„Sercem synodu jest wsłuchiwanie się w głos Ducha Świętego i słuchanie siebie wzajemnie” – mówił w katedrze bydgoskiej bp Krzysztof Włodarczyk. Eucharystia zainaugurowała etap diecezjalny XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów.

Ogólnoświatowe wydarzenie pod hasłem „Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo i misja”, ma wyjątkowy charakter. Po raz pierwszy obejmuje trzy fazy: lokalną, kontynentalną i powszechną, rozłożone w czasie do października 2023 roku. – Sercem synodu jest wsłuchiwanie się w głos Ducha Świętego i słuchanie siebie wzajemnie. Celem – oprócz nauki synodalności – jest odbudowa wiary w sercach ludzi – tłumaczył bp Krzysztof Włodarczyk.

Ordynariusz podkreślił, że Kościół jest tajemnicą i tylko przez wiarę ludzie są w stanie poznać, czym jest on w swojej wewnętrznej naturze. – Określenie „misterium Kościoła” oznacza, że jego istota jest całkowicie nadprzyrodzona, na wzór istoty swojego założyciela Jezusa Chrystusa i „polega na tym, że Chrystus ukochał go i poświęcił się dla niego” – mówił, cytując św. Pawła VI. – Co prawda Kościół istnieje w historii, ale równocześnie ją przekracza. Jedynie „oczami wiary” można w jego rzeczywistości widzialnej dostrzec rzeczywistość duchową, będącą nośnikiem życia Bożego. Kościół jako tajemnica jest miejscem, w którym w sposób rzeczywisty można spotkać przemawiającego do ludzi i współdziałającego z nimi Boga – podkreślił, dodając, że Kościół jest sakramentem zbawienia, przez Chrystusa, który jest obecny „aż do skończenia świata”. 

Biskup Włodarczyk zwrócił również uwagę na znaczenie liturgii w Kościele. Dodał, że jej sprawowanie szczególnie uobecnia Chrystusa i Jego zbawcze dzieło, które prowadzi ku oddawaniu czci Bogu, głoszeniu Ewangelii oraz pełnieniu czynów miłości.

Biskup Bydgoski podkreślił również, że dominującym określeniem Kościoła, które wydobywa się z jego dokumentów, jest „Lud Boży”. – Jednocześnie nie trudno zauważyć, że są w nich częste wzmianki o wspólnocie i o jedności. Świadczy o tym pierwszy punkt, fundamentalnej dla soborowego myślenia, Konstytucji dogmatycznej o Kościele „Lumen gentium” („Światło narodów”) – dodał, zauważając, że wszystkie obrazy Kościoła, po jakie obficie sięga wspomniana konstytucja, tętnią pełnią osobowego życia. – Kościół jako rola uprawna, winnica, Matka, Oblubienica niepokalanego Baranka, jedno Ciało, sakrament jedności – czyli znak i narzędzie „wewnętrznego zjednoczenia z Bogiem i jedności całego rodzaju ludzkiego. I wreszcie Kościół jako wspólnota, communio, w którym to obrazie wyraźnie zarysowują się już treści eucharystyczne – powiedział.

Zwracając uwagę na znaczenie słowa missio, bp Krzysztof Włodarczyk, podkreślił, że każdy z ochrzczonych jest posłany do świata jako świadek wiary. Również świeccy, którzy mogą docierać do miejsc, do których nie docierają duchowni. To są peryferie, o których tak często mówi Papież Franciszek.

HOMILIA

 

Tekst, nagranie, zdjęcia: Marcin Jarzembowski

Ankieta – zaznacz swój udział w SYNODZIE

Każda osoba – tak wierząca, jak i niewierząca – zaproszona jest do wejścia na drogę synodalną. Swój udział w niej może zrealizować, wypełniając specjalną ankietę, którą znajdzie TUTAJ.

Ogólne informacje o synodzie oraz nt. wydarzeń z nim związanych w diecezji TUTAJ.  

VADEMECUM SYNODU

SYNOD DOKUMENT PRZYGOTOWAWCZY

Ks. Sławomir Bar CM: głównym zarzutem wiernych jest to, że nas nie ma

„Głównym zarzutem wiernych jest to, że nas nie ma, a plebanie to często oblężone twierdze” – zauważa ks. Sławomir Bar CM. Kapłan ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy od 2,5 roku jest proboszczem parafii św. Wincentego a Pulo w Bydgoszczy.

Jako przedstawiciel jednej z największych wspólnot w całej diecezji został zaproszony przez biskupa Krzysztofa Włodarczyka na spotkanie księży dziekanów, które dotyczyło m.in. prac synodalnych na poziomie Kościoła lokalnego.

