Weekendowy kurs przedmałżeński   

11-13 września 2020

To nie jest zwykły kurs przedmałżeński! To rekolekcje połączone z kursem przedmałżeńskim z naciskiem na rekolekcje.

Celem katechez jest wzajemne poznanie się, uświadomienie istoty małżeństwa w świetle nauczania Kościoła Katolickiego i zapoznanie się z liturgią Sakramentu Małżeństwa.

Warunkiem uczestnictwa w rekolekcjach jest obecność obojga narzeczonych (nie ma mowy o osobnym uczestnictwie) od początku, aż do końca. Narzeczeni oprócz spotkań uczestniczą w codziennej Eucharystii.

Serdecznie zapraszamy – wszystkie wiadomości oraz rejestracja na stronie internetowej. www.gorkaklasztorna.com

—————————————————————————————————————————————–

„Szkoła Dialogu” – weekendowe rekolekcje dla małżeństw

2-4 października 2020

„Szkoła Dialogu” – to rekolekcje typu Marriage Encounter (spotkania małżeńskie).

Polski program Rekolekcji Małżeńskich typu Marriage Encounter powstał w katowickim Duszpasterstwie Akademickim w 1977 roku.

Słowa budują, ale także słowa potrafią niszczyć relacje. Takie sytuacje możemy zauważyć w domu, pracy, na ulicy, w autobusie. Jedno za dużo powiedziane słowo, czasami niszczy relacje na długie lata. Ciężko nam wtedy dotrzeć do drugiego człowieka i takie życie powoli staje się gehenną. Dlatego potrzeba na nowo odbudować więź z małżonkiem, dzieckiem, rodzicami. Jednak bez Bożej pomocy i naszego wysiłku nie jest to  możliwe. Czasami musimy się na nowo nauczyć rozmawiać z tym drugim człowiekiem, który jeszcze jest tak bliski naszemu sercu.

Wychodząc naprzeciw tym problemom postanowiliśmy zorganizować w Górce Klasztornej rekolekcje dla małżonków „Szkoła Dialogu”. Celem tych rekolekcji jest pogłębienie, a czasami nawet nawiązanie zerwanej więzi małżeńskiej i uświadomienie przeżywania małżeństwa jako sakramentu. Zarazem są one okazją aby nauczyć się rozmawiać ze sobą – prowadzić dialog.

Rekolekcje małżeńskie „Szkoła Dialogu” są dla małżeństw katolickich, które chcą, aby ich życie owocowało więzią radosną, pełną zaufania, wzajemnego zrozumienia i akceptacji. Zapraszamy małżeństwa z różnym stażem. Nie chodzi tylko o małżeństwa, które przechodzą różnorodne kryzysy, borykają się z problemami. Ideą tych rekolekcji jest pogłębianie więzi między małżonkami. Często jest tak, że nie potrafimy ze sobą rozmawiać. Trzeba nam nauczyć się słuchać, a to sztuka. Słuchać to jedno, a usłyszeć – to drugie! Usłyszeć drugiego człowieka jest jeszcze trudniejsze! A przecież małżonkowie są sobie bliscy, a tymczasem rozmawiać trudno…

Uczenie się sztuki wzajemnej komunikacji prowadzi do pogłębienia więzi małżeńskiej i daje możliwość nawiązania zerwanej. Bardzo często rekolekcje pomagają małżonkom odnaleźć siebie, lepiej się zrozumieć nawzajem i akceptować. Takie przeżycie często rodzi przemianę.

Serdecznie zapraszamy! Wszystkie wiadomości oraz rejestracja – na stronie internetowej: www.gorkaklasztorna.com

—————————————————————————————————————————————–

Wrześniowy Intensywny Kurs Przedmałżeński „Co i jak, zanim powiesz tak”
25-27 września 2020
miejsce: Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bydgoszczy

Spotkania składają się z części wykładowych, warsztatowych i co szczególnie ważne, dialogowych. Dialog – czyli spotkanie par, które w rozmowie dotykają poruszanych podczas wykładów treści. Najważniejsze jest pobudzanie uczestników do refleksji nad wzajemną relacją i dzielenie się spostrzeżeniami oraz emocjami z „drugą połową”. 

Tematy, których dotykamy skupiają się wokół trzech obszarów budowania więzi: duchowej, psychicznej i cielesnej

Przykładowe tematy spotkań:

– „Adam i Ewa” – rajskie początki. Teologia ciała Jana Pawła II w pigułce. 

– Kobiecość i męskość. Dwa sposoby „bycia człowiekiem”. Jedność w różnorodności. 

– Bliskość w małżeństwie. Nasza intymność i seksualność.

– Mówić, słuchać, rozumieć. Komunikacja w relacji.

– Moja historia życia i jej wpływ na naszą miłość.

– Naturalne metody rozpoznawania płodności

Organizator: Diecezjalny Ośrodek Duszpasterstwa Akademickiego „MARTYRIA”.

Szczegóły i zapisy: www.coijak.org.pl