tel. (52) 366 98 01|rzecznik@diecezja.bydgoszcz.pl

Dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych i koordynator duszpasterstwa na rzecz misji w Diecezji Bydgoskiej

Moderator diecezjalny Żywego Różańca

Ks. Andrzej Marmurowicz
tel. kom. 534 68 12 13
e-mail: misje@diecezja.bydgoszcz.pl

Żywy Różaniec trwa na modlitwie wielkopostnej z okazji 20-lecia diecezji bydgoskiej (luty 2024)

Wprowadzenie relikwii bł. Pauliny Jaricot w Wyrzysku (styczeń 2024)

224. urodziny bł. Pauli Jaricot (lipiec 2023)

Żywy Różaniec na Jasnej Górze (czerwiec 2023)

Arina i Ludmiła z Kazachstanu dziękują za wsparcie domu dziecka (listopad 2022)

30-lecie działalności Koła Misyjnego (październik 2022)

Misyjny Synod Dzieci (wrzesień 2022)

Diecezjalne dziękczynienie za beatyfikację Pauliny Jaricot (lipiec 2022)

 

Czciciele Maryi u Matki Zawierzenia (lipiec 2021)

Sanktuarium Zawierzenia na bydgoskich Piaskach było miejscem diecezjalnego dnia dla członków Żywego Różańca. Jego centrum stanowiła Msza Święta. Czciciele Matki Bożej, spragnieni wspólnych spotkań, które musiały być w ostatnich miesiącach ograniczane ze względu na pandemię, modlili się także na różańcu. Dopełnieniem całości były rozmowy przy stole.

Moderator Żywego Różańca diecezji bydgoskiej ks. Andrzej Marmurowicz podkreślał, że głównym przesłaniem letniego spotkania były: papieska intencja na lipiec:  „Za rodziny, aby były otaczane miłością i szacunkiem oraz wspierane radą” oraz gorąca modlitwa do Matki Pięknej Miłości o nowego ordynariusza dla Kościoła Bydgoskiego.

Sztandar dla Żywego Różańca w Mroczy (grudzień 2020)

Parafia św. Mikołaja w Mroczy dziękowała Bogu za dar przewodnika – św. Mikołaja – który od ponad roku jest również patronem miasta.

Mszy Świętej odpustowej przewodniczył diecezjalny moderator Żywego Różańca i koordynator misyjny ks. Andrzej Marmurowicz. W homilii nawiązał do „adwentowego rekolekcjonisty” św. Jana Chrzciciela i do jego posługi nad Jordanem, w której wzywał do nawrócenia umysłów i serc. – My zaś na wzór św. Mikołaja mamy stać się tymi, którzy obdarują radością wiary osoby spotkane na drogach naszego życia – podkreślił.

Ważnym momentem świętowania było poświęcenie sztandaru parafialnej wspólnoty Żywego Różańca, którą tworzy siedem róż. W uroczystości uczestniczyli m.in. samorządowcy, którzy uhonorowali specjalnym dyplomem główną zelatorkę różańcową Bogumiłę Szczepaniak.

Po Mszy św. i procesji przedstawiciele samorządu, duchowieństwo na czele z proboszczem ks. kan. Wojciechem Cierniakiem udali się pod pomnik patrona miasta i parafii.

Zdjęcia: Ewelina Musiał

Żywy Różaniec na dniu skupienia (marzec 2020)

Parafia św. Piotra i Pawła Apostołów w Złotowie była miejscem diecezjalnego dnia skupienia dla członków wspólnot Żywego Różańca.

