18.09.2022

„Z Ojcem Świętym budzimy do misji” – to hasło ogólnopolskiego Synodu Misyjnego Dzieci, który 17 września miał miejsce w kampusie Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Okazją do jego zwołania było stulecie Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci. Uczestniczyły w nim delegacje z 33 diecezji. Naszą – bydgoską – reprezentowała delegacja dzieci i dorosłych – Cecylia i Teresa z Ogniska Misyjnego „Communio” w Bydgoszczy, Danuta i Natalia z Ogniska Misyjnego w Dziewierzewie, pod opieką animatorek misyjnych i katechetek – Anny Ososko i Marii Kamińskiej. Delegacji przewodniczył Dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych naszej diecezji – ks. Andrzej Marmurowicz.

Misyjny Synod Dzieci przeplatały modlitwa, dyskusja i zabawa. Po uroczystym powitaniu przez władze uczelni, mali misjonarze, ubrani w koszulki PDMD w kolorach kontynentów, śpiewając hymn Synodu, przeszli do Auli Jana Pawła II, gdzie otwarcia wydarzenia dokonał dyrektor krajowy Papieskich Dzieł Misyjnych – ks. Maciej Będziński wraz z sekretarz krajową PDMD s. Moniką Juszką RMI. Następnie uczestnicy pracowali w grupach dyskusyjnych, dzieląc się misyjnym doświadczeniem pomocy dzieciom w krajach misyjnych oraz tym wszystkim, co dzieje się w poszczególnych diecezjach w zakresie animacji i działalności na rzecz misji. Nie zabrakło śpiewu, tańców i wspólnej zabawy.

Głównym punktem Synodu była Msza św. pod przewodnictwem nuncjusza apostolskiego – abp. Salvatore Pennacchio. Jako przedstawiciel papieża w Polsce podziękował polskim dzieciom za gorliwe dbanie o rozwój Kościoła w całym świecie, a szczególnie na terenach misyjnych. „Bądźcie dobrą glebą dla ziarna Ewangelii, jego owoce przekazujcie innym, bo pragnieniem Jezusa jest zbawić wszystkich. Jezus posłał pierwszych apostołów, a teraz posyła każdego z was” – usłyszeli na koniec homilii uczestnicy Synodu.

Wydarzenie zakończyło się Koronką do Miłosierdzia Bożego, którą poprowadził bp Jan Piotrowski, przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji, oraz posłaniem małych misjonarzy z zadaniem ożywienia ducha misyjnego i działalności misyjnej dzieci w swoich parafiach i diecezjach. Każda diecezja otrzymała świecę koloru kontynentu wraz z numerem, by danego dnia miesiąca modlić się za misjonarzy i mieszkańców przydzielonego im kontynentu.

Oceania to kontynent, który został przydzielony pod opiekę modlitewną naszej diecezji, szczególnym zaś dniem modlitwy za misjonarzy będzie każdy 26 dzień miesiąca.

Tekst i zdjęcia: Maria Kamińska

print