Podstawowym elementem herbu jest otwarta róża, która odnosi się do określenia Matki Bożej jako Róży duchownej. Jest to zwrot, który zawiera litania loretańska. Rozkwit życia duchowego Maryi był także związany z cierpieniem, zgodnie z proroctwem Symeona: „A Twoją duszę miecz przeniknie”. We wnętrzu róży znajduje się tzw. chrystogram, czyli dwie greckie litery X (chi) oraz P (rho), czyli skrót greckiego słowa Christos, które stanowi mesjański tytuł Jezusa. Znak ten otoczony jest koroną cierniową wskazującą na mękę Pańską. Jest to wyraźne nawiązanie do Matki Bożej Skrzatuskiej, czczonej jako Matka Bolesna (przedstawiona w formie piety).

Biskupie zawołanie „Łaska, miłosierdzie, pokój” zostało zaczerpnięte z pozdrowienia skierowanego przez apostoła Pawła do Tymoteusza: „Łaska, miłosierdzie, pokój od Boga Ojca i Chrystusa Jezusa, naszego Pana”(1 Tm 1, 2; 2 Tm 1, 2).

print