28.06.2022

„Macie doprowadzać młodych do wiary, nie tyle tradycyjnej, co świadomej” – podkreślił bp Krzysztof Włodarczyk, który spotkał się z katechetami.

Nauczyciele biorą udział w rekolekcjach przy bydgoskim Sanktuarium Zawierzenia. – W procesie katechizacji konieczne są relacje oparte na podmiotowości, dialogu, a także zrozumieniu potrzeb katechizowanych. Nie pozostają tu obojętne również potrzeby samych katechetów – psychiczne, materialne i duchowe. Tylko całościowe podejście do człowieka, jest w stanie sprostać wymaganiom wychowania chrześcijańskiego – podkreślił prowadzący rekolekcje ks. dr Marcin Jiers.

Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej w Bydgoszczy skoncentrował się na temacie tożsamości katechety. – W tym, co robimy, musimy być autentyczni, bo dzieci doskonale wyczuwają, co jest prawdą, a co fałszem. Przeszkód z pewnością nie brakuje, ale jeżeli ktoś „trzyma z Panem Bogiem”, to On daje siły – dodała Ewa Domieracka ze SP nr 60 w Bydgoszczy.

Pomiędzy konferencjami był czas na osobiste rozmowy z biskupem bydgoskim, który podziękował katechetom za pracę „na froncie” w pełnieniu „misji Kościoła”. – Katecheza jest utwierdzaniem w wierze. Nie jest to proste, bo czasami zderzamy się z rzeczywistością, w której tak naprawdę nie ma czego umacniać. Stąd potrzebna jest także ewangelizacja, by do tej wiary podprowadzać – powiedział bp Krzysztof Włodarczyk.

Katarzyna Dobosz uczy w SP nr 2 w Nakle nad Notecią, której patronuje bł. Stefan kard. Wyszyński. – Przede wszystkim mamy starać się zrozumieć to, z czym dany uczeń do nas przychodzi. Być może zostawił kłócących się rodziców lub jest głodny. I ta tożsamość na tym polega – potrafić spojrzeć dalej i głębiej – podsumowała.

Tekst i zdjęcia: Marcin Jarzembowski

print