13.09.2022

„W nauczaniu Kościoła praca jest podstawowym prawem, dobrem człowieka, ale i obowiązkiem wobec Boga i bliźniego” – uważa bp Krzysztof Włodarczyk.  

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy był miejscem konferencji  ,,Związki Zawodowe a społeczna nauka Kościoła – teoria i praktyka”. Wydarzenie zorganizowano 12 września, w kolejną rocznicę podpisania porozumień sierpniowych. – Solidarność wciąż czerpie z głębi zawartej w nauce społecznej Kościoła. Z wartości, o których słyszeliśmy, gdy jeździliśmy na pielgrzymki do Ojca Świętego, kiedy razem z kapłanami, naszymi kapelanami walczyliśmy o wolną Polskę. To w dużej mierze dzięki wam udało się to zwycięstwo – mówił przewodniczący Zarządu Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność” Leszek Walczak.

Według bp. Krzysztofa Włodarczyka Kościół zawsze stawał po stronie człowieka, w obronie godności jego życia, godziwej płacy i sprawiedliwej pracy. – To wszystko zebrał w swojej encyklice ,,Rerum novarum” papież Leon XIII – mówił, dodając, że wszyscy są spadkobiercami pracy poprzednich pokoleń i równocześnie budowniczymi przyszłości potomków. – Praca jest zatem konieczna nie tylko do utrzymania siebie i własnej rodziny, ale do budowania dobra wspólnego ludzkości – mówił.

W całej „gloryfikacji pracy” – jak podkreślił bp Włodarczyk – Kościół przypomina, że świąteczny odpoczynek jest prawem każdego człowieka. – Zadaniem władz publicznych jest czuwanie, by obywatele nie zostali tego czasu pozbawieni. Ponadto katolicka nauka społeczna głosi, że pracę należy szanować, ale nie wolno ulegać pokusie ubóstwiania jej. Nie jest ona bowiem źródłem życia i celem człowieka; tym źródłem i celem jest wyłącznie Bóg – powiedział.

Pracownik Instytutu Pamięci Narodowej, dr Przemysław Wójtowicz, nawiązał do okresu rewolucji przemysłowej, w czasie której kapitalizm zastąpił feudalizm. – Robotnicy pochodzili z feudalnej wsi, powstawały zakłady przemysłowe, które przyciągały rzeszę osób. Robotnicy pracowali w XIX wieku w fatalnych warunkach. Brakowało osłon socjalnych, standardem było wykorzystywanie w fabrykach dzieci – wyjaśniał.

Kamieniem milowym była wspomniana encyklika, która potępiała bezduszny kapitalizm, prowadzący do wyzysku pracowników w pogoni za wyższymi dochodami właścicieli, krytykując jednocześnie socjalizm i komunizm.

Przewodniczący Walczak mówił także o potrzebie współpracy lokalnych środowisk, odwołujących się do nauki społecznej Kościoła.

Organizatorami konferencji byli: Wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki, Przewodniczący Zarządu Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność” Leszek Walczak, Dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku dr Paweł Warot i Przewodniczący Rady ds. Upamiętniania Działalności NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” Michał Grabianka.

Oprac. MJ
Zdjęcia: Jacek Nowacki/KPUW

print