Studium Organistowskie w Bydgoszczy zostało powołane dekretem metropolity gnieźnieńskiego abp. Henryka Muszyńskiego – 18 czerwca 1999 roku (N.2731/99/Abp) w celu zaspokojenia potrzeb Kościoła w zakresie muzyki kościelnej na terenie miasta i najbliższych okolic. 3 lipca 2000 roku abp erygował Studium Organistowskie Archidiecezji Gnieźnieńskiej w Bydgoszczy, zatwierdzając jego statut. Na podstawie tej decyzji studium może realizować własny program nauczania. (Podstawa prawna: Ustawa o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w RP z dn. 17.05.1989 r.). Patronami studium są święci: Cecylia (22.11) i św. Jan Chrzciciel (24.06).  Od 25 marca 2004 roku studium działa w strukturach diecezji bydgoskiej. Pierwszym dyrektorem został ustanowiony ks. Janusz Tusk, który swoją funkcję pełnił do 26 sierpnia 2022 roku. Dekretem bp. Krzysztofa Włodarczyka od 27 sierpnia 2022 roku jego następcą został mianowany ks. Łukasz Kucharski.

Studium ma na celu formację przyszłych organistów parafialnych – pod względem muzycznym, liturgicznym i duchowym. Zadania te realizowane są poprzez wykorzystanie następujących środków:

  1. Wykład nauki teoretycznej z liturgiki; śpiewu, repertuaru i roku liturgicznego; zasad muzyki; kształcenia słuchu; historii muzyki; harmonii teoretycznej i praktycznej; kontrapunktu oraz emisji głosu,
  2. Indywidualne ćwiczenia praktyczne z organów i fortepianu, dyrygentury oraz praktyki muzyczno-liturgicznej podczas Mszy św. i nabożeństw,
  3. Kontakt ze światem muzycznym środowiska bydgoskiego,
  4. Udział w sympozjach o muzyce kościelnej,
  5. Dni skupienia.

Nauczycielami studium są m.in. wykładowcy Akademii Muzycznej im Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy i Państwowego Zespołu Szkół Muzycznych im. Artura Rubinsteina w Bydgoszczy.

Nauczyciele Studium Organistowskiego Diecezji Bydgoskiej w roku 2022/2023:

Dzięcioł Michał – organy

Fryska Krzysztof – chór/schola

ks. Kucharski Łukasz – liturgika i prawodawstwo muzyki liturgicznej, chorał gregoriański

ks. Tusk Janusz – muzyka w sakramentach z propedeutyką zawodu organisty

Kwiatkowska-Ingram Katarzyna – fortepian

Mateja Maria – emisja głosu z czytaniem nut głosem

Peter-Kmieć Izabela – fortepian

Podwojski Patryk – akompaniament liturgiczny z elementami improwizacji

Przywarty Marek – organy

Szarapka Anna – kształcenie słuchu, zasady muzyki, historia muzyki z historią muzyki kościelnej, formy muzyczne, harmonia funkcyjna

Thiesler Szymon – akompaniament liturgiczny

Wachowiak Michał – organy

Zajęcia odbywają się w tygodniowym cyklu nauczania przez cztery lata. Bliższe informacje na  temat funkcjonowania studium można uzyskać u dyrektora: ks. Łukasz Kucharski – tel. kom. 517 543 933