www.dzielo.pl

12 grudnia 2017 roku została zakończona tegoroczna procedura przyznawania stypendiów. W czasie naboru wpłynęło 10 zgłoszeń. Po przeprowadzeniu weryfikacji i złożeniu wszystkich wymaganych dokumentów 4 kandydatów otrzymało stypendium.

Dzięki ofiarom zebranym w czasie Dnia Papieskiego, w roku szkolnym i akademickim 2017/2018 w Diecezji Bydgoskiej 39 osób uczestniczy w programie stypendialnym Fundacji. Wśród nich jest 12 gimnazjalistów, 14 uczniów szkół średnich i 13 studentów.

Pochodzą z 28 parafii:

  • 3 stypendystów – Śmielin, Sicienko;
  • 2 stypendystów – Białośliwie, Osiek, Słupy, Solec Kujawski – Nawrócenia św. Pawła, Wierzchucinek, Zabartowo, Zakrzewo;
  • 1 stypendysta – Bydgoszcz – św. Antoniego, św. Maksymiliana, Dąbrówka Nowa, Dębowo, Drzewianowo, Fanianowo, Gołańcz, Kcynia – Wniebowzięcia NMP, Krajenka, Lipka, Nakło – św. Stanisława, Radzicz, Sławianowo, Smogulec, Solec Kujawski – bł. Bpa Michała Kozala, Sypniewo, Wielki Buczek, Więcbork, Żelazno.

Kolejny nabór do programu stypendialnego będzie miał miejsce we wrześniu 2018 roku.

Stypendium Fundacji

Do programu stypendialnego w Diecezji Bydgoskiej mogą zostać włączeni tylko uczniowie gimnazjów. Stypendium wypłacane jest począwszy od miesiąca przyznania do czerwca bieżącego roku szkolnego. Po zakończeniu roku szkolnego, uczeń rozlicza się z otrzymanych pieniędzy i składa, jeśli chce, po raz kolejny wymagane dokumenty w celu przedłużenia stypendium na kolejny rok szkolny. Stypendium może być kontynuowane do skończenia studiów, jeśli oczywiście stypendysta nadal spełnia wymagane warunki.

Procedura przyznania stypendium

1. Koordynator ogłasza nabór do programu stypendialnego. Informacja o naborze zostaje zamieszczona na stronie internetowej Diecezji Bydgoskiej oraz przesłana Księżom Proboszczom i Katechetom.

2. Kandydat przesyła do Koordynatora, w podanym terminie naboru, Kartę Informacyjną Kandydata (Karta Informacyjna Kandydata, po którą należy zgłosić się do swojego Księdza Proboszcza lub Katechety, nie jest Wnioskiem!).

3. Po zakończeniu naboru, spośród otrzymanych Kart Informacyjnych, Koordynator wybiera tyle osób, ile ma przyznanych miejsc i loguje na www.stypendysta.pl.

4. Zalogowany kandydat otrzymuje, na podany w Karcie Informacyjnej adres, maila z dalszymi instrukcjami. W ciągu dwóch tygodni wypełnia wniosek elektroniczny, drukuje go, kompletuje potrzebne dokumenty (na kopiach obowiązkowo potwierdzenie zgodności z oryginałem) i wysyła do Koordynatora. Koordynator sprawdza wniosek i dokumenty, opiniuje i wysyła do biura Fundacji.

5. Biuro Fundacji po otrzymaniu dokumentów przyznaje lub nie stypendium. O decyzji mailowo zostaje poinformowany zainteresowany.

Kryteria otrzymania stypendium w roku szkolnym 2017/2018:

1. Pozytywna opinia Księdza Proboszcza, Katechety i Wychowawcy;

2. Wiek – tylko II i III klasa gimnazjum;

3. Średnia ocen powyżej 4,8 oraz dodatkowe osiągnięcia w nauce, wolontariacie, sporcie itd.;

4. Dochód na osobę w rodzinie na miesiąc do 1400 zł brutto (Do dochodu wliczamy: przychód z PIT poszczególnych członków rodziny, kwotę dochodów z gospodarstwa rolnego, rentę lub emeryturę pobrane w poprzednim roku kalendarzowym, świadczenia z Ośrodka Pomocy Społecznej pobrane w poprzednim roku kalendarzowym, świadczenia alimentacyjne pobrane w poprzednim roku kalendarzowym UWAGA – nie wliczamy do dochodu dopłat unijnych (tylko przedstawiamy informację) oraz dodatku wychowawczego tzw. „500+”);

5. Zamieszkanie na wsi lub w mieście do 20 tys. mieszkańców (w wyjątkowych sytuacjach także w Bydgoszczy

Koordynator Fundacji w Diecezji Bydgoskiej

ks. Maciej Musiał
Parafia Katedralna pw. św. Marcina i Mikołaja
ul. Farna 2
85-101 Bydgoszcz
e-mail:  maciej.musial@dzielo.pl

szczecinoboz15

Młodzi ludzie po raz kolejny uczestniczyli w wakacyjnym obozie organizowanym przez Fundację „Dzieło Nowego Tysiącleciaˮ, który odbył się tym razem w Rzeszowie.

