21.09.2022

„Podziwiamy jej osobowość, talent, odwagę, zaangażowania w życie społeczne i polityczne” – mówił bp Krzysztof Włodarczyk, który poświęcił przed siedzibą Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Bydgoszczy tablicę upamiętniającą Wincentynę Teskową.

Kobieta żyjąca w latach 1888-1957 była polską działaczką społeczną, dziennikarką, administratorką i akcjonariuszką „Dziennika Bydgoskiego”. Od 1907 roku należała do najaktywniejszych członków Towarzystwa „Czytelni dla Kobiet”, a w 1908 roku była współzałożycielką gniazda „Sokolic”. W latach 1918-1920 była członkinią Polskiej Rady Ludowej na miasto Bydgoszcz i przedmieścia.

Po wybuchu powstania wielkopolskiego wraz ze Stefanią Tuchołkową i Apolonią Ziółkowską, narażając życie, organizowała przeprawę ochotników do powstania. Po wybuchu II wojny światowej była wraz z mężem poszukiwana przez Niemców. W grudniu 1939 roku przedostała się do Warszawy, gdzie przeżyła okres okupacji. 20 marca 1945 roku powróciła do Bydgoszczy i zamieszkała przy ul. Poznańskiej 12.

„Szczęśliwy mąż, który ma dobrą żonę, liczba dni jego będzie podwójna” – cytował Mądrość Syracha prezes IPN dr Karol Nawrocki. – Z całą pewnością szczęśliwym mężem był Jan Teska – jeden z płomieni polskości w Bydgoszczy i nie tylko, mówił, skupiając się na zasługach żony – Wincentyny Teskowej. – Była symbolem trwania, tożsamości Polaków w czasie zaboru pruskiego, a gdy ojczyzna odzyskała wolność, wyrazem dojrzałości w niepodległości. Cieszę się, że ulica, przy której znajduje się Delegatura IPN i tablica, będą świadczyć o pewnym kompasie wartości, jakim służyły takie osoby, jak Wincentyna Teskowa – podkreślił dr Karol Nawrocki.

Tablicę przygotowało Oddziałowe Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa w Gdańsku. – Podziwiamy jej osobowość, talent, odwagę zaangażowania w życie społeczne i polityczne, chcąc naśladować taki styl życia. Potrafiła pogodzić wiele dróg – powołanie życia małżeńskiego, rodzinnego z szeroko pojętą służbą społeczną, przekazując wartości chrześcijańsko-patriotyczne, którymi żyła. Dziękujemy nade wszystko za to, że stworzyła profil „Dziennika Bydgoskiego” – dodał bp Krzysztof Włodarczyk, który dokonał poświęcenia tablicy.

Uroczystości przed delegaturą, w których brała udział m.in. młodzież, zostały poprzedzone częścią wykładową w sali konferencyjnej im. Mariana Rejewskiego. Pierwszą prelekcję poprowadził dr Mateusz Maleszka, mówiąc o znaczeniu prasy dla zachowania polskości Pomorza i Kujaw w czasie rozbiorów, a drugą, poświęconą osobie Teskowej, Anna Nadolska z Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, autorka okolicznościowej broszury.

Tekst i zdjęcia: Marcin Jarzembowski

 

 

print