25.01.2023

„Dzisiejszy świat potrzebuje widzialnego znaku jedności chrześcijan” – podkreślał bp Krzysztof Włodarczyk, który przewodniczył Nieszporom Ekumenicznym w kościele NMP z Góry Karmel w Bydgoszczy. 

Spotkaniu w ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan towarzyszyło hasło „Czyńcie dobro; szukajcie sprawiedliwości”. – W tym roku wydaje się ono szczególnie istotne w kontekście tego, co dzieje się w Ukrainie oraz napięć w naszym kraju. Oby te słowa pomogły nam uświadomić, jaka jest rola Kościołów w łagodzeniu podziałów – mówił bp Krzysztof Włodarczyk. 

Bo – jak zauważył biskup – w jedności jest siła i rodzi się dobro, a sam ekumenizm nie jest „jakąś dyplomacją czy formą polityki Kościoła. – Ekumenizm to konieczność – powiedział.

Wpatrując się w obraz Ojca – mówił ordynariusz diecezji bydgoskiej – odkrywamy, że wspólna droga prowadząca do jedności, to droga: miłości Boga, miłości wzajemnej, która jest owocem wiary. – Nie wystarcza już bowiem wzajemna akceptacja. Jezus Chrystus, który jest i przychodzi, oczekuje od nas czytelnego znaku jedności, wspólnego świadectwa – zaznaczył.

Biskup przypomniał, że świat, w którym żyjemy, jest rozdarty konfliktami, wojnami, nienawiścią, zaś ludzkie serca wypełnione niepokojem. Dlatego ten świat potrzebuje widzialnego znaku jedności chrześcijan. – Trzeba błagać o wielki dar przezwyciężenia skandalu podziałów między wierzącymi w Chrystusa. My, ludzie, jesteśmy słabi, grzeszni, dlatego zwracamy się do Boga o pomoc w budowaniu jedności – powiedział.

Święto Nawrócenia Świętego Pawła Apostoła zgromadziło na modlitwie przedstawicieli Kościołów: rzymskokatolickiego, polskokatolickiego, ewangelicko-metodystycznego, ewangelicko-augsburskiego, prawosławnego, a także ewangelikalnego ICF. – Słowa z hasła tegorocznego tygodnia, które przypominają o tym, że mamy czynić dobro i szukać sprawiedliwości, w jakiś sposób nas wszystkich przemieniają. Inspirują, stawiają na płaszczyźnie, na której – w imię Jezusa Chrystusa – mamy być świadkami tego, co dobre – podkreślił przewodniczący Pomorsko-Kujawskiego Oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej ks. Janusz Olszański z parafii ewangelicko-metodystycznej Opatrzności Bożej.

Końcowe błogosławieństwo poprzedziło wzajemne przekazanie znaku pokoju. – Tak naprawdę nie potrzeba wielkich rzeczy, by wyrazić naszą jedność w modlitwie jako dzieci Bożych – mówił ks. Marian Radziwon z Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, dodając, że w drugim człowieku, bez względu na jego wyznanie, trzeba zawsze widzieć cząstkę Chrystusa, który jednoczy. Według kapłana dowodem praktycznego ekumenizmu są ostatnie miesiące związane z wojną na Ukrainie. – Zauważyłem wielką miłość, która pojawiła się w domach i sercach mieszkańców naszego miasta. Przykładem były święta obchodzone w wielu domach dwukrotnie – dodał.

Spotkanie mogło się odbyć dzięki zaangażowaniu proboszcza parafii NMP z Góry Karmel – ks. Krzysztofowi Panasiukowi – który jest zarazem w diecezji bydgoskiej referentem ds. ekumenizmu.

Tekst, zdjęcia, nagrania: Marcin Jarzembowski

print