Diecezjalny duszpasterz Słuzby Liturgicznej:

 

Ks. Karol Rawicz-Kostro

e-mail: liturgicznabydgoszcz@gmail.com

https://www.facebook.com/liturgicznabydgoszcz/

www.liturgicznabydgoszcz.pl

 

Materiały na zbiórki dla ministrantów i lektorów:

ZAŁĄCZNIK 1

ZAŁĄCZNIK 2

ZAŁĄCZNIK 3

 

Materiały na Wielki Post:

ZAŁĄCZNIK 1

ZAŁĄCZNIK 2

ZAŁĄCZNIK 3

ZAŁĄCZNIK 4

 

Materiały na Wielki Tydzień:

ZAŁĄCZNIK 1

ZAŁĄCZNIK 2

ZAŁĄCZNIK 3

ZAŁĄCZNIK 4

Pierwsza niedziela adwentu dniem promocji lektorów

_mja4818

„W rzeczywistości adwent to nasze życie” – powiedział biskup ordynariusz Jan Tyrawa. Pasterz diecezji przewodniczył 27 listopada w bydgoskiej katedrze Eucharystii, w czasie której miała miejsce promocja nowych lektorów.

Pierwsza niedziela adwentu w diecezji bydgoskiej stała się okazją do obchodów Dnia Lektora. Pasterz zachęcił wszystkich, by objęli swoją modlitwą przedstawicieli Liturgicznej Służby Ołtarza. – To są ci ministranci, którzy dostępują wprowadzenia w posługę lektoratu. Chcemy prosić, aby ta droga, którą wybrali, przyczyniła się do uszlachetnienia ich duszy oraz życiowych postaw. Do tego, by w przyszłości byli dobrymi mężami, członkami rodzin, pracownikami, obywatelami. A jeśli ktoś z nich odkryje w sobie kapłańskie powołanie, to niech go w sobie nie tłumi, ale pozwoli się jemu rozwinąć – powiedział.

Dzień Lektora w diecezji bydgoskiej był jednocześnie zwieńczeniem kursu, jaki kandydaci do posługi przeszli w swoich dekanatach. – To wprowadzenie w wyższy stopień. Zależy nam na tym, aby ci młodzi ludzie poczuli, że bycie lektorem w parafiach jest wyjątkowym powołaniem „do czegoś więcej”. Jest powołaniem do czytania słowa, które jest Boże. Nowi lektorzy stają się „głosem Pana Boga”, który ma docierać do ludzkich serc – powiedział diecezjalny duszpasterz służby liturgicznej ks. Grzegorz Wiciński.

Ustanowienie nowych lektorów odbyło się po homilii. Każda z osób promowanych otrzymała „Testimonium” z potwierdzeniem, że została uroczyście pobłogosławiona do pełnienia nowej posługi. – Jestem lektorem, ponieważ pragnę robić coś więcej podczas Eucharystii. W ten sposób chcę służyć Bogu, ale również ludziom. Również sam dzięki tej posłudze jestem blisko Boga – powiedział Bartosz Knioła z bydgoskiej parafii Opatrzności Bożej.

Na zaproszenie odpowiedziało kilkadziesiąt osób, z których 30 otrzymało promocję na nowych lektorów. – Jesteśmy również w trakcie prowadzenia kursu dla ceremoniarzy, którzy czytają słowo Boże, ale są też bezpośrednimi pomocnikami kapłanów w czasie Eucharystii lub ważnych wydarzeń liturgicznych. Całość stanowią wykłady oraz część praktyczna, gdzie przyszli ceremoniarze są przygotowywani do głębszego wejścia w swoją posługę. Za rok zostaną promowani – dodał ks. Grzegorz Wiciński.

Warsztaty „Triduum Paschalne – głębia znaków”


Kilkudziesięciu przedstawicieli wspólnot parafialnych diecezji bydgoskiej wzięło udział w warsztatach zatytułowanych „Triduum Paschalne – głębia znaków”, które 12 marca zorganizowano w seminarium duchownym.

Zajęcia zostały zorganizowane przez Duszpasterstwo Służby Liturgicznej i Diakonię Liturgiczną Ruchu Światło-Życie. – Na nasze spotkanie zaprosiliśmy ceremoniarzy i lektorów, którzy stanowią podstawę Liturgicznej Służby Ołtarza w swoich lokalnych wspólnotach. Chcieliśmy, aby ci młodzi ludzie głębiej poznali i zrozumieli istotę przygotowań do liturgii, która jest sprawowana w świątyniach w czasie Triduum Paschalnego – powiedział diecezjalny duszpasterz Służby Liturgicznej ks. Grzegorz Wiciński.

