Fundacja Światło-Życie i Krucjata Wyzwolenia Człowieka, przy współpracy z Kujawsko-Pomorskim Urzędem Wojewódzkim i Kuratorem, organizują Sympozjum „Wolność darem i wyzwaniem”, które odbędzie się 26 października.

Celem tej inicjatywy jest przeciwdziałanie uzależnieniom poprzez jednoczenie sił środowisk i instytucji, które w jakikolwiek sposób troszczą się o to, by młodzież we właściwy sposób korzystała z wolności.

Sympozjum jest skierowane do młodzieży szkół średnich i branżowych z Bydgoszczy. Jak wskazują wyniki badań na temat polskiej młodzieży i korzystania z substancji psychoaktywnych, uczniowie tego typu szkół są szczególnie narażeni na problem spożywania alkoholu. (Raport z badań CBOS „Młodzież 2021”). Wierzymy, że dzięki udziałowi w sympozjum , uczestnicy otrzymają przydatne informacje z zakresu profilaktyki problemów alkoholowych.

Pomysł zorganizowania wydarzenia wyszedł od moderatora Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, ks. Piotra Wencla. Dzieło KWC jest to program krzewienia abstynencji zainicjowany przez sługę Bożego ks. Franciszka Blachnickiego oraz Ruch Światło-Życie. Idea KWC jest odpowiedzią na słowa papieża Jana Pawła II zawarte w jego liście pożegnalnym do Polaków z 23 października 1978 r., w którym czytamy „proszę, abyście przeciwstawiali się wszystkiemu, co uwłacza ludzkiej godności i poniża obyczaje zdrowego społeczeństwa…”

PLAKAT

print