Kuria Diecezjalna Diecezji Bydgoskiej

ul. ks. T. Malczewskiego 1
85-104 Bydgoszcz
tel.: 052-366-98-01
fax: 052-366-98-20
godziny urzędowania: poniedziałek, środa, czwartek, piątek 9.00-13.00, wtorek 9.00-13.00, 14.00-16.00
w lipcu i sierpniu  – w piątki urząd jest zamknięty
e-mail: kanclerz@diecezja.bydgoszcz.pl

strona: www.diecezja.bydgoszcz.pl

Wszelkie zapytania, zgłoszenia i inne kwestie wymagające udzielenia urzędowej odpowiedzi, należy przesyłać w formie pisemnej, własnoręcznie podpisane i z podanym adresem do korespondencji. Kuria Diecezjalna w Bydgoszczy nie prowadzi w tej kwestii korespondencji urzędowej drogą elektroniczną.