Temat przygotowań do sprawowania szczytowej liturgii całego roku kościelnego, jakim jest Triduum Paschalne, budził w uczestnikach chęć poznania i zrozumienia mnogości znaków. – Także gestów i symboli, poprzez które wchodzimy w relację z Bogiem – powiedział ks. Karol Rawicz-Kostro. Kapłan, który poprowadził warsztaty, zauważył, że liturgia jest swoistą sztuką, poprzez którą w realny sposób doświadczamy obecności żyjącego Boga. – Stąd też tak dużym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty, które przybliżyły członkom Liturgicznej Służby Ołtarza teologię i historię kształtowania się tej centralnej liturgii roku oraz przypomniały o przebiegu obrzędów i ich znaczeniu w pełnionej przez nich posłudze – podkreślił.

„To bardzo ciekawe dni spędzone przy ołtarzu” – mówił o przeżywaniu liturgii Triduum Filip Jarczyński, jeden z uczestników warsztatów. – Warsztaty pomogły mi bardziej pojąć, jak ważną rolę odgrywa dobrze przygotowana liturgia w rozumieniu tajemnic, w których uczestniczymy – dodał.

Każdy otrzymał płytę DVD z pomocami liturgicznymi dotyczącymi Triduum Paschalnego, przygotowanymi przez Centralną Diakonię Liturgiczną Ruchu Światło-Życie.

Dzień Lektora

Przedstawiciele Liturgicznej Służby Ołtarza wielu parafii spotkali się 22 listopada na wspólnej modlitwie w bydgoskiej katedrze. Eucharystia, której przewodniczył biskup ordynariusz Jan Tyrawa, stanowiła centralne obchody Dnia Lektora.

Niedziela Chrystusa Króla Wszechświata to w diecezji bydgoskiej dzień promocji nowych ceremoniarzy i lektorów. – Uroczystością Chrystusa Króla Wszechświata zamykamy kolejny rok liturgiczny. Ten moment ma nam przypomnieć zasadniczą i fundamentalną prawdę, że wszystko to, co ma początek, ma także swój koniec. I my również będziemy mieli kiedyś swój koniec. Chrystus Król Wszechświata – to właśnie w Nim dokona się ostateczne zwieńczenie. Król, który zatriumfował na krzyżu. Wciąż musimy sobie uświadamiać, że krzyż jest tym szczególnym znakiem, jaki również i nas nie ominie. I może właśnie on będzie naszą drogą ku końcowi – mówił.

Pasterz diecezji zachęcił zebranych w świątyni, aby żyjąc na ziemi, rozwijali w sobie Boże życie, do którego pełni wszyscy dążą. Przypomniał również, że Bóg tu na ziemi pozostawił człowiekowi konkretne środki, sposoby i okazje do rozwijania owego życia. Tymi formami są przede wszystkim Eucharystia oraz Słowo Boże. Celebrans, zwracając się do uczestników Eucharystii, podkreślił, że są oni świadkami ceremonii – na pozór prostej i zwyczajnej. – Tak jednak nie jest. Chciejmy w tej rzeczywistości dostrzec pewną tajemnicę, wzajemnie się nią budując i umacniając. To jest droga do zbawienia, droga do spotkania Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata – zakończył.

Dzień Lektora w diecezji bydgoskiej był obchodzony w takim wymiarze po raz drugi. Sama uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata jest zarazem świętem Liturgicznej Służby Ołtarza. Dla podkreślenia rangi tego dnia są promowani nowi ceremoniarze i lektorzy. – Ideą pracy i kształtowania ceremoniarzy, czyli parafialnych liderów Liturgicznej Służby Ołtarza, jest przede wszystkim dobre zrozumienie liturgii, jej istoty. Także znaków i symboli, jakie liturgii towarzyszą – powiedział diecezjalny duszpasterz Służby Liturgicznej ks. Marcin Świderski.

Promocja jest owocem całorocznej pracy duszpasterzy w parafiach, dekanatach i diecezji. – W ostatnim czasie, niestety, liturgia odzierana jest z głębi, piękna i świętości. Dlatego tym bardziej potrzeba dobrze przygotowanych młodych ludzi, by przybliżali te wartości, sami o nie zabiegali i byli autorytetami dla innych – dodał diecezjalny duszpasterz Służby Liturgicznej ks. Grzegorz Wiciński.

