Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia została powołana przez Konferencję Episkopatu Polski w 2000 roku jako wyraz wdzięczności dla Ojca Świętego Jana Pawła II za Jego niestrudzoną posługę duchową na rzecz Kościoła i Ojczyzny. Prowadzi ona program stypendialny wyrównujący szanse edukacyjne młodzieży, pochodzącej z małych miejscowości. W tym roku obejmiemy pomocą ponad 2000 osób z 40 diecezji Polski. Stypendyści fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia uczestniczą w obozach letnich i przygotowanej dla nich formacji diecezjalnej (2-3 spotkania w ciągu roku).


Kryteria, które należy spełnić, aby otrzymać stypendium fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia

 O stypendium Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia mogą ubiegać się uczniowie szkół podstawowych (po I semestrze klasy 7), uczniowie szkół gimnazjalnych oraz szkół ponadgimnazjalnych:

  • średnia ocen nie niższa niż: 4,8 w szkole podstawowej; 4,8 w gimnazjum i 4,5 w szkole średniej
  • dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 0,7 najniższego wynagrodzenia brutto; 
  • obecnie jest to kwota 1470 zł
  • wiejskie lub małomiasteczkowe pochodzenie (miasto do 20 tys. mieszkańców)
  • pozytywne opinie ks. Proboszcza, katechety, wychowawcy
  • szczególne osiągnięcia w nauce, sporcie, wolontariacie.

 

Krok po kroku, czyli jak zostać stypendystą fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia:

  1. Napisz wiadomość do koordynatora diecezjalnego, że jesteś zainteresowany włączeniem do programu stypendialnego
  2. W odpowiedzi otrzymasz Kartę informacyjną kandydata, którą należy wypełnić, wydrukować i zanieść do księdza Proboszcza swojej parafii z prośbą o potwierdzenie. Następnie wyślij wypełnioną Kartę informacyjną kandydata na adres:

Ks. Damian Pawlikowski
Diecezjalny Koordynator Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”
ul. Farna 2
85 – 101 Bydgoszcz

 

Wszystkie wnioski, które dotrą do 28 września 2018 roku będą rozpatrywane w październiku. O przyznanym stypendium zostaniesz poinformowany poprzez wiadomość e-mail do 31 października 2018 roku. Osoba zakwalifikowana do programu stypendialnego otrzymuje konto stypendysty i gromadzi wszelkie niezbędne dokumenty. Po zebraniu kompletu dokumentów wysyła je do koordynatora diecezjalnego (adres pkt 2). Na przygotowanie wszystkich niezbędnych dokumentów i wysłanie ich do koordynatora diecezjalnego kandydat ma miesiąc od momentu utworzenia konta stypendysty. Koordynator diecezjalny wysyła zaopiniowany wniosek do biura fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Po pozytywnej weryfikacji wniosku stypendialnego przez fundację, kandydat otrzymuje stypendium począwszy od miesiąca, w którym papierowy wniosek wpłynął do biura fundacji

Koordynatorem diecezjalnym Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia jest ks. Damian Pawlikowski

Wszelkie informacje dotyczące działalności fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia znajdują się na stronie internetowej: www.dzielo.pl

 

szczecinoboz15

Młodzi ludzie po raz kolejny uczestniczyli w wakacyjnym obozie organizowanym przez Fundację „Dzieło Nowego Tysiącleciaˮ, który odbył się tym razem w Rzeszowie.

Spotkanie przebiegało pod hasłem: „Bądź chrześcijaninem naprawdęˮ. Słowa te wypowiedział św. Jan Paweł II w czerwcu 1991 roku do kilkuset tysięcy pielgrzymów, zgromadzonych na błoniach przed rzeszowską katedrą. W obozie uczestniczyło 10 gimnazjalistów i 9 licealistów z diecezji bydgoskiej.

Podczas wyjazdu przeżywaliśmy dzień skupienia, a także koncert stypendystów fundacji. Wydarzenia te pomogły nam umocnić naszą więź z Chrystusem i dzielić się z innymi ludźmi radością dzieci Bożych. Mieliśmy również okazję uczestniczenia w zajęciach oraz wykładach na uczelniach rzeszowskich, a podczas „dnia sportu” i „dnia papieskiego” mogliśmy po raz kolejny spędzić wspólnie czas w naszej fundacyjnej rodzinie. Zobaczyliśmy m.in. najważniejsze obiekty znajdujące się w Rzeszowie: rynek i ratusz, okrągłą kładkę dla pieszych, która jest jedynym obiektem tego typu w Europie, multimedialną fontannę. Uczestniczyliśmy także w jednodniowych wycieczkach do Przemyśla, Baszni, Krosna i Bolestraszyc.

Czas spędzony w Rzeszowie był dla nas czasem radości, spotkaniem z przyjaciółmi z całej Polski, ale przede wszystkim wielkim duchowym przeżyciem. Do naszych domów ponownie powróciliśmy umocnieni duchowo i pełni sił, by nieść Boga innym.

Daria Szczepaniak

Stypendyści diecezji bydgoskiej z koordynatorem ks. Maciejem Musiałem podczas obozu, który odbywał się w 2014 roku w Szczecinie.

Stypendyści Fundacji „Dzieło Nowego Tysiącleciaˮ powrócili z obozu

Trzynastu gimnazjalistów oraz dziesięciu licealistów pochodzących z diecezji bydgoskiej uczestniczyło w dorocznym obozie formacyjno-integracyjnym stypendystów Fundacji „Dzieło Nowego Tysiącleciaˮ, który odbywał się w tym roku w Szczecinie.

Hasło obozu „Szczecin Pomor(ż)e Świętościˮ miało dwa znaczenia. – Pomorze jako miejsce, w którym wspólnie spędziliśmy obóz i pomoże jako pomoc w dążeniu do doskonałości, uczenie się świętości od innych – powiedziała licealistka Daria Szczepaniak.

Obóz, w którym uczestniczyło ponad 1200 stypendystów z całej Polski, był przede wszystkim czasem modlitwy i duchowym przeżyciem. – Poprzez codzienną Eucharystię umacnialiśmy swoją więź z Chrystusem. Zwiedzaliśmy Szczecin, Świnoujście, Wolin oraz miejsca, w których przebywał św. Jan Paweł II podczas swojej pielgrzymki w 1987 roku. Rozważaliśmy słowa, które wtedy mówił do mieszkańców Pomorza Zachodniego – dodała Daria Szczepaniak.

Warto podkreślić, że dla gimnazjalistów był to pierwszy obóz fundacji, z którego wracają umocnieni świadomością wielkiej rodziny, jaką tworzą stypendyści w całej Polsce. – Obóz to niesamowite doświadczenie wspólnoty, którą łączy osoba św. Jana Pawła II. To doświadczenie młodych, zdolnych ludzi, którzy chcą się formować w duchu nauczania swojego patrona – powiedział koordynator fundacji w diecezji bydgoskiej ks. Maciej Musiał.

W Kościele Bydgoskim ze wsparcia fundacji na różnym etapie nauki korzysta 45 stypendystów. Szczegóły dotyczące naboru można znaleźć na stronie internetowej www.diecezja.bydgoszcz.pl w zakładce Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.