Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia została powołana przez Konferencję Episkopatu Polski w 2000 roku jako wyraz wdzięczności dla Ojca Świętego Jana Pawła II za Jego niestrudzoną posługę duchową na rzecz Kościoła i Ojczyzny. Prowadzi ona program stypendialny wyrównujący szanse edukacyjne młodzieży, pochodzącej z małych miejscowości. Stypendyści fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia uczestniczą w obozach letnich i przygotowanej dla nich formacji diecezjalnej (2-3 spotkania w ciągu roku).

 

Jak co roku przyjmowane będą̨ wnioski o stypendium Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. O wsparcie mogą̨ się ubiegać́ uczniowie szkół podstawowych (po pierwszym semestrze klasy siódmej) oraz szkół ponadpodstawowych.

Średnia ocen nie może być́ niższa niż̇: 4,8 w szkole podstawowej i 4,5 w szkole średniej. Ponadto dochód na osobę̨ w rodzinie nie może przekraczać́ 0,7 najniższego wynagrodzenia brutto. Ubiegający się musi mieszkać́ w miejscowości liczącej nie więcej niż̇ 20 tysięcy mieszkańców i otrzymać́ pozytywną opinię księdza proboszcza, katechety i wychowawcy. Dobrze, jeśli może się pochwalić́ szczególnymi osiągniecia mi, np. w nauce, sporcie czy wolontariacie.

Zainteresowani włączeniem do programu stypendialnego proszeni są o przesłanie na adres koordynatora FDNT w naszej diecezji ks. Damiana Pawlikowskiego (damian.pawlikowski@dzielo.pl) swojego imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej. W odpowiedzi otrzymają̨ kartę̨ informacyjną z fundacji w Warszawie, którą̨ należy wypełnić́, wydrukować́ i zanieść́ do księdza proboszcza swojej parafii z prośbą̨ o potwierdzenie. Następnie wypełnioną kartę̨ należy wysłać́ pocztą tradycyjną na adres koordynatora (ul. Farna 2, Bydgoszcz).

Ks. Damian Pawlikowski

Wszelkie informacje dotyczące działalności fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia znajdują się na stronie internetowej: www.dzielo.pl

 

szczecinoboz15

Młodzi ludzie po raz kolejny uczestniczyli w wakacyjnym obozie organizowanym przez Fundację „Dzieło Nowego Tysiącleciaˮ, który odbył się tym razem w Rzeszowie.

Spotkanie przebiegało pod hasłem: „Bądź chrześcijaninem naprawdęˮ. Słowa te wypowiedział św. Jan Paweł II w czerwcu 1991 roku do kilkuset tysięcy pielgrzymów, zgromadzonych na błoniach przed rzeszowską katedrą. W obozie uczestniczyło 10 gimnazjalistów i 9 licealistów z diecezji bydgoskiej.

Podczas wyjazdu przeżywaliśmy dzień skupienia, a także koncert stypendystów fundacji. Wydarzenia te pomogły nam umocnić naszą więź z Chrystusem i dzielić się z innymi ludźmi radością dzieci Bożych. Mieliśmy również okazję uczestniczenia w zajęciach oraz wykładach na uczelniach rzeszowskich, a podczas „dnia sportu” i „dnia papieskiego” mogliśmy po raz kolejny spędzić wspólnie czas w naszej fundacyjnej rodzinie. Zobaczyliśmy m.in. najważniejsze obiekty znajdujące się w Rzeszowie: rynek i ratusz, okrągłą kładkę dla pieszych, która jest jedynym obiektem tego typu w Europie, multimedialną fontannę. Uczestniczyliśmy także w jednodniowych wycieczkach do Przemyśla, Baszni, Krosna i Bolestraszyc.

Czas spędzony w Rzeszowie był dla nas czasem radości, spotkaniem z przyjaciółmi z całej Polski, ale przede wszystkim wielkim duchowym przeżyciem. Do naszych domów ponownie powróciliśmy umocnieni duchowo i pełni sił, by nieść Boga innym.

Daria Szczepaniak

Stypendyści diecezji bydgoskiej z koordynatorem ks. Maciejem Musiałem podczas obozu, który odbywał się w 2014 roku w Szczecinie.

Stypendyści Fundacji „Dzieło Nowego Tysiącleciaˮ powrócili z obozu

Trzynastu gimnazjalistów oraz dziesięciu licealistów pochodzących z diecezji bydgoskiej uczestniczyło w dorocznym obozie formacyjno-integracyjnym stypendystów Fundacji „Dzieło Nowego Tysiącleciaˮ, który odbywał się w tym roku w Szczecinie.

Hasło obozu „Szczecin Pomor(ż)e Świętościˮ miało dwa znaczenia. – Pomorze jako miejsce, w którym wspólnie spędziliśmy obóz i pomoże jako pomoc w dążeniu do doskonałości, uczenie się świętości od innych – powiedziała licealistka Daria Szczepaniak.

Obóz, w którym uczestniczyło ponad 1200 stypendystów z całej Polski, był przede wszystkim czasem modlitwy i duchowym przeżyciem. – Poprzez codzienną Eucharystię umacnialiśmy swoją więź z Chrystusem. Zwiedzaliśmy Szczecin, Świnoujście, Wolin oraz miejsca, w których przebywał św. Jan Paweł II podczas swojej pielgrzymki w 1987 roku. Rozważaliśmy słowa, które wtedy mówił do mieszkańców Pomorza Zachodniego – dodała Daria Szczepaniak.

Warto podkreślić, że dla gimnazjalistów był to pierwszy obóz fundacji, z którego wracają umocnieni świadomością wielkiej rodziny, jaką tworzą stypendyści w całej Polsce. – Obóz to niesamowite doświadczenie wspólnoty, którą łączy osoba św. Jana Pawła II. To doświadczenie młodych, zdolnych ludzi, którzy chcą się formować w duchu nauczania swojego patrona – powiedział koordynator fundacji w diecezji bydgoskiej ks. Maciej Musiał.

W Kościele Bydgoskim ze wsparcia fundacji na różnym etapie nauki korzysta 45 stypendystów. Szczegóły dotyczące naboru można znaleźć na stronie internetowej www.diecezja.bydgoszcz.pl w zakładce Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.