Podczas Mszy św. ustanowiono 25 nowych ceremoniarzy oraz 64 lektorów. Otrzymali oni specjalne „testimonium” oraz legitymacje, które są jednocześnie potwierdzeniem przyjęcia błogosławieństwa do pełnienia nowych funkcji. – Zapisałem się na kurs ceremoniarzy, ponieważ pragnąłem zrozumieć, co faktycznie dzieje się podczas liturgii. Chciałem wiedzieć, co znaczą słowa i gesty używane podczas Eucharystii. Jako ceremoniarz w jak najlepszy sposób będę dbać o piękno liturgii” – powiedział Michał Galicki z parafii Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Bydgoszczy.

Kilkugodzinne spotkanie zakończyło się nabożeństwem słowa w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Bydgoskiej. Stało się ono okazją do otwarcia nowego roku liturgicznego, a także wprowadzeniem członków Liturgicznej Służby Ołtarza w rozpoczynający się niebawem Jubileuszowy Rok Miłosierdzia.

V Zjazd Liturgicznej Służby Ołtarza


W Bydgoszczy odbył się V Zjazd Liturgicznej Służby Ołtarza. Wzięło w nim udział około czterysta osób z całej diecezji. Ministranci i lektorzy dziękowali Bogu za posługę przy ołtarzu.

Tradycyjnie program stanowiły olimpiada wiedzy liturgicznej, turniej piłki nożnej oraz Eucharystia w bydgoskim kościele św. Urszuli Ledóchowskiej. Przewodniczył jej ks. dr Sylwester Warzyński. Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej w Bydgoszczy. W homilii, nawiązując do obchodzonego w tym dniu wspomnienia Niepokalanego Serca NMP, podkreślił, że ministrant, lektor, ma być przede wszystkim człowiekiem o czystym sercu. – Służba przy ołtarzu to wyróżnienie, ale także zobowiązanie do nieustannej pracy nad sobą, do pogłębiania wiary. Tak się będzie działo, jeśli tak jak Maryja, wszystko, co dotyczy Jezusa, wiernie chować będziemy w naszych sercach – powiedział.

Kapłan, odwołując się do Ewangelii o znalezieniu Jezusa w świątyni, dodał również, że ta „bystrość umysłu”, jaką dostrzegali w Jezusie nauczyciele, musi cechować ministranta, lektora. – Trzeba zatem – tak jak dwunastoletni Jezus – „przysłuchiwać się i zadawać pytania”. Trzeba czytać, uczyć się, by lepiej rozumieć świat, w którym żyjemy, by mądrze bronić wiary. Wasi nauczyciele, rodzice mają prawo do tego „zdumienia”, jakie odczuwali nauczyciele, rozmawiając z Jezusem. Nie bądźcie pospolici – podkreślił ks. dr Sylwester Warzyński.

Jak powiedział Michał Rona, siedzenie „tylko w kościelnej ławce” nie było wystarczające. Chciał to zmienić. – I tak jestem już prawie osiem lat ministrantem. To zaszczyt, że właśnie ja zostałem wybrany przez Pana Boga. To również świadectwo wobec moich rówieśników, że nie trzeba się wstydzić wiary – powiedział.

Po Mszy św. część uczestników wzięła udział w olimpiadzie wiedzy liturgicznej, która obejmowała w tym roku również pytania z Ewangelii św. Łukasza. Pierwsze miejsca zdobyli: w kategorii szkół podstawowych Adrian Skowroński z parafii Matki Bożej Zwycięskiej w Bydgoszczy, a w kategorii gimnazjów Mikołaj Dreger z parafii św. Józefa w Osieku nad Notecią. – Będąc we wspólnocie czujemy, że to wszystko, co czynimy, będąc tak blisko ołtarza, ma sens. Kiedy młodzi chłopcy widzą swoich rówieśników z całej diecezji, służących Bogu, odjeżdżają do swoich lokalnych parafii z jeszcze większym zapałem – powiedział diecezjalny duszpasterz Służby Liturgicznej ks. Grzegorz Wiciński.

V Zjazd Liturgicznej Służby Ołtarza stanowiła także część sportowa. Na obiektach Klubu Sportowego „Gwiazda” Bydgoszcz uczniowie gimnazjów (tworzący 12 drużyn) wzięli udział w meczach piłki nożnej, a reprezentanci szkół podstawowych (w liczbie 15 drużyn) w konkursie rzutów karnych. W pierwszej kategorii triumfowali reprezentanci parafii św. Józefa z Osieka nad Notecią, zaś w drugiej zawodnicy z parafii Chrystusa Króla w Bydgoszczy.

