Studium Organistowskie w Bydgoszczy zostało powołane do życia mocą dekretu J. E. Arcybiskupa Metropolity Gnieźnieńskiego Henryka Muszyńskiego z dnia 18 czerwca 1999 r. (N.2731/99/Abp) w celu zaspokojenia potrzeb Kościoła w zakresie muzyki kościelnej na terenie Bydgoszczy i najbliższych okolic. 3 lipca 2000 r. ks. Arcybiskup erygował Studium Organistowskie Archidiecezji Gnieźnieńskiej w Bydgoszczy zatwierdzając jego statut. Na podstawie tej decyzji Studium może realizować własny program nauczania na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów prawa. /Podstawa prawna: Ustawa o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w RP z dn. 17.05.1989 r./. Patronem Studium jest św. Cecylia /22.11/ i św. Jan Chrzciciel /24.06/. Od 25 marca 2004 r. studium działa w strukturach Diecezji Bydgoskiej.
Formacja:
Studium ma na celu odpowiednią formację przyszłych organistów parafialnych pod względem muzycznym, liturgicznym i duchowym. Powyższe zadania są realizowane poprzez wykorzystanie następujących środków:

1. Wykład nauki teoretycznej z liturgiki; śpiewu, repertuaru i roku liturgicznego; zasad muzyki; kształcenia słuchu; historii muzyki; harmonii teoretycznej i praktycznej; kontrapunktu oraz emisji głosu.
2. Indywidualne ćwiczenia praktyczne z organów i fortepianu, dyrygentury i chironomii oraz praktyki muzyczno liturgicznej podczas mszy św. i nabożeństw.
3. Kontakt ze światem muzycznym środowiska bydgoskiego.
4. Udział w sympozjach o muzyce kościelnej.
5. Dni skupienia.

Kadra nauczycielska:
Nauczycielami studium są wykładowcy Akademii Muzycznej i Zespołu Szkół Muzycznych w Bydgoszczy: mgr Jakub Kwintal, mgr Robert Kulesza, mgr Michał Wachowiak (literatura organowa i gra liturgiczna), mgr Barbara Sierko (fortepian), mgr Julita Szałach i dr Anna Szarapka (przedmioty teoretyczne: zasady muzyki, kształcenie głosu, historia muzyki, style i formy muzyczne, harmonia teoretyczna i praktyczna, kontrapunkt, literatura organowa i fortepian), mgr Urszula Walaszczyk (emisja głosu), mgr Maria Bloch i mgr Katarzyna Kwiatkowska (fortepian) oraz mgr Adam Rusinek (literatura organowa), ks. mgr lic. Rafał Kwiatkowski (liturgika), ks. Janusz Tusk (gra liturgiczna, rok i repertuar liturgiczny, śpiew liturgiczny, dyrygentura, chironomia). Zajęcia odbywają się w tygodniowym cyklu nauczania przez cztery lata.

Słuchacze:
Szeregi słuchaczy Studium zasilają ludzie z różnych środowisk: studenci, licealiści i gimnazjaliści. Wykazują się przede wszystkim umiłowaniem muzyki. Przystępują do egzaminów z przedmiotów teoretycznych i praktycznych dwa razy w roku: na półrocze u poszczególnych nauczycieli, a na koniec drugiego semestru stają przed komisją, w skład której wchodzą nauczyciele Studium.

Nabór:
Czteroletnie Studium Organistowskie Diecezji Bydgoskiej przyjmuje zapisy kandydatów na nowy rok 2014/2015. Egzaminy wstępne odbędą się w piątek, 13 czerwca, o godz. 19.00 w salce na plebanii przy kościele św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Bydgoszczy (Siernieczek, ul. Kapliczna 1). Bliższych informacji udziela i zgłoszenia przyjmuje ks. Janusz Tusk, tel. kom. 663-776-787; e-mail: kancelaria@parafiaswstanislawa.pl.

Dyrektor:
ks. Janusz Tusk
ul. Kapliczna 1
85 – 775 Bydgoszcz
tel. kom. 663-776-787
tel. 52-348-50-26