Zapraszamy na Mszę św. i spotkanie z okazji pierwszej rocznicy powstania wspólnoty Apostolstwa Pomocy Duszom Czyśćcowym w parafii św. Maksymiliana Marii Kolbego w Bydgoszczy (ul. Kolibrowa 5). 

Wezmą w nim udział: biskup Krzysztof Włodarczyk oraz siostra Anna Czajkowska WDC ze Zgromadzenia Sióstr Wspomożycielek.

Spotkanie rozpocznie się modlitwą różańcową za dusze czyśćcowe – 20 lutego o godz. 17.30.

print