Zawody na „Gwieździe” zamykają rok pracy w duszpasterstwie sportu. Bez wątpienia, są okazją do podziękowania sędziom, obsłudze medycznej i wszystkim osobom, które pomagają w organizacji turniejów. – Szczególne wyrazy wdzięczności kierujemy pod adresem kierownictwa i pracowników Klubu Sportowego „Gwiazda” Bydgoszcz, którzy przychylnym okiem spoglądają na nasze rozgrywki. Zawsze możemy liczyć na ich pomoc i życzliwość – powiedzieli diecezjalni duszpasterze sportu ks. Robert Szczepański i ks. Michał Zawartowski..

Obok rozgrywek, dla pozostałych uczestników przeprowadzono wielobój sportowy i biegi w workach. Chętni rywalizowali w trzech kategoriach wiekowych: klas 1-3 i 4-6 szkół podstawowych oraz gimnazjów. Parafia, która zdobyła najwięcej punktów we wszystkich konkurencjach, otrzymała puchar przechodni biskupa Jana Tyrawy. Okazała się nią wspólnota św. Józefa z Osieka nad Notecią.

Diecezjalny Dzień Lektora


W uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata odbył się Diecezjalny Dzień Lektora. Podczas Eucharystii w bydgoskiej katedrze, której przewodniczył wikariusz generalny, miała miejsce promocja nowych lektorów.

Ksiądz prałat Bronisław Kaczmarek zwrócił uwagę na znaczenie i wartość słowa Bożego. Także na jego oddziaływanie w codziennym życiu. Celebrans nazwał osoby czytające Biblię „sługami rzeczy trudnych i najpiękniejszych”. – Spotykamy się z okazji Dnia Lektora. Stąd tak ważne jest, aby tych młodych ludzi objąć troską duszpasterską. To jest konieczność, jaką powinniśmy – my, kapłani – realizować. Troszczyć się o nich, aby ta ich bliskość przy ołtarzu wydała w przyszłości obfite owoce – dodał wikariusz generalny diecezji.

Diecezjalny duszpasterz Służby Liturgicznej ks. Marcin Świderski zauważył, że niedziela Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata skłania do osobistej refleksji nad tym, kim Jezus jest w moim życiu. – I niezwykle ważną pomocą w odkrywaniu odpowiedzi na to pytanie jest właśnie słowo Boże. Sam święty Paweł mówił, że „wiara rodzi się z tego, co się słyszy”. Stąd w zgromadzeniu liturgicznym czymś bardzo istotnym jest zadanie głoszenia Biblii. I sam lektor ma być świadkiem wiary, czyli tym wcieleniem Bożego słowa – powiedział.

Wśród nowych lektorów byli między innymi dwaj przedstawiciele bydgoskiej parafii Matki Boskiej Królowej Męczenników. – Pamiętam, że zawsze ciekawiło mnie to, co działo się przy ołtarzu. Dzisiaj otrzymałem promocję lektorską i uważam ten dzień za jeden z najważniejszych w moim życiu – powiedział Jakub Stawowczyk. – Kiedy jestem blisko ołtarza, w pewien sposób doskonalę sam siebie, a przy tym służę na chwałę Boga. Jestem także dla swoich rówieśników, którzy są zniechęceni chodzeniem do kościoła, pewnym przykładem, że warto wierzyć – dodał Maciej Litwa.

Dzień Lektora w takiej właśnie formie obchodzony był w diecezji po raz pierwszy. – Od kilku lat tradycją w diecezji są czerwcowe zjazdy liturgicznej służby ołtarza. Jednak świętem ministrantów i lektorów jest uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, dlatego dla podkreślenia rangi tego dnia od tego roku postanowiliśmy w tym właśnie czasie promować nowych ceremoniarzy i lektorów. Ta promocja jest owocem całorocznej pracy duszpasterzy w parafiach, dekanatach i diecezji, za którą dziękujemy kapłanom. Formowanie młodego pokolenia przy ołtarzu, jak i poprzez specjalne kursy wydaje się być dziś bardzo mozolne. Systematyczna praca ostatecznie przynosi dobre owoce – dodał diecezjalny duszpasterz Służby Liturgicznej ks. Grzegorz Wiciński.

Na tegoroczne zaproszenie odpowiedziało kilkadziesiąt osób, z których piętnaście otrzymało promocję na nowych lektorów.

650 kilometrów na rowerach szlakiem macierzystych katedr

W uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła prawie dwadzieścia osób wyruszyło z bydgoskiej katedry w pielgrzymce rowerowej, która była dziękczynieniem za dziesięć lat istnienia diecezji. Po siedmiu niełatwych dniach uczestnicy wrócili do domu.

