Kuria Diecezjalna Diecezji Bydgoskiej
ul. ks. T. Malczewskiego 1
85-104 BYDGOSZCZ
Tel.: 052-366-98-00 lub 01
Fax: 052-366-98-20
godziny urzędowania: poniedziałek, środa, czwartek, piątek 9.00-13.00, wtorek 9.00-13.00, 14.00-16.00, w lipcu i sierpniu w piątek urząd jest zamknięty
E-mail: kanclerz@diecezja.bydgoszcz.pl

Kontakt co do zawartości merytorycznej strony:
e-mail: duszpasterski@diecezja.bydgoszcz.pl

Wszelkie zapytania, zgłoszenia i inne kwestie wymagające udzielenia urzędowej odpowiedzi, należy przesyłać w formie pisemnej, własnoręcznie podpisane i z podanym adresem do korespondencji. Kuria Diecezjalna w Bydgoszczy nie prowadzi w tej kwestii korespondencji urzędowej drogą elektroniczną.