16.09.2022

„Ktoś, kto tylko mówi i czyni, nie jest prawdziwym prorokiem i chrześcijaninem. Ostatecznie wszystko upadnie, ponieważ nie stoi na skale miłości Bożej” – powiedział bp Krzysztof Włodarczyk.

Kościół św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty w Bydgoszczy był miejscem diecezjalnego spotkania wspólnot neokatechumenalnych, które rozpoczęły nowy rok formacyjny.

Podczas homilii bp Włodarczyk nawiązał do dwóch postaci – papieża Korneliusza i biskupa Kartaginy Cypriana, którzy żyli w pierwszej połowie III wieku. Obaj mężnie bronili wiary chrześcijańskiej przed atakami pogan, oddając za nią życie. Korneliusz umarł na wygnaniu, natomiast Cyprian został ścięty. – Wśród wielu wypowiedzi tego ostatniego słynne jest jedno zdanie: „Nie może mieć Boga za ojca ten, kto nie ma Kościoła za matkę”. – Jest w nim zawarta miłość do Kościoła Chrystusowego, z którą łączy się wciąż aktualne przekonanie. Kościół jest duchową rodziną, zgromadzoną przez Jezusa Chrystusa, która jednoczy ludzi i prowadzi do zbawienia – mówił.

Według Biskupa Bydgoskiego ten rok będzie okazją do poszukiwania prawdziwej mądrości, która wypływa z głębi, refleksji, cierpliwego i zaangażowanego studium. – Z uległości natchnieniom Ducha Świętego, który jest „Panem i Ożywicielem”. I myślę, że będzie to rok, w którym bardzo dobrze nam zrobi słuchanie oczyma, czyli wnikliwe przyjrzenie się każdemu człowiekowi, jakiego spotkamy. I będzie z pewnością trudniejszy, ale także znacznie bardziej satysfakcjonujący, bardziej ludzki i bardziej boży i w Bogu – dodał.

Biskup Krzysztof Włodarczyk zachęcił zebranych, by zapamiętali trzy słowa: czynić, słuchać, mówić. – Ktoś, kto tylko mówi i czyni, nie jest prawdziwym prorokiem i chrześcijaninem. Ostatecznie wszystko upadnie, ponieważ nie stoi na skale miłości Bożej. Ktoś, kto umie słuchać i ze słuchania czyni na mocy słowa pochodzącego od kogoś innego, a nie własnego, ten pozostanie stały – powiedział.

Droga Neokatechumenalna jest dana do dyspozycji biskupów, jako jeden ze sposobów realizowania wtajemniczenia chrześcijańskiego i permanentnego wychowania w wierze.

W spotkaniu uczestniczyły wspólnoty z bydgoskich parafii: Ducha Świętego, Chrystusa Króla, MB Królowej Męczenników, MB Ostrobramskiej, MB Zwycięskiej, Opatrzności Bożej, Świętej Trójcy, św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty, Świętych Polskich Braci Męczenników oraz z Nakła nad Notecią.

Tekst: Marcin Jarzembowski
Zdjęcia: Michał Galiński

print