Intensywny Kurs Przedmałżeński „Co i jak, zanim powiesz tak” (dwa weekendy)

25-27 listopada, 12-13 grudnia 2020
miejsce: Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bydgoszczy

Spotkania składają się z części wykładowych, warsztatowych i co szczególnie ważne, dialogowych. Dialog – czyli spotkanie par, które w rozmowie dotykają poruszanych podczas wykładów treści. Najważniejsze jest pobudzanie uczestników do refleksji nad wzajemną relacją i dzielenie się spostrzeżeniami oraz emocjami z „drugą połową”. 

Tematy, których dotykamy skupiają się wokół trzech obszarów budowania więzi: duchowej, psychicznej i cielesnej

Przykładowe tematy spotkań:

– „Adam i Ewa” – rajskie początki. Teologia ciała Jana Pawła II w pigułce. 

– Kobiecość i męskość. Dwa sposoby „bycia człowiekiem”. Jedność w różnorodności. 

– Bliskość w małżeństwie. Nasza intymność i seksualność.

– Mówić, słuchać, rozumieć. Komunikacja w relacji.

– Moja historia życia i jej wpływ na naszą miłość.

– Naturalne metody rozpoznawania płodności

Organizator: Diecezjalny Ośrodek Duszpasterstwa Akademickiego „MARTYRIA”.

Szczegóły i zapisy: www.coijak.org.pl