Sanktuarium Zawierzenia (Bydgoszcz-Piaski) – ZAŁĄCZNIK