08.03.2023

„Aniela hrabina Potulicka wzorem wartości dla współczesnych czasów” – to temat konferencji, jaka odbyła się w Bydgoszczy. Katolicka działaczka społeczna żyła w latach 1861-1932.

Wydarzenie zostało zorganizowane w Dniu Kobiet przez Centrum Edukacyjno-Formacyjne Diecezji Bydgoskiej im. Błogosławionego Michała Kozala i Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe im. Anieli hrabiny Potulickiej.

Celem konferencji było przybliżenie postaci, która swoim życiem, pracą i działalnością przyczyniła się do powstania i wsparcia wielu dzieł. – Aniela, mając zaledwie 19 lat, podjęła się administrowania i rządzenia odziedziczonym majątkiem, jaki obejmował ponad 6 tys. hektarów – podkreśliła Magdalena Łusiak.

Mowa o Potulicach nieopodal Nakła nad Notecią, gdzie hrabina wspierała działania dobroczynne i oświatowe. Łączyła aktywność obywatelską z patriotyzmem, a inspirację dla jej uczynków stanowiła religijność. – Zorganizowała lokalny związek oświatowy z biblioteką dla ludności wiejskiej, urządzała odczyty, prowadziła chórek, nauczała polskiego w okresie Kulturkampfu, a nawet sama pracowała w ogrodzie, czy na polu, pomagając słabszym, dając przykład pracownikom – powiedziała prezes Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego im. Anieli hrabiny Potulickiej.

„Bohaterka” obchodów bydgoskiego Dnia Kobiet w CEF była osobą samotną, która w 1925 roku, na bazie niemal całego majątku, ustanowiła fundację wspierającą do dziś działalność KUL.

Aniela hr. Potulicka wsparła także działalność ówczesnego Zakładu Opieki i Żłobka św. Floriana w Bydgoszczy, miejsca, w którym mieści się obecnie siedziba Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego. Przyczyniła się do powstania Zakładu Dobrego Pasterza w Poznaniu, dokonując zakupu 40 mórg ziemi wraz z budynkiem mieszkalnym i wsparła powstałe Zgromadzenie Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej. Kolejne jej przedsięwzięcie to wybudowanie Zakładu św. Łazarza w Poznaniu, którego prowadzenia podjęły się szarytki.

Hrabina pod koniec życia część pałacu przeznaczyła dla powstałego Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej. Wówczas miejsce w Potulicach stało się domem macierzystym zgromadzenia. – Be zwątpienia była i jest to kobieta wyjątkowa, której owoce życia przetrwały i nadal przynoszą wielkie dobro – podsumowała prezes stowarzyszenia Magdalena Łusiak.

W czasie konferencji wystąpili także: wiceprezes Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego im. Anieli hrabiny Potulickiej Katarzyna Pubanc-Zalewska i malarz Zbigniew Chromiec. Konserwator zabytków, mówiąc o dziedzictwie kulturalno-historycznym obiektów sakralnych i świeckich rodziny Potulickich, skupiła się m.in. pałacu oraz kościele Zwiastowania NMP w Potulicach, gdzie spoczywa hrabina i świątyni, jaką ufundowała w Samsiecznie. Artysta przedstawił jej postać w swojej twórczości.

Tekst i zdjęcia: Marcin Jarzembowski

print