27.06.2022

„Maryja was spostrzega, każdego w sposób niepowtarzalny. Widzi to, co jest w waszych sercach” – mówił bp Krzysztof Włodarczyk. „Posłani w pokoju Chrystusa” – to hasło towarzyszące uczestnikom pielgrzymki „Bydgoski Józef rowerem na Jasną Górę”.

Wydarzenie od tego roku ma charakter diecezjalny. Sam pomysł zrodził się w 2018 roku, z inicjatywy proboszcza parafii św. Józefa ks. kan. Bogusława Konieczki. Pielgrzymka była wówczas jedną z form przygotowania do peregrynacji kopii cudownego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w diecezji i parafii.

Tym razem na rowery wsiadło 31 osób. – Życie człowieka jest pielgrzymowaniem, wędrówką w określonym celu. Wiem, skąd idę i dokąd podążam. Wiem, jak daleko jest jeszcze do celu, a jest nim Królestwo Boże – mówił bp Krzysztof Włodarczyk podczas Mszy św. na rozpoczęcie trasy, dodając, że drogą do Królestwa jest wierność wartościom oraz drogowskazom, jakimi są przykazania.

Biskup Włodarczyk przypomniał, że nie tylko pielgrzym jest człowiekiem w drodze. Jest nim również wagabunda, czyli karykatura pielgrzyma, która wędruje donikąd i na nic nie czeka. – Współczesny wagabunda nie jest obdartym biedakiem. Elegancko ubrany, w dobrym samochodzie, używający pełni uroków życia, a jednak zmęczony bezsensem drogi. Uciekł od Boga, samego siebie – podkreślił bp Włodarczyk. Według niego szukanie prawdy sprawia, że człowiek przestaje być wagabundą. – Staje się pielgrzymem – dodał.

Do Częstochowy pielgrzymi dotrą 2 lipca. – Szczególną wartością dla mnie jest poczucie wspólnoty – powiedziała Renata Holc. – Jestem wdzięczny za czas, kiedy mogę jechać do Maryi i nabierać siły na kolejny rok pracy i nauki – dodał Janek Sobczyński. – Pielgrzymując, chcemy dawać świadectwo wiary. Nasze rekolekcje w drodze pragniemy przeżywać w duchu bł. kard. Stefana Wyszyńskiego, rozważając „Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego”, a potem odnawiając je przed obliczem Królowej Polski – dodał ks. kan. Bogusław Konieczka. – Oddamy Maryi codzienność, rodziny, środowiska życia i pracy. Będziemy prosić, by nasza diecezja i parafie wzrastały w miłości ku Bogu – podsumowała Anna Grubich.

Tekst i zdjęcia: Marcin Jarzembowski

print