20.11.2022

„Wciąż pokazujecie, jak wspaniale potrafi się rozrastać gorczyczne ziarno wiary” – mówił bp Krzysztof Włodarczyk w Łochowie. Mieszkańców, kapłanów i zaproszonych gości, zjednoczyła modlitwa z okazji 420. rocznicy kanonizacji patrona – św. Kazimierza, 120. rocznicy powstania świątyni oraz 20. rocznicy jej konsekracji.

Biskup bydgoski przywołał św. Piotra Apostoła, który mówi, że parafianie są „żywymi kamieniami, są budowani jako duchowa świątynia”. – Od tego czasu, nie jesteście już – jak w innym liście mówi św. Paweł – „obcymi i przychodniami, ale (…) domownikami Boga”. To jest ciągłe wyzwanie dla każdej parafii, parafianina: być rzeczywistymi domownikami. Nie tylko jednak o parafię tu chodzi. Także o wszystko co ją współtworzy, a więc i owszem kościół, ale i dom, rodzinę – mówił, wskazując na rolę kapłanów, jak i Eucharystię, która gromadzi wiernych, pogłębiając ich więź z Bogiem i między sobą.

Wasz kościół, parafia, całe bogactwo życia chrześcijańskiego – jak zauważył dalej bp Włodarczyk – stało się bliskie, zwyczajne, normalne. – I dobrze, bo takie właśnie jest życie, zasiane i zakorzenione w Bogu – zwyczajne i normalne.

Biskup podziękował wszystkim za „trud zorganizowania w Łochowie, prawdziwej rodziny parafialnej”. „Jak długo pozostajemy w ciele, jesteśmy pielgrzymami, z daleka od Pana. Albowiem według wiary, a nie dzięki widzeniu postępujemy” – naucza nas św. Paweł Apostoł. Rzeczywiście, póki co jesteśmy pielgrzymami, wędrowcami przez ziemię. I potrzebna jest świątynia, byśmy w niej kierowali wzrok ku temu, co w górze. Dlatego tak ważna jest także troska o świątynię – powiedział.

Parafia św. Kazimierza w Łochowie została erygowana przez kard. Augusta Hlonda – 1 października 1946 roku. Konsekracji kościoła dokonał 17 listopada 2002 roku abp Henryk Muszyński. Świątynia w 2021 przeszła gruntowny remont. – Wspólna modlitwa to wyraz dziękczynienia Bogu, że dał nam w swojej Opatrzności tę świątynię, by stała się miejscem Jego rozmowy z nami. To tutaj korzystamy z sakramentów, tutaj kształtuje się nasza wiara, tutaj doświadczamy Bożego Miłosierdzia. To w Domu Bożym uczymy się kochać i być darem dla drugiego – powiedzieli Krystyna i Marek Jedynakowie ze Stowarzyszenia Rodzin Katolickich. – Dziękuję Bogu za dom modlitwy. Za to, że możemy tworzyć tę parafię. Dziękuję ludziom – najpierw księdzu biskupowi, że przyjął zaproszenie na to wydarzenie, kapłanom, każdemu z was. Najważniejsza jest ta świątynia w naszych sercach, byśmy przez posługę sakramentalną w tej przestrzeni czuli, że jest Bóg, który się o nas troszczy – powiedział ks. proboszcz Krzysztof Grzywiński.

Na koniec odmówiono litanię, zawierzając wspólnotę w Łochowie patronowi – św. Kazimierzowi.

Tekst, nagranie, zdjęcia: Marcin Jarzembowski

print