Spotkanie przebiegało pod hasłem: „Bądź chrześcijaninem naprawdęˮ. Słowa te wypowiedział św. Jan Paweł II w czerwcu 1991 roku do kilkuset tysięcy pielgrzymów, zgromadzonych na błoniach przed rzeszowską katedrą. W obozie uczestniczyło 10 gimnazjalistów i 9 licealistów z diecezji bydgoskiej.

Podczas wyjazdu przeżywaliśmy dzień skupienia, a także koncert stypendystów fundacji. Wydarzenia te pomogły nam umocnić naszą więź z Chrystusem i dzielić się z innymi ludźmi radością dzieci Bożych. Mieliśmy również okazję uczestniczenia w zajęciach oraz wykładach na uczelniach rzeszowskich, a podczas „dnia sportu” i „dnia papieskiego” mogliśmy po raz kolejny spędzić wspólnie czas w naszej fundacyjnej rodzinie. Zobaczyliśmy m.in. najważniejsze obiekty znajdujące się w Rzeszowie: rynek i ratusz, okrągłą kładkę dla pieszych, która jest jedynym obiektem tego typu w Europie, multimedialną fontannę. Uczestniczyliśmy także w jednodniowych wycieczkach do Przemyśla, Baszni, Krosna i Bolestraszyc.

Czas spędzony w Rzeszowie był dla nas czasem radości, spotkaniem z przyjaciółmi z całej Polski, ale przede wszystkim wielkim duchowym przeżyciem. Do naszych domów ponownie powróciliśmy umocnieni duchowo i pełni sił, by nieść Boga innym.

Daria Szczepaniak

Stypendyści diecezji bydgoskiej z koordynatorem ks. Maciejem Musiałem podczas obozu, który odbywał się w 2014 roku w Szczecinie.

Stypendyści Fundacji „Dzieło Nowego Tysiącleciaˮ powrócili z obozu

Trzynastu gimnazjalistów oraz dziesięciu licealistów pochodzących z diecezji bydgoskiej uczestniczyło w dorocznym obozie formacyjno-integracyjnym stypendystów Fundacji „Dzieło Nowego Tysiącleciaˮ, który odbywał się w tym roku w Szczecinie.

Hasło obozu „Szczecin Pomor(ż)e Świętościˮ miało dwa znaczenia. – Pomorze jako miejsce, w którym wspólnie spędziliśmy obóz i pomoże jako pomoc w dążeniu do doskonałości, uczenie się świętości od innych – powiedziała licealistka Daria Szczepaniak.

Obóz, w którym uczestniczyło ponad 1200 stypendystów z całej Polski, był przede wszystkim czasem modlitwy i duchowym przeżyciem. – Poprzez codzienną Eucharystię umacnialiśmy swoją więź z Chrystusem. Zwiedzaliśmy Szczecin, Świnoujście, Wolin oraz miejsca, w których przebywał św. Jan Paweł II podczas swojej pielgrzymki w 1987 roku. Rozważaliśmy słowa, które wtedy mówił do mieszkańców Pomorza Zachodniego – dodała Daria Szczepaniak.

Warto podkreślić, że dla gimnazjalistów był to pierwszy obóz fundacji, z którego wracają umocnieni świadomością wielkiej rodziny, jaką tworzą stypendyści w całej Polsce. – Obóz to niesamowite doświadczenie wspólnoty, którą łączy osoba św. Jana Pawła II. To doświadczenie młodych, zdolnych ludzi, którzy chcą się formować w duchu nauczania swojego patrona – powiedział koordynator fundacji w diecezji bydgoskiej ks. Maciej Musiał.

W Kościele Bydgoskim ze wsparcia fundacji na różnym etapie nauki korzysta 45 stypendystów. Szczegóły dotyczące naboru można znaleźć na stronie internetowej www.diecezja.bydgoszcz.pl w zakładce Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.