02.06.2023

„Całe życie świętej pamięci księdza Macieja Gutmajera opowiedziane jest słowem Bożym, które się w tej jego ziemskiej drodze realizowało” – mówił o zmarłym kapłanie o. Mirosław Zabrocki CSSp.

Uroczystości pożegnalne rozpoczęły się w kościele i parafii – Opatrzności Bożej – którą duchowny tworzył i budował. – Jesteśmy smutni, że po raz ostatni, w obecności ciała ks. Macieja, stajemy przy ołtarzu Chrystusa. W kościele, który pozostanie dla nas i potomnych pomnikiem pamięci o człowieku. Kapłanie, który żyjąc pośród nas i z nami, dawał jednoznacznie świadectwo miłości do Jezusa. Do tego, który go stworzył, umiłował, powołał. Posłał, by świadczyć o Zmartwychwstałym i budować wspólnotę, także Drogi Neokatechumenalnej, po której jako pierwszy z bydgoskich proboszczów kroczył przez dziesiątki lat – dodał o. Mirosław Zabrocki CSSp ze Zgromadzenia Ducha Świętego.

Ksiądz kanonik Maciej Gutmajer, emerytowany kapłan diecezji bydgoskiej, zmarł 28 maja – w uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Urodził się 28 lipca 1946 roku w Bydgoszczy. Po ukończeniu technikum w 1966 roku wstąpił do Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie. Święcenia diakonatu przyjął w tamtejszej katedrze 2 maja 1971 roku z rąk bp. Lucjana Bernackiego, a prezbiteratu 10 czerwca 1972 roku z rąk kard. Stefana Wyszyńskiego.

Jako wikariusz posługiwał w Trzemesznie, Gnieźnie oraz Bydgoszczy – w parafii Chrystusa Króla, Najświętszego Serca Pana Jezusa. Był budowniczym oraz proboszczem parafii Opatrzności Bożej w Bydgoszczy w latach 1986-2017. „W kaplicy chrzcielnej naszego kościoła dostrzegamy całą teologię sakramentu chrztu świętego. Z chrztu świętego wynikają pewne zobowiązania, które mamy wypełniać w codziennym życiu i postępowaniu” – mówił kapłan w 2016 roku podczas diecezjalnego czuwania młodzieży.

Od 25 marca 2006 roku był kanonikiem gremialnym Kapituły Katedralnej Diecezji Bydgoskiej, a wcześniej konkatedry. Ponadto pełnił posługi diecezjalne – referenta trzeźwości, a także egzorcysty.

Uroczystości pogrzebowe, pod przewodnictwem biskupa ordynariusza Krzysztofa Włodarczyka, zaplanowano w bydgoskim kościele Chrystusa Króla na Błoniu, a po niej ceremonie na cmentarzu.

Tekst: Marcin Jarzembowski
Zdjęcia: ks. Maciej Kulczyński

print