Ogólnoświatowe wydarzenie pod hasłem „Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo i misja”, które zostało zainaugurowane w diecezji 16 października, ma wyjątkowy charakter. Po raz pierwszy obejmuje aż trzy fazy: lokalną, kontynentalną i powszechną. Działania zostały rozłożone w czasie – do października 2023 roku. – Synodalność jest ciągłym odkrywaniem, a także wspólną drogą. Chcemy usłyszeć głos wiernych, którzy są widoczni w parafiach i działają w grupach, ruchach oraz stowarzyszeniach. Także tych, którzy gdzieś się pogubili, odeszli, czy nawet zniechęcili Kościołem. Franciszek wciąż nas zaprasza, by pójść na te peryferie. Mamy prowadzić misję ewangelizacji. Stąd to spotkanie, by jeszcze owocniej koordynować prace pomiędzy diecezją a parafiami – powiedział bp Włodarczyk, który dodał, że jest to nic innego, jak budowanie odpowiedzialności za Kościół.

Jak zauważył ks. dr Marcin Jiers, synod nie jest czymś nowym. Ma pomóc w rozpoznaniu problemów, które będzie można wspólnie rozwiązywać poprzez konkretne działania duszpasterskie. – Pierwszym etapem synodu było wyłonienie koordynatorów parafialnych oraz zaproszenie do udziału w nim wszystkich ludzi ochrzczonych. Także tych, którzy są negatywnie nastawieni do Kościoła. Chodziło również o stworzenie przestrzeni współpracy księży ze wspólnotami, które w parafii już istnieją oraz wyciągnięcie wniosków – mówił dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Diecezjalnej w Bydgoszczy, dodając, że etap ten zostanie zamknięty najpóźniej do końca stycznia.

Pomocą ma być także specjalna ankieta synodalna zamieszczona na stronie diecezji. Również tzw. „kolęda”, w czasie której duszpasterze będą mieli okazję do szerszej dyskusji z wiernymi. Zwłaszcza z tymi, którzy świątynie odwiedzają rzadko lub wcale. – Na pewno wybrzmią trudne tematy. Trzeba być otwartym na krytykę. Mamy bardziej słuchać, niż wychodzić z gotowymi programami, które nie przynoszą efektów – dodał ks. dr Jiers. Poszczególne uwagi zostaną zebrane przez wspomnianych koordynatorów parafialnych, a dziekani, po zapoznaniu się z nimi, zaproszą do prac przedstawicieli wszystkich parafii, które należą do danego dekanatu. Jest ich w diecezji 19, zaś parafii ponad 150. – Etap diecezjalny zamkniemy do końca czerwca 2022 roku – podsumował ks. dr Marcin Jiers.

W spotkaniu uczestniczył ks. proboszcz Sławomir Bar CM, którego obecność była w pewnym sensie owocem ubiegłotygodniowej wizyty nowego ordynariusza w parafii św. Wincentego a Paulo w Bydgoszczy, gdzie została poświęcona Ogrzewalnia „U Miecia”. – Jestem proboszczem niecałe trzy lata, ale od początku staram się przede wszystkim słuchać moich wiernych. Pomaga mi w tym Rada Parafialna, którą tworzą przedstawiciele wszystkich wspólnot. Kiedy dowiedzieliśmy się o synodzie, razem z księżmi stworzyliśmy radę synodalną. Ułożyliśmy dziesięć pytań, które zadaliśmy m.in. we wspólnocie młodzieży niewierzącej i poszukującej oraz osobom bezdomnym. Zaprosiłem przedstawicieli związków niesakramentalnych oraz grupę osób uzależnionych i ich rodziny – mówił ks. Sławomir Bar CM, dodając, że prawdziwa droga synodalna nie może polegać tylko na zbieraniu suchych danych. – Ona ma pomóc w ożywieniu parafii, Kościoła i przywracaniu aktywności ludzi świeckich. Musimy pokazać, że naszym głównym zadaniem nie jest grabienie liści, sprzątanie świątyni, czy budowanie salek, ale dzielenie się słowem Bożym, szafowanie świętymi sakramentami. To wówczas ludzi mobilizuje i pragną być odpowiedzialni za nasz Kościół – podsumował, wskazując również na docieranie do wiernych poprzez media.

W czasie spotkania biskup ordynariusz Krzysztof Włodarczyk wręczył również dekret ks. prałatowi Stanisławowi Kotowskiemu, mianując go z dniem 15 listopada dziekanem Dekanatu Bydgoszcz II.

Tekst i zdjęcia: Marcin Jarzembowski

print