18.05.2023

„Jan Paweł II wszystko osiągnął i jest dzisiaj święty. Chciałbym jemu podziękować za cały pontyfikat, świadectwo wiary, troskę o każdego człowieka, otwartość na natchnienia Ducha Świętego” – powiedział bp Krzysztof Włodarczyk.

Ordynariusz bydgoski zachęcił, by powracać do jego homilii, listów, adhortacji i encyklik. – Dziękuję za dobro, które czynił, pielgrzymując po całym świecie, głosząc Ewangelię – podkreślił bp Włodarczyk, który uczestniczył w obchodach 103. rocznicy urodzin Karola Wojtyły.

Miejscem świętowania mieszkańców Bydgoszczy, diecezji, ale i gości był kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa w centrum miasta. – Spotykamy się w tej świątyni – przy wyjątkowym Sercu – by przeżyć czas modlitwy i radości – powiedział proboszcz ks. Krzysztof Buchholz, który zaprosił stypendystów z Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, by wnieśli cząstkę relikwii świętego Polaka. – To człowiek, który zapadł w sercach każdego z nas – powiedziała Magda Anioł.

To ona wraz z zespołem swoich przyjaciół wystąpiła podczas urodzin, śpiewając znane utwory, które były przeplatane osobistym świadectwem. – Urodziłam się w roku, kiedy Wojtyła został papieżem. Jego prowadzenie Kościoła w nowe tysiąclecie było związane z moim dorastaniem. I chyba największym darem, jaki otrzymałam, było to, że spotkałam ludzi, którzy również chcieli odkrywać Ojca Świętego, poznawać jego nauczanie. Pragnęli przyglądać się temu co robi, mówi, jak odnosi się do drugiego człowieka. Wreszcie uczestniczyć w pielgrzymce, czy w Światowych Dniach Młodzieży – dodała Anna Leszczyńska.

Prezes Fundacji Kaktus, która z parafią NSPJ była organizatorem wydarzenia, dodała, że święty jest dla niej drogowskazem w dorosłym życiu. – Wiem również, że powinnam wciąż powracać do jego nauczania. Dzisiaj cieszymy się, że jest z nami święty, zarazem patron naszego województwa kujawsko-pomorskiego – dodała. – On teraz na nas patrzy i raduje się, że o nim myślimy – mówił na zakończenie bp Krzysztof Włodarczyk, cytując fragment listu do artystów z 199 roku, w którym Jan Paweł II pisał: „Zadaniem każdego człowieka jest być twórcą własnego życia: człowiek ma uczynić z niego arcydzieło sztuki”. – Niech się tak dzieje, byśmy tworzyli w tej zwyczajności niezwyczajne życie – zakończył bp.

Wydarzeniu towarzyszyło hasło „Dziś jest Twoje”.

Tekst: Marcin Jarzembowski
Zdjęcia: Wiesław Kajdasz/Marcin Jarzembowski

print