Uczestnicy wzięli udział w nabożeństwie z okazji pierwszej soboty miesiąca, a także we Mszy św., której przewodniczył proboszcz ks. kan. Arkadiusz Kalinowski. Homilię wygłosił moderator diecezjalny Żywego Różańca ks. Andrzej Marmurowicz. – Dopełnieniem naszego wielkopostnego dnia skupienia była część formacyjna skupiona wokół tematu kolejnego roku Wielkiej Nowenny Różańcowej przed 200. rocznicą powstania Żywego Różańca. Tematem tegorocznych rozważań stały się słowa „Żywy Różaniec znakiem jedności z Ojcem Świętym i Kościołem”. Towarzyszyła nam także modlitwa w intencji beatyfikacji założycielki Żywego Różańca sługi Bożej Pauliny Jaricot – powiedział ks. Marmurowicz. W dniu skupienia uczestniczyło 150 osób.

Rekolekcje dla członków Żywego Różańca (listopad 2019)

W Diecezjalnym Domu Rekolekcyjnym św. Wojciecha na bydgoskich na Piaskach odbyły się dwie tury rekolekcji dla członków Żywego Różańca. Obie grupy liczyły ponad pięćdziesiąt osób.

Tegoroczny temat ćwiczeń duchowych związany był z hasłem drugiego roku Wielkiej Nowenny Różańcowej (2018-2026) przed 200. rocznicą powstania Żywego Różańca – „Duchowość Pauliny M. Jaricot – założycielki Żywego Różańca i Dzieła Rozkrzewiania Wiary”.

Duchowość Pauliny Jaricot związana była głęboko z misjami, więc rekolekcjom towarzyszyła również tematyka nawiązująca do obchodzonego w październiku Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego. Nauki głosił diecezjalny moderator Żywego Różańca ks. Andrzej Marmurowicz.

Warto w tym miejscu zachęcić wszystkich do poznania postaci Pauliny M. Jaricot, sługi Bożej, której proces beatyfikacyjny zbliża się do końca. Ta niezwykła postać może stać się dla wielu przykładem ewangelizowania ludzi, którzy Chrystusa jeszcze nie poznali i tych, którzy, choć ochrzczeni, o Nim zapomnieli. Jej duchowość można streścić w dziewięciu punktach: Serce otwarte na moc słowa Bożego; Zaślubiona Jedynemu Oblubieńcowi; Umiłowanie Krzyża; Eucharystia – tajemnica, którą naśladuje; Maryjo, cała jestem Twoja; Posłuszna, czyli poddana woli Boga; Ubóstwo z miłości do Boga; Odpowiedzialność za głoszenie Dobrej Nowiny; Jedność – siła we wspólnocie.

Żywy Różaniec na Jasnej Górze (2019)

„W mocy Ducha Świętego z Pauliną Jaricot” – pod takim hasłem odbyła się Ogólnopolska Pielgrzymka Żywego Różańca na Jasną Górę.

W drodze pielgrzymi odwiedzili Sanktuarium św. Ojca Pio na Przeprośnej Górce k. Częstochowy, gdzie odprawili nabożeństwo Drogi Krzyżowej, a potem uczestniczyli w Apelu Jasnogórskim, czuwaniu oraz Eucharystii.

Kolejny dzień upłynął pod znakiem modlitwy na wałach. Było wspólne czuwanie,  konferencja, różaniec i Msza św. pod przewodnictwem biskupa Antoniego Długosza z Częstochowy. Podczas pielgrzymki uroczyście rozpoczęto drugi rok Wielkiej Nowenny Różańcowej. Jego tematem przewodnim jest duchowość sługi Bożej Pauliny M. Jaricot – założycielki Żywego Różańca i Dzieła Rozkrzewiania Wiary.

Z Bydgoszczy i okolic pielgrzymowała grupa 100 osób z dwoma kapłanami: ks. Andrzejem Marmurowiczem, moderatorem diecezjalnym Żywego Różańca i o. Adamem Wedmannem CSSp ze Zgromadzenia Ducha Świętego w Bydgoszczy oraz dwudziestoosobowa grupa z parafii św. Piotra i Pawła Apostołów Piotra i Pawła ze Złotowa z zelatorką Władysławą Sypień.

