24.07.2022

„Papież Franciszek przypomina, że życie jest drogą i ma wymiar synodalny, wiążący wszystkich ochrzczonych. Ciągle zatem jesteśmy w drodze” – powiedział w Dziewierzewie abp Henryk Muszyński, dodając, że ta świadomość z konieczności rodzi pytania: dokąd zmierzamy; co po nas zostanie; czy kresem naszego życia jest wypełnienie ludzkich pragnień za życiem, szczęściem i pełnią miłości?

Obecność prymasa Polski seniora związana była z odpustem w parafii św. Jakuba Apostoła, a także 30-leciem konsekracji kościoła, której dokonał ówczesny metropolita gnieźnieński. – Po wielkich staraniach świątynia stała się ponownie domem Bożym katolickiej wspólnoty. Wydarzenie to – jak wiemy – nawiązuje do długiej i pięknej historii parafii, sięgającej XV wieku. Trudno nie dostrzec w tym szczególny znak Opatrzności. Dzięki konsekracji, wspólnota parafialna zaczęła od nowa żyć bogactwem sakramentów, słowa Bożego i Eucharystią jako chlebem zbawienia – powiedział w czasie homilii abp Muszyński.

Prymas Polski senior przypomniał, że parafia jako wspólnota ożywiona miłością, ma wymiar zarówno boski, jak i ludzki. – Pod tym względem nie ma ona sobie równej. Nie jest ona zatem jedną ze wspólnot

dobroczynnych, ani też nie jest tylko miejscem spotkania wiernych między sobą, a prawdziwym przybytkiem i mieszkaniem żywego Boga – dodał, nawiązując do patrona wspólnoty w Dziewierzewie.

Sumie odpustowej przewodniczył ks. Andrzej Stefański, proboszcz parafii św Mateusza w Lubczu.

Tekst: oprac. MJ
Zdjęcia nadesłał: Szymon Nowakowski

print