W listopadzie 2017 roku powołana została Młodzieżowa Rada Programowa Diecezji Bydgoskiej, która jest owocem aktywizacji młodzieży po przeżytych ŚDM w Krakowie i zachęty Papieża Franciszka, by „pozostawić po sobie widoczny ślad”. Wychodzi również naprzeciw oczekiwaniom Ojca Świętego w przygotowaniu XV Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów nt. „Młodzież, wiara i rozeznanie powołania”, które odbędzie się w październiku 2018 r. w Watykanie. Radę tworzy reprezentacja młodzieży wszystkich dekanatów diecezji w wieku od 16 do 25 roku życia, której celem jest podejmowanie zadań planowania i współorganizowania przedsięwzięć związanych z duszpasterstwem młodzieży.

SKŁAD-MŁODZIEŻOWEJ RADY PROGRAMOWEJ DB II KADENCJI