08.09.2023

Ceremoniarz katedralny informuje, że Biskup Bydgoski Krzysztof Włodarczyk, korzystając z przywileju papieskiego, pragnie udzielić Błogosławieństwa Apostolskiego z darem odpustu zupełnego na zakończenie Mszy Świętej z okazji odpustu diecezjalnego – 8 września o godz. 18.00.

Aby otrzymać łaski płynące z błogosławieństwa – daru odpustu – należy:
1. Uczestniczyć we Mszy św. pod przewodnictwem biskupa diecezjalnego i przyjąć błogosławieństwo na jej zakończenie (choćby za pośrednictwem transmisji medialnej prowadzonej „na żywo”).
2. Wyzbyć się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu.
3. Przyjąć tego dnia Komunię Świętą z intencją otrzymania odpustu i odmówić modlitwy w intencjach Ojca Świętego.

Odpust ten można ofiarować tylko dla siebie, bądź dla jednego zmarłego. Nie można go ofiarować za innych żywych. Uzyskanie odpuszczenia grzechów w sakramentalnej spowiedzi nie uwalnia od kar doczesnych (czasowych), które spotykają nas za życia lub po śmierci w czyśćcu. Uwolnieniu od tych kar służy właśnie obfity skarbiec odpustów Kościoła, z którego korzystania zaprasza bp Krzysztof.

(Enchiridion indulgentiarum (16.07.1999/25.05.2006) oraz Caeremoniale Episcoporum, n.1138-1142.)

print