Doroczne rekolekcje członków Żywego Różańca (2017)

Członkowie Żywego Różańca spotkali się na dorocznych rekolekcjach, które odbywały się w Diecezjalnym Domu Rekolekcyjnym im. św. Wojciecha na bydgoskich Piaskach.
Jak podkreślali uczestnicy – a było ich w tym roku ponad osiemdziesięciu – był to czas „naładowania akumulatorów” na następny rok. A wszystko po to, by móc z większą werwą pójść w życie; z różańcem w ręku, modlitwą na ustach i w sercu, pokorą i miłością do ludzi. Ale też ze świadomością, że z różańcem w ręku można zdziałać wszystko zgodne z wolą Pana Boga i przy wsparciu Maryi.
W programie rekolekcji znalazły się konferencje, rozważania, a także modlitwa za Ojczyznę. Uczestników odwiedzili m.in. młodzi z Róży Akademickiej oraz ks. dr Michał Damazyn, który wygłosił specjalną konferencję na temat Bożego Miłosierdzia.
Wszyscy w poczuciu wspólnoty powrócili do swoich domów, rodzin, parafii i Róż.

Diecezjalne spotkanie zelatorek i zelatorów Żywego Różańca

W bydgoskiej parafii Matki Boskiej Królowej Męczenników 11 marca 2017 roku odbyło się diecezjalne spotkanie zelatorek i zelatorów Żywego Różańca.  Po Mszy św. i modlitwie różańcowej, którym przewodniczył  moderator Żywego Różańca ks. Andrzej Marmurowicz, uczestnicy spotkali się w Domu Jubileuszowym Jana Pawła II, poznając działalność parafii oraz Fundacji „Wiatrak”. Wielkopostne czuwanie było również wypełnione tematami, które dotyczyły formacji modlitewnej oraz różańcowej.

 

II Diecezjalne Spotkanie Ognisk Misyjnych

Pod hasłem „Mali Misjonarze na leśnych dróżkach” w bydgoskim Sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej na bydgoskich Piaskach 17 czerwca odbyło się II Diecezjalne Spotkanie Ognisk Misyjnych.

Na zaproszenie dyrektora Papieskich Dzieł Misyjnych diecezji bydgoskiej księdza Andrzeja Marmurowicza przybyli przedstawiciele Ognisk Misyjnych z Bydgoszczy, Dziewierzewa, Solca Kujawskiego, Szubina i Witosławia.

Spotkanie rozpoczęło się od wspólnej Eucharystii, sprawowanej w sali domu Sióstr Szensztackich, podczas której ks. Andrzej Marmurowicz zwrócił uwagę na wielkość miłości Boga Ojca wobec każdego człowieka.

Po Mszy św. przyszedł czas na misyjne opowieści. Tym razem uczestnicy «powędrowali» na kazachstańskie stepy. Dzięki zdjęciom i opowieściom poznali Kościół i pracę misjonarzy w Kazachstanie.

Na koniec, mali misjonarze podzielili się swoimi doświadczeniami pracy w Ogniskach Misyjnych.

Ogólnopolska Pielgrzymka Żywego Różańca

„Bądźmy świadkami Bożego Miłosierdzia” – pod takim hasłem 3 i 4 czerwca odbyła się na Jasnej Górze 4. Ogólnopolska Pielgrzymka Żywego Różańca.

W piątek członkowie wspólnot uczestniczyli w Apelu Jasnogórskim, czuwaniu oraz Eucharystii. Sobota upłynęła pod znakiem modlitwy na wałach. Było wspólne czuwanie, różaniec święty i Msza św. pod przewodnictwem abp. Wacława Depo.

Z naszej diecezji pielgrzymowała grupa 98 osób z dwoma kapłanami: ks. Andrzejem Marmurowiczem, moderatorem diecezjalnym Żywego Różańca i ks. Wenancjuszem Zmudą, proboszczem parafii Matki Bożej Zwycięskiej w Bydgoszczy oraz 27 osobowa grupa z parafii św. Wawrzyńca z Gołańczy z zelatorką Ireną Hajduk.

