19.03.2024

Korzystając z przywileju, który mi przysługuje (Enchiridion indulgentiarum 16.07.1999/25.05.2006 oraz Caeremoniale Episcoporum, n.1138-1142), wyznaczam daty na Rok Pański 2024, kiedy podczas celebracji Mszy Świętej udzielę Błogosławieństwa Apostolskiego z darem odpustu zupełnego:

6 kwietnia – Bazylika pw. św. Wincentego a Paulo w Bydgoszczy
25 lipca – Katedra Bydgoska pw. św. Marcina i Mikołaja
8 września – Katedra Bydgoska pw. św. Marcina i Mikołaja

Aby otrzymać łaski płynące z błogosławieństwa – daru odpustu – w jednym z wyznaczonych dni należy:

  1. Uczestniczyć we Mszy św. pod przewodnictwem biskupa diecezjalnego i przyjąć błogosławieństwo na jej zakończenie (choćby za pośrednictwem transmisji medialnej prowadzonej „na żywo”).
  2. Wyzbyć się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu.
  3. Przyjąć tego dnia Komunię Świętą z intencją otrzymania odpustu i odmówić modlitwy w intencjach Ojca Świętego.

Odpust ten można ofiarować tylko dla siebie, bądź dla jednego zmarłego. Nie można go ofiarować za innych żywych. Zachęcam do obfitego korzystania z duchowego skarbca odpustów Kościoła.

  

                                                                                              + Krzysztof Włodarczyk
Biskup Bydgoski

Biuro Prasowe Diecezji Bydgoskiej                                               

print