15.08.2022

„Dobrze jest dziękować Panu i śpiewać imieniu Twemu, o Najwyższy” – te słowa zaczerpnięte z Psalmu 92 towarzyszyły wspólnocie „Więcborskie Rykotki” w czasie świętowania 5. rocznicy włączenia w struktury międzynarodowego Ruchu Wiara i Światło.

Powstał on ponad pięćdziesiąt lat temu z pragnienia, by pomóc osobom z upośledzeniem umysłowym, ich rodzinom w odnalezieniu należnego im miejsca w Kościele oraz społeczeństwie. Te same idee towarzyszyły grupie młodych, którzy podjęli starania o utworzenie wspólnoty, pomagającej osobom z niepełnosprawnością intelektualną z Więcborka i okolic. Od momentu jej uznania, które miało miejsce 26 sierpnia 2017 roku, obecność „Więcborskich Rykotek” – jak zauważył papież Franciszek podczas audiencji z przedstawicielami wspólnot Wiara i Światło z całego świata – „była i jest proroctwem, ponieważ osoby najbardziej kruche są często odrzucane, uważane za bezużyteczne”.

Wspólnota rozpoczęła świętowanie od Mszy św., sprawowanej przez proboszcza parafii Wniebowzięcia NMP i Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Więcborku ks. Adama Andrzejczaka. Podczas Mszy św. dziękowano Bogu za pięć lat istnienia, prosząc jednocześnie o błogosławieństwo na kolejny czas. Członkowie „Więcborskich Rykotek” aktywnie włączyli się w liturgię, przygotowując czytania, modlitwę powszechną i procesję z darami, w której ofiarowano bieliznę kielichową.

Dalsza część uroczystości odbyła się w Centrum Aktywności Seniora. Wśród zaproszonych gości znaleźli się kapłani, a wśród nich kapelan wspólnot Wiara i Światło Prowincji Polska Północna ks. Andrzej Nowak, władze miasta i przyjaciele wspólnoty. Koordynator „Więcborskich Rykotek” Bartosz Pyszke przypomniał okoliczności powstania wspólnoty, prezentując najważniejsze wydarzenia. – Radość świętowania piątych urodzin rodzi nadzieję, że nie będzie to jedyny jubileusz, jaki przyjdzie nam obchodzić – powiedział Bartosz Pyszke.

Nadesłał: Bartosz Pyszke, oprac. MJ

print