W przededniu Światowego Dnia Misyjnego

Na zaproszenie ks. Andrzeja Marmurowicza – dyrektora Papieskich Dzieł Misyjnych diecezji bydgoskiej, w przededniu Światowego Dnia Misyjnego – 17 października 2015 roku, w parafii Matki Bożej Fatimskiej zebrali się katecheci i animatorzy misyjni naszej diecezji. Sprowadziła nas modlitwa i troska o dzieło misyjne Kościoła.

I właśnie od modlitwy – adoracji Najświętszego Sakramentu rozpoczęliśmy nasze spotkanie. Po adoracji był też wspólny różaniec misyjny, i to w różnych językach. Naszą modlitwą obejmowaliśmy wszystkich misjonarzy i misjonarki, a w sposób szczególny – misjonarzy pochodzących z diecezji bydgoskiej: ks. Jakuba Szałka pracującego od 10 lat w Czadzie, ks. Artura Zarasia i ks. Tomasza Dadka – pracujących w Kazachstanie oraz świecką misjonarkę – p. Katarzynę Chęsy, pracującą w Karagandzie.

Podczas wspólnej Eucharystii ks. Andrzej wskazywał nam na piękno i specyfikę misyjnego powołania; z jednej strony to niezmierny trud i odpowiedzialność, a z drugiej ogromna radość, jaką odczuwa każdy, kto odpowiadając „Tak” na Boże wołanie prowadzi innych do Chrystusa.

Każdy Misjonarz bowiem „głosząc Ewangelię narodom, niech śmiało ukazuje misterium Chrystusa, w którego imieniu poselstwo sprawuje, tak aby w Nim miał odwagę mówić jak powinien, nie wstydząc się zgorszenia krzyża. Idąc śladami swego Mistrza, który był cichy i pokornego serca, niech pokazuje, że jarzmo Jego jest słodkie, a brzemię lekkie. Niech świadczy o Panu swoim przez życie prawdziwie ewangeliczne, przez wielką cierpliwość, łagodność, słodycz, przez miłość nieobłudną, a nawet, gdy zajdzie tego potrzeba, przez przelanie krwi. Siłę i męstwo otrzyma od Boga, aby zrozumiał, że w licznych próbach ucisku i skrajnego ubóstwa tkwi obfita radość. Niech będzie przekonany, że posłuszeństwo jest szczególną cnotą sługi Chrystusa, który przez swoje posłuszeństwo odkupił rodzaj ludzki.” (Dekret o działalności misyjnej Kościoła Ad Gentes divinitus, nr 24).

Po Mszy św. przyszedł czas na rozmowy, wspólne plany dzielenie się doświadczeniami z animacji misyjnej prowadzonej w parafiach i szkołach przez katechetów.

Mali misjonarze diecezji bydgoskiej wśród zwierząt


Jeszcze duch kongresowy płynął w nas, a my już wybraliśmy się na kolejne spotkanie. 19 czerwca 2015roku, mimo bardzo niesprzyjającej pogody, udaliśmy się na diecezjalne spotkanie Ognisk Misyjnych w Leśnym Parku Kultury i Wypoczynku w Myślęcinku w Bydgoszczy pod hasłem: „Mali misjonarze wśród zwierząt”.

Na zaproszenie księdza Andrzeja Marmurowicza, dyrektora Papieskich Dzieł Misyjnych diecezji bydgoskiej, przyjechały Ogniska Misyjne z: Bydgoszczy, Dziewierzewa, Sępólna Krajeńskiego, Solca Kujawskiego, Śmiłowa, Szubina i Wojnowa. Było nas ponad 200 osób.

Nasze świętowanie rozpoczęło sie uroczystą Msza świętą w ośrodku Caritas, a gościem specjalnym była misjonarka świecka – pani Czwartek ze Żnina – która opowiedziała nam o swojej pracy na misjach w Czadzie.

