17.06.2022

„Być podobnym do Mistrza w każdej przestrzeni życia” – to kierunek, w jakim chcą podążać uczestnicy zjazdu Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, który odbywał się w Bydgoszczy.

Wydarzenie o zasięgu diecezjalnym rozpoczęła Msza Święta w Katedrze św. Marcina i Mikołaja. –Prosimy o łaski dla młodzieży, dla której Pan Bóg nie jest obojętny. Dla młodzieży, która chce się formować w duchu wartości chrześcijańskich – powiedział dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej w Bydgoszczy ks. dr Marcin Jiers, który przewodniczył modlitwie.

Zabrana młodzież złożyła przed Matką Bożą Pięknej Miłości przyrzeczenia, zapewniając o służbie Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie. – Wypowiadając słowo „gotów”, młodzi podjęli wezwanie do aktywnego uczestnictwa w spotkaniach formacyjnych oraz apostolstwie – dodał asystent diecezjalny KSM ks. Łukasz Krzewiński.

Druga część odbywała się w Domu Polskim, gdzie uczestnicy wysłuchali prelekcji księży: dr. Marcina Jiersa i dr. Mateusza Ziemlewskiego nt. dojrzewania, tożsamości oraz szeroko pojętej antykultury, która ma negatywny wpływ na serca młodych chrześcijan. – Czego oczekujemy od KSM w nowym roku? Tego, że na nasze spotkania będzie przychodziło więcej osób. Po to, by zgłębiać tematy ważne dla naszego moralnego rozwoju,. Mijający rok był bardzo owocny. Poznaliśmy odpowiedzi na wiele nurtujących nas pytań – powiedziały Zuzanna Brycka i Edyta Frost, pełniąca funkcję zastępcy prezesa KSM Diecezji Bydgoskiej.

Zjazd, który stanowi najwyższą władzę stowarzyszenia zakończył się Apelem Jasnogórskim.

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Bydgoskiej zrzesza młodych ludzi w wieku od 12 do 30 lat, pragnących twórczo i aktywnie wykorzystać swoją młodość. Struktury lokalne, które zostały „reaktywowane” półtora roku temu, liczą obecnie kilkadziesiąt osób.

Tekst: Marcin Jarzembowski
Zdjęcia: Marcin Jarzembowski/ks. Łukasz Krzewiński

 
print