KOLEGIUM KONSULTORÓW

Ks. Bronisław Kaczmarek
Ks. Arkadiusz Kalinowski
Ks. Tomasz Kalociński
Ks. Przemysław Książek
Ks. Mariusz Kuciński
Ks. Zenon Niemczyk
Ks. Grzegorz Nowak
Ks. Marcin Puziak

RADA KAPŁAŃSKA

Z urzędu:
Ks. Bronisław Kaczmarek – wikariusz generalny
Ks. Grzegorz Nowak – kanclerz kurii
Ks. Marcin Puziak – rektor WSD

Z nominacji biskupa:
Ks. Jan Andrzejczak
Ks. Michał Andrzejewski
Ks. Rafał Grabowski
Ks. Przemysław Książek
Ks. Zenon Niemczyk

Z wyboru duchowieństwa:
Ks. Krzysztof Buda
Ks. Arkadiusz Kalinowski
Ks. Andrzej Kalita
Ks. Tomasz Kalociński
Ks. Maciej Kozłowski
Ks. Leszek Kroll
Ks. Mariusz Kuciński
Ks. Józef Orchowski
Ks. Andrzej Pacer
Ks. Karol Rawicz-Kostro
Ks. Adam Rożniakowski
Ks. Adam Sierzchuła
Ks. Ryszard Szymkowiak
Ks. Maciej Tyckun
Ks. Wenancjusz Zmuda

RADA EKONOMICZNA

Przewodniczący:
ks. Jan Andrzejczak

Członkowie:
Ks. Przemysław Książek
Ks. Michał Andrzejewski
Ks. Józef Pietras
Mec. Edmund Dobecki
Wojciech Kulka
Marek Murawski