14.06.2022

W liturgiczne wspomnienie współpatrona Kościoła Bydgoskiego bł. bp. Michała Kozala, w Katedrze św. Marcina i Mikołaja, odbyły się uroczystości, w czasie których dokonano instalacji kanoników oraz podpisania nowych statutów Kapituły Katedralnej Diecezji Bydgoskiej.

Mszy św. przewodniczył bp Krzysztof Włodarczyk. – Patronuje naszej modlitwie biskup i męczennik za wiarę oraz Kościół. Przyzywamy jego wstawiennictwa – mówił na wstępie ordynariusz, prosząc o potrzebne łaski dla księży kanoników, całego prezbiterium i wiernych diecezji.

Kapituła Katedralna Diecezji Bydgoskiej ma za patronkę Matkę Bożą Pięknej Miłości. To kolegium kapłanów, którego zadaniem jest szerzenie Jej kultu na terenie diecezji, a także sprawowanie czynności liturgicznych w katedrze oraz spełnianie zadań specjalnych, zleconych przez ordynariusza. – Życzmy księżom kanonikom, by byli odważnymi stróżami wiary i mężami modlitwy – dodał w czasie homilii bp Włodarczyk.

W skład Kapituły Katedralnej Diecezji Bydgoskiej zostali powołani kanonicy gremialni: ks. prof. UAM dr hab. Mirosław Gogolik, ks. Mirosław Pstrągowski oraz honorowi: ks. Ireneusz Kalaczyński, ks. Janusz Konysz, ks. Andrzej Rumocki, ks. dr Janusz Tomczak. Kapłani otrzymali nominację na zakończenie Eucharystii w Wielki Czwartek.

Do obowiązków kapituły należy również m.in. służenie biskupowi radą oraz troska o właściwy stan wewnętrzny i zewnętrzny katedry. Kapituła liczy piętnastu członków rzeczywistych (gremialnych): trzech infułatów kapitulnych oraz dwunastu kanoników. Liczba kanoników honorowych nie powinna przekraczać liczby gremialnych.

Biskup Krzysztof Włodarczyk, podpisując nowe statuty kapituły, ustanowił wspomnianymi infułatami: ks. Ryszarda Pruczkowskiego (prepozyta), ks. Stanisława Kotowskiego (proboszcza katedry) oraz ks. prof. UAM dr. hab. Mirosława Gogolika (teologa kapituły). – Choć jesteśmy jedną z najmłodszych kapituł katedralnych w Polsce, to mamy już swoją historię i sukcesy. Księże biskupie, każdego dnia podejmujesz tak wiele duszpasterskich obowiązków oraz inicjatyw. Chcemy we wszystkim cię wspierać oraz towarzyszyć – powiedział ks. infułat Ryszard Pruczkowski.

Nowi kanonicy złożyli wyznanie wiary, a gremialni przysięgę. Następnie zostali wprowadzenia na wyznaczone miejsca.

Tekst, nagranie, zdjęcia: Marcin Jarzembowski

print