07.09.2023

„Kluczem do siły i świętości kapłańskiej jest Chrystus i więź z Nim” – mówił za Ojcem Świętym Benedyktem XVI dyrektor Centrum Studiów Ratzingera ks. kan. prof. dr hab. Mariusz Kuciński.

Księża, osoby konsekrowane, alumni seminarium oraz wierni spotkali się w bydgoskiej katedrze na dorocznych nieszporach w wigilię święta Narodzenia Najświętszej Maryi Panny.

Modlitwa odbywała się w przededniu odpustu ku czci Matki Bożej Pięknej Miłości – patronki diecezji. – Maryja jest Matką Pięknej Miłości nie z samej siebie, lecz dzięki temu, że jest ikoną piękna Bożej miłości. Owo piękno otrzymała od Jezusa, który jest „najpiękniejszym z synów ludzkich”. Tym pięknem Maryja dzieli się z wiernymi, a przez swoje życie uczy, jak przeżywać człowieczeństwo oraz wiarę, jak odkrywać tego, który jest Pięknem – mówił ks. kan. prof. dr hab. Mariusz Kuciński, który przewodniczył nieszporom.

Maryja – jak zauważył dalej – jest Matką miłości pozbawionej lęku, ufnej wobec Boga i Jego planów, cytując papieży Jana Pawła II oraz Benedykta XVI. Powołując się encyklikę Deus caritas est, dodał, że „w jej podstawowy cel zostało wpisane odwołanie się do maryjnego wzoru miłości”, jakim jest pobudzenie świata do nowej, czynnej gorliwości w dawaniu odpowiedzi na Bożą miłość. – Wydaje się, że przywołanie wzoru miłości Maryi jest szczególnie ważne w kontekście współczesnego kryzysu słowa, którego istotnym znamieniem jest kłamstwo oraz znieprawienie słów – dodał ks. kan. prof. dr hab. Mariusz Kuciński.

Bowiem według dyrektora Centrum Studiów Ratzingera jednym z najczęściej używanych, jak i nadużywanych słów jest „miłość”. – Nadaje mu się znaczenie niegodne treści, jaka się za nim kryje. Za tym zakłamaniem słowa idą praktyczne postawy, wybory moralne, które są bardziej namiastkami miłości. Wobec tego zamętu, w pojmowaniu i przeżywaniu miłości oraz swoistej niewiary w miłość, Maryja jawi się jako Ta, która – zgodnie ze słowami św. Jana – uwierzyła miłości i uczyniła miłość podstawową opcją swojego życia. W kulturze, która banalizuje miłość, Maryja odsłania jej prawdziwe oblicze. Ukazuje, czym jest miłość i skąd pochodzi, w czym się wyraża, skąd czerpie swoją odnawianą siłę – stwierdził.

Dalszą część ks. kan. prof. dr hab. Mariusz Kuciński poświęcił istocie powołania kapłańskiego. Cytując kolejny raz Ojca Świętego Benedykta XVI zaznaczył, że kluczem do siły i świętości kapłańskiej jest Chrystus i więź z Nim. – Papież mówi, że trzeba „poznawać Boga od wewnątrz, poznawać Chrystusa od wewnątrz, być razem z Nim; tylko wówczas, gdy tak jest, naprawdę odkrywamy „skarb”. (…) Nie możemy już zatrzymywać „skarbu” dla siebie, musimy go przekazywać” – mówił, wskazując, że w całej duchowości kapłańskiej niezbędne są – według Benedykta XVI – gorliwość i pokora, która otwiera się na zaufanie.

Zwrócił również uwagę na czas poświęcony modlitwie. – Nie jest on czasem zabranym duszpasterstwu, ale właśnie pracą duszpasterską. Polega ona bowiem w pierwszym rzędzie na modlitwie za innych. Święty Jan Paweł II oraz Benedykt XVI wielokrotnie zachęcali duchowieństwo do adoracji, która jest naturalną konsekwencją spotkania Chrystusa na łamaniu chleba. W Warszawie papież wzywał: „Nie ulegajmy pokusie pośpiechu, a czas oddany Chrystusowi w cichej, osobistej modlitwie niech nie wydaje się czasem straconym. To właśnie wtedy rodzą się najwspanialsze owoce duszpasterskiej posługi. Nie trzeba się zrażać tym, że modlitwa wymaga wysiłku, że podczas niej zdaje się, że Jezus milczy. On milczy, ale działa” – zakończył dyrektor Centrum Studiów Ratzingera.

Przed obliczem Matki Bożej Pięknej Miłości modlił się ordynariusz diecezji bydgoskiej bp Krzysztof Włodarczyk. – Dziękuję za zjednoczenie serc i jednomyślne trwanie na modlitwie z Maryją – mówił, zachęcając zwłaszcza kapłanów, by wciąż zginali kolana, nabierając w ten sposób sił do głoszenia Dobrej Nowiny. – W tym miejscu jeszcze bardziej wołamy o nowe powołania do życia kapłańskiego, by byli ci, którzy usłyszą głos Jezusa i za Nim odważnie pójdą – zakończył.

Główna suma odpustowa sprawowana będzie 8 września o godz. 18.00 w Katedrze św. Marcina i Mikołaja w Bydgoszczy. Przewodniczyć jej będzie bp Krzysztof Włodarczyk, a homilię wygłosi ks. kan. dr hab. Wojciech Węgrzyniak z Krakowa – znany biblista i ceniony rekolekcjonista.

Tekst, nagranie, zdjęcia: Marcin Jarzembowski

print