Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia została powołana przez Konferencję Episkopatu Polski w 2000 roku jako wyraz wdzięczności dla Ojca Świętego Jana Pawła II za Jego niestrudzoną posługę duchową na rzecz Kościoła i Ojczyzny. Prowadzi ona program stypendialny wyrównujący szanse edukacyjne młodzieży. Stypendyści fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia uczestniczą w obozach letnich i przygotowanej dla nich formacji diecezjalnej.

Zainteresowani włączeniem do programu stypendialnego proszeni są o przesłanie na adres koordynatora FDNT w naszej diecezji ks. Łukasza Krzewińskiego.

e-mail: lukaszkrzewinski@interia.pl

tel. 504 403 948

Wszelkie informacje dotyczące działalności fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia znajdują się na stronie internetowej: www.dzielo.pl