22.06.2022

Biskup Krzysztof Włodarczyk wydał dekrety mianujące:

ks. dr. Pawła Hoppe – asystentem kościelnym ds. formacji stanu wdów Diecezji Bydgoskiej

ks. Ryszarda Szymkowiaka – asystentem kościelnym ds. formacji stanu dziewic Diecezji Bydgoskiej

Dekrety weszły w życie z dniem ogłoszenia, czyli 22 czerwca 2022 roku.

print