.06.2022

„W życiu ks. Michała Kozala i jego działalności ukazuje się szczególne umiłowanie Eucharystii, którą nazywał «sakramentem miłości»” – mówił w bydgoskiej parafii pod jego wezwaniem bp Krzysztof Włodarczyk.

Kościół Bydgoski pamiętał o swoim współpatronie, którego liturgiczne wspomnienie jest obchodzone 14 czerwca. – Ta świątynia rozpoczyna „nowe życie” – mówił podczas powitania proboszcz parafii ks. kanonik Tadeusz Putz, wspominając, że jego marzeniem jest to, by kościół ten został ogłoszony w przyszłości sanktuarium diecezjalnym.

W czasie homilii bp Krzysztof Włodarczyk skupił się na znaczeniu Eucharystii w życiu męczennika. – Zewnętrznym wyrazem jego pobożności było nie tylko to, że chętnie chodził na Mszę Świętą̨, ale przez wiele lat był ministrantem. Na podstawie zachowanych zapisków możemy sądzić́, że miał on świadomość, iż̇ Eucharystia jest ośrodkiem życia duchowego wiernych – powiedział.

Biskup bydgoski wspominając czasy, kiedy w latach 1920-23 ks. Kozal był młodym administratorem parafii w Krostkowie, dodał, że robił on wszystko, by pogłębiać́ świadome i pełne uczestnictwo parafian we Mszy Świętej. – Nadprzyrodzona moc Eucharystii ob­jawiła się nie tylko w coraz liczniejszym uczestnictwie, ale przede wszystkim w przeobrażaniu życia duchowego parafian – powiedział.

Mówiąc o męczenniku, nie mogło zabraknąć nawiązania do jego drogi, którą musiał przejść, będąc więźniem niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego w Dachau. – Współtowarzyszom cierpień́ i tortur powtarzał: „Od przegranej orężnej bardziej przeraża mnie upadek ducha”. Dla skazanych na śmierć́ potajemnie zdobywał Komunię świętą̨, udzielał sakramentu pokuty i umacniał ich pasterskim błogosławieństwem. Ponieważ̇ prowadził głębokie życie duchowe i był zawsze wewnętrznie zjednoczony z Chrystusem, gdziekolwiek się pojawił, swoją postawą budził w innych pokój ducha i wyzwalał chrześcijańską̨ nadzieję – zakończył bp Krzysztof Włodarczyk, zachęcając, by pielęgnować w sobie miłość do Mszy Świętej.

Ordynariusz dokonał poświęcenia obrazu patronki diecezji Matki Bożej Pięknej Miłości, który został umieszczony w prezbiterium.

Tekst, nagranie, zdjęcia: Marcin Jarzembowski

print