Druga część spotkania odbyła się w zoo. Zostaliśmy podzieleni na grupy, aby spotkać sie „oko w okoˮ z mieszkańcami ogrodu. Mali misjonarze mogli obejrzeć żółwia, ślimaka, patyczaka, karaczana, czy wziąć do ręki pytona. Mieliśmy również czas, aby poznać misyjną florę oraz odwiedziliśmy akwarium terrarium.

Cieszymy się, że w tak licznym gronie mogliśmy podsumować nasze zaangażowanie w pracę na rzecz misji. Bardzo serdecznie dziękujemy księdzu Andrzejowi Marmurowiczowi za wspaniałe spotkanie misyjne.

(Hanna Siemiątkowska oraz Grażyna Lewandowska)

Rekolekcje wspólnot Żywego Różańca

Modlitwa wstawiennicza stała się myślą przewodnią rekolekcji dla członków wspólnot Żywego Różańca w Bydgoszczy, skupionych w Diecezjalnym Domu Rekolekcyjnym im. św. Wojciecha na Piaskach, w listopadzie 2014 roku.

Uczestnictwo we wspólnocie Żywego Różańca polega m.in. na przynależności do grupy zwanej różą. Każda osoba z róży przez miesiąc odmawia jedną z tajemnic różańcowych. – Różaniec przenosi dosłownie wszystko, a przede wszystkim niszczy szatana. Jest znakiem dla czasów, w których żyjemy. Prawie w każdej parafii istnieje taka wspólnota, w niektórych funkcjonuje nawet kilka róż. Są jednak i takie wspólnoty, gdzie ta działalność jest niedoceniona. Stąd przed nami wyzwanie, aby byli kapłani, którzy pociągną innych do praktykowania takiej formy modlitewnej – powiedział ks. Andrzej Marmurowicz.

Kapłan jest moderatorem diecezjalnym Żywego Różańca. Oprócz tego pełni funkcję dyrektora Papieskich Dzieł Misyjnych i koordynatora duszpasterstwa na rzecz misji w diecezji bydgoskiej. To właśnie od połowy XIX wieku najbardziej popularną różańcową wspólnotę modlitewną stanowi Stowarzyszenie Żywego Różańca, założone przez Paulinę Jaricot w Lyonie w roku 1826, a jego celem jest wspieranie modlitwą, ofiarą duchową i materialną działań misyjnych Kościoła. – Chcę, aby członkowie Żywego Różańca zobaczyli, że ich modlitwa – pomimo osobistej refleksji – jest wielkim wołaniem w intencjach innych ludzi. Są to przede wszystkim osoby starsze, więc w tej codzienności, naznaczonej często samotnością, mogą być niesamowitymi ewangelizatorami tych, którzy są bardzo daleko, także daleko od Boga – dodał kapłan.

Uczestnicy rekolekcji, które zorganizowano w tym roku w dwóch turach pochylą się również nad zagadnieniem nowenny pompejańskiej, która trwa 54 dni. W tym czasie codziennie odmawia się dawne trzy części różańca. Można też odmawiać cztery części – z tajemnicami światła. Wszyscy obejrzą film o objawieniach w Fatimie, a także dotkną tematu Eucharystii, znaczenia modlitwy powszechnej.

Radość Ewangelii źródłem misyjnego zapału

Dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych diecezji bydgoskiej ks. Andrzej Marmurowicz spotkał się dnia 22 listopada w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Bydgoskiej z katechetami, którzy w szkołach i przy parafiach prowadzą Koła Misyjne dzieci i młodzieży.

Gościem specjalnym, prelegentem i homiletą był doświadczony misjonarz ks. Paweł Czerwiński. Katecheci poznali pracę kapłana w Papui i Nowej Gwinei. Podczas homilii ukazana została patronka dnia święta Cecylia, męczennica, która nawróciła swego narzeczonego na chrześcijaństwo.

Mottem przewodnim spotkania był temat Kongresu Misyjnego „Radość Ewangelii źródłem misyjnego zapału”. Ksiądz Andrzej Marmurowicz przedstawił strukturę Papieskich Dzieł Misyjnych. Katecheci w części warsztatowej dzielili się doświadczeniem, opracowywali strategię pracy w ramach przygotowań do Kongresu Misyjnego na czerwiec 2015 roku. Zastanawiali się także jak pozyskać nowych członków i jak wzbudzić zapał misyjny w swoich środowiskach.

