29.06.2022

Biskup Krzysztof Włodarczyk powołał Centrum Edukacyjno-Formacyjne Diecezji Bydgoskiej im. Błogosławionego Biskupa Michała Kozala, mianując jego pierwszym dyrektorem ks. dr. Pawła Hoppe.

Siedziba centrum mieści się w dotychczasowym budynku Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Bydgoskiej przy ul. Grodzkiej 18-22, które od nowego roku akademickiego zacznie funkcjonować w Poznaniu. Na potrzeby centrum diecezja przeznaczyła także budynek Domu Polskiego przy ul. Grodzkiej 1.

Wśród celów nowego centrum, które posiada statut, należy wymienić m.in.: działalność oświatowo-wychowawczą na rzecz dzieci, młodzieży, a także osób starszych; inicjowanie działań kulturowo-edukacyjnych; promowanie sportu i propagowanie zdrowego stylu życia; prowadzenie poradni rodzinnej; pomoc duchową i wsparcie w rozeznaniu powołania; prowadzenie rekolekcji i spotkań formacyjnych; prowadzenie Izby Pamięci Męczenników; udostępnianie bazy lokalowej na zjazdy i konferencje.

Dekrety weszły w życie z dniem 29 czerwca 2022 roku, w uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła.

Pierwszy dyrektor – ks. Paweł Hoppe – jest doktorem historii Kościoła. Święcenia kapłańskie przyjął 30 maja 2009 roku. Obecnie pełni również funkcję dyrektora Izby Pamięci Męczenników, a do 27 sierpnia posługę ojca duchownego bydgoskiego seminarium.

print