Podczas Diecezjalnej Pielgrzymki na Jasną Górę, która odbędzie się 20 i 21 października, śpiew liturgiczny poprowadzi Schola Diecezjalna.

Zapraszamy serdecznie CHĘTNE OSOBY, chcące włączyć się we wspólny śpiew podczas liturgii na Jasnej Górze. 

Pierwsza próba w niedzielę, 9 października, o godz. 19:00 w Domu Polskim przy ul. Grodzkiej 1 w Bydgoszczy.

Szczegółowe informacje u księdza Łukasza Kucharskiego.

Kontakt: psalterzystabydgoski@gmail.com

Zapraszamy!

print