Następne spotkania zaplanowano na 31 stycznia 2015 roku. Serdecznie zapraszamy sympatyków, entuzjastów, jednym słowem wszystkich tych, dla których nie jest obojętne zaangażowanie misyjne. Wszak żniwo wielkie, a robotników mało…

Mirosława Bucek

SP im. Juliusza Verne’a w Białych Błotach

Parafia Chrystusa Dobrego Pasterza w Białych Błotach

XVIII Spotkania Misyjne

Zapraszamy wszystkich w niedzielę, 19 maja, na XVIII Spotkania Misyjne w Zgromadzeniu Ducha Świętego w Bydgoszczy. To również okazja do wspólnego spotkania misyjnego dla dzieci i młodzieży diecezji bydgoskiej. Oprócz całego dnia atrakcji i zabaw, zapraszamy szczególnie na prezentację i inscenizację misyjną: „Dzieci wszystkich kontynentów” przygotowaną przez dzieci i młodzież z kółek i ognisk misyjnych o godz. 13, a potem na misyjną Mszę św. o godz. 14.30 w bydgoskim Kościele Rektorskim.

Dzień „Szkoły Animatora Misyjnego”

W Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Bydgoskiej 27 października został zorganizowany w dzień „Szkoły Animatora Misyjnego”. Uczestniczyli w nim katecheci z terenów całej diecezji, a także kapłani, odbywający stałą formację.

Inicjatywa zrodziła się z okazji obchodzonego Tygodnia Misyjnego. – Dzieło głoszenia Ewangelii jest podstawowym zadaniem w Kościele. Każda diecezja musi czuć tego ducha. Jedną z form jego aktywizacji jest animacja misyjna wśród wszystkich wiernych na różnych szczeblach – powiedział ks. Andrzej Marmurowicz.

Według koordynatora duszpasterstwa na rzecz misji w diecezji bydgoskiej, wspomniana aktywizacja może być prowadzona przez duchowieństwo, siostry zakonne i wiernych chociażby na szczeblu parafialnym, ale i szkolnym.

Uczestników „Szkoły Animatora Misyjnego” zainteresował wykład ks. Franciszka Jabłońskiego, który jest odpowiedzialny za Papieskie Dzieła Misyjne w archidiecezji gnieźnieńskiej. Kapłan podkreślił, że misje są na pewno atrakcyjne, bo zawsze kojarzą się z innym krajem i egzotyką. Dodał, że wiedza o terytoriach, na których jest głoszona Ewangelia, wciąż się zwiększa. – Mamy listy, Internet, w którym znajdziemy najmniejszą wioseczkę w Afryce, gdzie pracuje misjonarz. Ta wiedza jest większa, ale sama świadomość odpowiedzialności za misje wciąż niezadowalająca – powiedział.

Ksiądz Michał Zawartowski katechizuje młodzież w bydgoskim Zespole Szkół nr 16. Kapłan zauważa, że młode pokolenie jest dotknięte kryzysem wiary, który objawia się na różnych płaszczyznach. – Dlatego dużo zależy od naszej postawy – mam na myśli kapłanów, nauczycieli, rodziców – abyśmy nie wstydzili się Pana Boga. Byśmy potrafili się do Niego przyznać poprzez modlitwę, wierność przykazaniom. To z kolei uświadomi młodym, że Bóg to nie tylko witraże w kościele i obrazki w książkach – dodał.

Dzień „Szkoły Animatora Misyjnego” stał się okazją do zaproszenia tych wszystkich, którzy pragnęliby się włączyć w organizację kół i ognisk misyjnych w parafiach i szkołach. Nie zabrakło warsztatów, w czasie których nastąpiła wymiana dotychczasowych doświadczeń na polu ewangelizacji misyjnej.