19.11.2022

„Śmierć jawi się jako jedyny fakt naszej przyszłości, którego możemy być pewni. Wszystko inne jest w naszym życiu wielką niewiadomą” – powiedział bp Krzysztof Włodarczyk.

Msza św. w Sanktuarium Matki Bożej – Królowej Krajny w Górce Klasztornej zainaugurowała obchody 35. rocznicy powstania Apostolstwa Dobrej Śmierci. – Kiedy stajemy nad trumną bliskiego, śmierć staje się czymś bardzo realnym. Trudno wtedy uniknąć pytań: po co żyję, czy życie ma sens, co po śmierci? – mówił bp Włodarczyk. 

Odpowiedzią na nie – jak podkreślił – są słowa św. Jana Apostoła: „Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne”. – To przez śmierć Syna, Bóg Ojciec wyzwolił nas z lęku przed bezsensem życia i śmierci – mówił, dodając, że każdy „po śmierci będzie żył dalej”: wierzący i niewierzący. – Problem w tym jak, czy w domu Ojca, w wiecznej szczęśliwości, czy w domu księcia ciemności? – pytał.

Stąd według biskupa sprawą bezsporną jest to, że każdy z nas jest odpowiedzialny za przygotowanie do śmierci. – Czy śmierć́ może być́ dobra? Może rzeczywiście nie mylił się̨ św. Karol Boromeusz, twierdząc: „Dajcie śmierci do ręki złoty klucz, a nie kosę”.  W tych i podobnych pytaniach należy upatrywać́ przyczyn powstawania wielu bractw i stowarzyszeń́, propagujących ideał chrześcijańskiej śmierci – powiedział bp Włodarczyk, dziękując wszystkim za zaangażowanie w rozwój i działalność Apostolstwa Dobrej Śmierci.

HOMILIA

 

Z okazji jubileuszu w auli szkolnej w Łobżenicy odbyła się konferencja „Jest nadzieja, bo jest Niepokalana”, której organizatorami byli: Sekcja Liturgiki i Homiletyki KUL Jana Pawła II, Polska Prowincja Misjonarzy Świętej Rodziny oraz Apostolstwo Dobrej Śmierci w Górce Klasztornej. – Tytuł konferencji wskazuję na ścisły związek stowarzyszenia z jego Patronką, którą nie tylko prosimy, by towarzyszyła wszystkim w godzinie ich śmierci. Także o to, by uczyła nas nadziei na osiągnięcie życia wiecznego – dodał ks. dr Bogdan Kulik MSF z apostolstwa.

Swoje wystąpienia zaprezentowali wykładowcy, reprezentujący kilka ośrodków naukowych w Polsce: ks. dr Piotr Krupa MSF (UAM Poznań), ks. prof. dr hab. Stefan Szymik MSF KUL Lublin), ks. prof. dr hab. Waldemar Pałęcki MSF (KUL Lublin), ks. prof. dr hab. Marian Machinek MSF (UWM Olsztyn), ks. dr hab. Adam Sobczyk MSF (UAM Poznań), ks. prof. UAM dr hab. Andrzej Pryba MSF, prof. KUL dr hab. Urszula Dudziak oraz ks. dr Bogdan kulik MSF (UAM Poznań). Ich myśli skupiły się wokół zagadnień mariologicznych i eschatologicznych.

Apostolstwo Dobrej Śmierci liczy ponad 400 tys. członków oraz ponad tysiąc zelatorów. Należący do stowarzyszenia zamawiają Msze św. w intencji członków, żyjących jak i zmarłych, a także angażują się w różne akcje apostolskie na terenie swoich parafii.

Tekst i nagranie: Marcin Jarzembowski 
Zdjęcia: Szymon Chwaliszewski

 

print