12.11.2022

„Duży czy mały, biedny czy bogaty, ksiądz czy świecki – każdy ma służyć Bogu. To jest powołanie każdego z nas” – powiedział bp Krzysztof Włodarczyk. Kaplica rezydencji biskupa bydgoskiego była 11 listopada miejscem modlitwy dziewic konsekrowanych i kandydatek.

Biskup Krzysztof Włodarczyk, który wygłosił konferencję, podkreślił, że różnie można służyć Bogu – zakładając radio ewangelizacyjne czy telewizję, wydając książki czy gazety, budując kościół albo dom rekolekcyjny. – Można wyjechać na misje, założyć szpital, katolicką szkołę. Można to robić i trzeba, ale ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą – mówił.

Zdaniem biskupa jest to służba, którą pełniła prorokini Anna. „Nie rozstawała się ze świątynią, służąc Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą”. – Chciałbym, byśmy zostali zachęceni do pójścia tą drogą – dodał, zaznaczając, że trzeba ją tylko dobrze zrozumieć. – Nie chodzi tu o mnożenie postów – piątki, środy, może jeszcze soboty. Nie chodzi o dodawanie modlitw – do różańca koronki, do koronki litanii. Wszystko można wypaczyć i zrobić z tego paszę dla swojej pychy – przestrzegał. 

Według pasterza w tym wszystkim chodzi o to, by mieć serce oddane Bogu i ludzkim sprawom. – Zachęcam do przyjęcia prostego zobowiązania, by raz dziennie wypowiedzieć modlitewne wezwanie: „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, TEJ ziemi”. W ten sposób troszczymy się o naszą ziemię, diecezję, parafię. Odnowa Kościoła idzie nie przez budowniczych świątyń, ale przez ludzi kochających Boga i drugich. Popatrz dzisiaj, jak kochasz ludzi i Boga – dodał. 

Dzisiejszy świat – uważa bp – zdominowany jest przez sukces. Jest on niczym „sprężyna napędzająca życie i codzienność”. Szkoda tylko – jak dodał – że często dokonuje się to kosztem drugiego. – W swojej szkole życia Mistrz z Nazaretu akcentuje nie sukces, lecz ofiarę. Ona jest jak ewangeliczne ziarno, które obumierając, przynosi plon i pożytek. Zadanie ucznia Chrystusa to służyć i ofiarować się drugiemu w darze serca – powiedział, wskazując źródło czerpania siły, jakim jest Eucharystia.

Podsumowując swoje przesłanie, bp Krzysztof Włodarczyk, dodał, że oddanie swojego ciała, odmiana myśli, wierne używanie darów, a także życie pełne miłości i modlitwy, czyni naszą służbę miłą Bogu i ludziom.

Do tej pory w diecezji bydgoskiej zostały konsekrowane trzy dziewice. – Mam za sobą doświadczenie życia konsekrowanego – powiedziała Lubow Sobieszczańska, która żyła we wspólnocie zakonnej. – Musiałam odejść ze zgromadzenia. Wówczas mój świat runął. Od tego czasu minęło dziesięć lat. Dzisiaj jestem przekonana, że chcę iść taką, a nie inną drogą. Czuję się, jak w domu – powiedziała, wskazując na potrzebę dawania świadectwa w świecie.

W skupieniu uczestniczyło kilka kobiet, a także asystent kościelny ds. formacji stanu dziewic w diecezji bydgoskiej ks. Ryszard Szymkowiak.

Dziewice poświęcone Bogu z natchnienia Ducha Świętego składają zobowiązanie do życia w czystości, aby bardziej kochać Chrystusa i lepiej służyć bliźnim. Zgodnie ze swym stanem i otrzymanymi charyzmatami oddają się pokucie, dziełom miłosierdzia, apostolstwu i gorliwej modlitwie. Codziennie odmawiają Liturgię Godzin.

Tekst: Marcin Jarzembowski
Zdjęcia: Marcin Jarzembowski/Agnieszka Cichowicz

print