02.02.2024

„W chaosie szaleńczo zapędzonego świata Bóg nieustannie upatruje sobie tych, których serca pragnie konsekrować, to znaczy uczynić świątyniami ofiarowania” – mówił bp Krzysztof Włodarczyk.

Święto Ofiarowania Pańskiego było dla diecezji bydgoskiej szczególnym momentem. Podczas liturgii w Katedrze św. Marcina i Mikołaja miał miejsce obrzęd błogosławieństwa dwóch wdów, które – jak zauważył bp – wyszły na spotkanie Chrystusowi. – Kościół pragnie odpowiedzieć kochane panie na głębokie zaufanie Bożej Opatrzności i uświęcić historię życia, poślubiając was Jezusowi. Dawajcie o Nim dobre świadectwo przemienionym życiem – aż po kres waszych dni – mówił bp Włodarczyk.

Na początku liturgii bp wraz z procesją udał się do ołtarza Matki Bożej Szkaplerznej, gdzie odmówił modlitwę, dokonując poświęcenia świec. – Dzisiejsze święto eksponuje światło gromnicznej świecy, które wskazuje osobę Jezusa, objawionego światu podczas ofiarowania w świątyni – mówił podczas homilii bp, dodając, że pobożność chrześcijańska odnosi symbol gromnicy również do osoby Maryi, która wydała na świat Zbawiciela, Światło Narodów.

Święto to związane jest ze Światowym Dniem Życia Konsekrowanego, ustanowionym przez św. Jana Pawła II w 1997 roku. – Życie konsekrowane jest darem miłości Bożej. Ci bowiem, którzy żyją swoją konsekracją, są dla współczesnego świata ukazującym znakiem, że wierne pójście za Chrystusem aż po krzyż naprawdę jest możliwe. Jakże wspaniale wyraża to „mowa miłości” tych, którzy zobowiązali się do życia według rad ewangelicznych – podkreślał bp Krzysztof Włodarczyk.

Dalej zauważył, że św. Jan Paweł II w posynodalnej adhortacji „Vita consecrata” dostrzegł potrzebę przywrócenia praktyki „stanu wdów – ordo viduarum”. Papież podkreślił, że wdowieństwo przyjęte mężnie, jako przedłużenie powołania małżeńskiego, jest wielkim darem danym Kościołowi i światu. – Święty zauważył, że wdowy wybierając służbę dla Boga „nie wchodzą na drogę życia zakonnego, ale pozostają w świecie, składając radykalny dar z siebie z miłości do Pana Jezusa, a w Nim – do każdego członka rodziny ludzkiej”.

Wdowy – jak powiedział bp – pełnią w Kościele nieocenioną rolę. Pozostawanie w samotności zbliża je do życia modlitewnego i sakramentalnego. – Swoją samotność głębiej zakorzeniają w Bogu, dając świadectwo pogodzenia się z nie zawsze łatwą Jego wolą. Widzimy je, jak częściej niż inni podejmują posługi na rzecz Kościoła, hojnie oddając swój czas, zdrowie i często wdowi grosz. Wdowieństwo zasługuje na szczególny szacunek także i z tego powodu, że jest doświadczeniem życia boleśnie pozbawionego tej pełni, jaką niosła droga małżeńska – dodał.

Zanim wdowy zostały pobłogosławione, przeszły odpowiednią formację, a także dokonały osobistego rozeznania. – To Pan Bóg nas wybiera, my odpowiadamy na Jego wezwanie. Wszystko zaczęło się w Niepokalanowie, gdzie byłam z wdowami na rekolekcjach „Sylwester z Maryją” – powiedziała Teresa Kornacka z parafii Świętych Polskich Braci Męczenników w Bydgoszczy, wskazując dalej na rozwój duchowy pod opieką kapłana, który doprowadził do momentu błogosławieństwa. – Bóg, kiedy coś zabiera, to po to, by obdarować czymś znacznie większym. Dopiero po latach zaczynamy zauważać, jak wypełniają się plany Boże w naszym życiu – powiedziała.

Razem z nią przed biskupem bydgoskim stanęła Teresa Kaczmarek z bydgoskiej parafii Chrystusa Króla. – Krótko po śmierci męża Czesława – a było to 25 lat temu – Pan Bóg podpowiedział mi, jaką drogą iść dalej. Życie w bliskości z Nim, poprzez modlitwę, mszę św., pozwala w zaufaniu, oczekiwać na kres ziemskiego pielgrzymowania, z nadzieją na życie wieczne. Każdy dzień, przeżyty w pełnym oddaniu mojemu Oblubieńcowi Jezusowi Chrystusowi i Jego Matce Maryi, stał się radością i daje mi spokój w sercu – dodała. – Pobłogosławione wdowy są dziś w świecie czytelnym znakiem, że mimo swego stanu, a więc doświadczenia cierpienia z powodu utraty współmałżonka, można doświadczyć wielkiej miłości Boga. I jeśli sięgną po tę Miłość, wówczas gotowe są poświęcić życie Chrystusowi, służąc Mu w Kościele – dodał odpowiedzialny za formację wdów w diecezji ks. dr Paweł Hoppe.

Biuro Prasowe Diecezji Bydgoskiej
Marcin Jarzembowski

print