08.03.2023

„Serce bez Boga zawsze będzie rodzić złudzenia” – mówił bp Krzysztof Włodarczyk podczas Mszy św., która zakończyła bydgoskie rekolekcje dla środowisk akademickich, twórczych, nauczycielskich, inżynierskich i lekarskich.

Nauki w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa przez pierwsze dwa dni głosił bp Andrzej Przybylski z Częstochowy, nawiązując do życia Maryi oraz do słów: „Chcę pod krzyżem stać przy Tobie”.

W ostatniej rekolekcyjnej homilii bp Krzysztof Włodarczyk dokonał porównania i przypomnienia, czym jest oraz powinien być krzyż, na którym umierał „nagi Jezus”. – Klucz otwiera drzwi do domu, login umożliwia dostęp do wirtualnej przestrzeni, PESEL pozwala zarejestrować się do lekarza, a znak krzyża, kreślony niezgrabnie przez dziecko, uchyla mu drogę do nieba. Dla chrześcijanina jest świętym znakiem, egzorcyzmem, oddaniem się w ręce Boga w każdej sytuacji. Nie tylko wtedy, gdy nadchodzi niebezpieczeństwo – mówił.

Biskup nawiązał do Wielkiego Postu i szczególnego akcentu, jakim jest nawrócenie. Przypomniał, że Bóg kocha grzesznika, zawsze daje mu siły, by powstał, „choćby upadał co minutę”. – Idźmy za Jezusem, odwróćmy się od złego, od grzechów. Jesteś nimi zniewolony? Podejmij walkę duchową o siebie. Zacznij pościć, ofiaruj cierpienie. Złóż swój komfort na szali. Chcesz lepszego świata, zacznij od siebie – podkreślił.

Bo według bp., kiedy przestajemy dbać o wnętrze, skupiamy uwagę na „fasadzie człowieczeństwa”. –Życzmy sobie, by dane nam było dostrzec piękno w naszych duszach – mówił, dodając, że wszystko, czego człowiek potrzebuje do szczęścia, jest blisko. – Gdyby tylko się odważył, podjął wysiłek wysłuchania serca, zrozumiałby za Kim tęskni. Serce bez Boga zawsze będzie rodzić złudzenia – mówił.

Biskup Krzysztof Włodarczyk podkreślił, że Bóg w optyce chrześcijańskiej nie tylko istnieje, ale też nie jest kimś odległym. Jest realny i „widzi każdą drogę człowieka i przenika wszystkie ludzkie ścieżki”. Przywołał jednocześnie słowa ks. prof. Michała Hellera, który pisze: „Bóg nie jest częścią świata, którą trzeba wyjaśnić, lecz zasadą, która wszystko wyjaśnia”. – Chrześcijaństwo wprowadziło świat na orbitę, w której centrum znajduje się Bóg. Podczas gdy dzisiejszy świat robi wszystko, by człowieka z tej orbity wyrzucić. Dlatego trzymamy się krzyża – tej pewnej drogi – dodał.

Na zakończenie Biskup Bydgoski złożył paniom życzenia z okazji Dnia Kobiet, przywołując fragment specjalnego listu Jana Pawła II z 1995 roku oraz słów świętego, podkreślający ich „geniusz serca”.

Tekst: Marcin Jarzembowski
Zdjęcia: Dariusz Filipiak

print