20.11.2022

„Bądźmy zawsze na służbie i trzymajmy się bezpiecznie toru, jadąc we właściwym kierunku” – mówił ks. Piotr Wachowski podczas Mszy św. „kolejarskiej” w bydgoskim kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa.

W uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, na wspólnej modlitwie zgromadziły się osoby związane z kolejnictwem. Obecni w świątyni uczcili swoją patronkę – św. Katarzynę Aleksandryjską. – Jak dobrze wiecie, urodziła się w Aleksandrii, stolicy Egiptu jako córka króla Kustosa. Była osobą nie tylko bardzo zamożną, ale także wykształconą. Słynęła również z urody. O jej rękę daremnie ubiegali się najznakomitsi obywatele miasta, bo – jak wiele chrześcijanek – złożyła ślub dozgonnej czystości – mówił dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej w Bydgoszczy, rysując jej życiorys. 

Święta, która poniosła śmierć męczeńską, przyczyniła się do wielu nawróceń, nawet wśród oprawców. – Dziś króluje w niebie. Nastawiona na Jezusa, jak sprawna zwrotnica, siłą rozpędzonej wiary, w rozhulanym prześladowaniami świecie, przekonuje innych do Boga, Jego miłości – dodał ks. Piotr Wachowski. 

Świątynia NSPJ w Bydgoszczy od wielu lat jest miejscem spotkań z udziałem przedstawicieli środowisk kolejarskich, ich rodzin oraz emerytowanych pracowników. Przy parafii działa również Katolickie Stowarzyszenie Kolejarzy Polskich. – Święty Jan Paweł II, w 2004 roku, w liście do zgromadzonych na ogólnopolskiej pielgrzymce kolejarzy na Jasnej Górze, napisał: „wyrażam szczere uznanie dla wszystkich, którzy na szlakach kolejowych podejmują tę ważną służbę na rzecz społeczeństwa. Jako wierzący, wypełniając swoje obowiązki, mają okazję dawać świadectwo chrześcijańskiego zaangażowania w służbę bliźnim, międzyludzkiej solidarności oraz troski o dobro wspólne”. – Przyjmijmy te słowa jako podziękowanie i zadanie do realizacji. Święta Katarzyno, nasza patronko, nieustannie chroń nasze rodziny i błogosław trudnej i odpowiedzialnej służbie – podsumowała Hanna Januszewska z Koła Katolickiego Stowarzyszenia Kolejarzy Polskich.

Tekst: Marcin Jarzembowski
Zdjęcia: Wiesław Kajdasz

print