Pomysł pielgrzymki rowerowej szlakiem katedr, z których powstał Kościół bydgoski, to wspólna inicjatywa ks. Marcina Świderskiego i ks. Grzegorza Wicińskiego – diecezjalnych duszpasterzy Służby Liturgicznej. Na czele kilkunastoosobowej grupy wyruszyli z bydgoskiej katedry 29 czerwca żegnani błogosławieństwem biskupa, by na pielgrzymim szlaku podjąć próbę „głębszego zrozumienia siebie i otaczającej rzeczywistości”.

Skąd? Z Bydgoszczy. Dokąd? Do Bydgoszczy – ale przez Gniezno, Koszalin, Pelplin. Pierwszy etap to droga do Gniezna – przez Brzozę, Łabiszyn i Gąsawę. – Z archidiecezji gnieźnieńskiej wydzielono największą część obszarów, które weszły w skład nowej diecezji. Stamtąd też wywodzi się większość kapłanów. Zatem tam wszystko się zaczęło, szczególnie dla Kościoła bydgoskiego – podkreślają organizatorzy. Kolejny etap to Koszalin i noclegi w Wysokiej oraz Białym Borze. – Poznawaliśmy dzieje ks. Jakuba Wujka i chłonęliśmy piękno ziemi złotowskiej, czyli dekanatów, które jeszcze 10 lat temu należały do diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. W końcu dotarliśmy do serca koszalińskiego Kościoła. W miejscowej katedrze w czasie Eucharystii dziękowaliśmy za naszą diecezję i prosiliśmy Boga o Jego błogosławieństwo. Wizyta w tym miejscu była także okazją do modlitwy za wstawiennictwem św. Maksymiliana Kolbego i przypomnieniem heroicznej historii jego życia i męczeństwa – wspomina ks. Marcin Świderski. Szlak z Koszalina zawiódł pielgrzymów do Darłowa.

Następny etap wiódł przez malownicze Kaszuby do Pelplina. – Tam w bliskości słynnej Biblii Gutenberga, w cieniu historii biskupstwa chełmińskiego i cystersów, w tamtejszej niezwykle pięknej katedrze sprawowaliśmy dziękczynną Eucharystię. Ostatnią noc spędziliśmy w Osieku. W siódmym dniu powróciliśmy do Bydgoszczy, gdzie czas pielgrzymowania zakończyła Msza przed obrazem Bydgoskiej Madonny – wspomina ks. Marcin Świderski.

Za nimi ok. 650 kilometrów, codzienna Eucharystia, wspólna modlitwa – szczególnie brewiarzowa, konferencje. Grupę tworzyli rowerzyści z diecezji bydgoskiej, a także z Torunia i Olsztyna, wśród nich – trzech kapłanów. – Dla nas był to czas złożenia dziękczynienia Bogu. Nie zabrakło trudu pielgrzymowania, ale też wzrostu duchowego, wewnętrznego namysłu i refleksji. Na koniec dziękujemy wszystkim uczestnikom za trud i czas poświęcony na pokonanie szlaku. Dziękujemy także wszystkim, którzy pomogli nam zorganizować to przedsięwzięcie – podsumowuje ks. Grzegorz Wiciński.

Pielgrzymka rowerowa szlakiem katedr

W uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła prawie dwadzieścia osób wyruszyło z bydgoskiej katedry w pielgrzymce rowerowej, która jest dziękczynieniem za dziesięć lat istnienia diecezji.

Trasa wiedzie szlakiem katedr diecezji, z części których powstał Kościół Bydgoski. Rowerzyści odwiedzą Gniezno, Koszalin, Pelplin, skąd powrócą 5 lipca do Bydgoszczy. Organizatorem wyprawy jest Duszpasterstwo Służby Liturgicznej. – Jubileusz dziesięciolecia diecezji stał się okazją i impulsem do tego, aby podjąć tę szczególną formę dziękczynienia za czas funkcjonowania lokalnych struktur Kościoła. Zrodził się pomysł, aby pojechać do stolic diecezji, które część swoich terenów przekazały na rzecz Kościoła Bydgoskiego. W tych szczególnych miejscach, jakimi są katedry, chcemy wyrazić wdzięczność Panu Bogu za dar Kościoła Bydgoskiego – powiedział duszpasterz Służby Liturgicznej i organizator pielgrzymki ks. Marcin Świderski.

Zanim pielgrzymi pokonali pierwsze kilometry trasy, uczestniczyli w Eucharystii. – Wybieracie się na pielgrzymkę, bo pcha was do tego „jakaśˮ wewnętrzna potrzeba głębszego rozumienia siebie i całej tej rzeczywistości, która nas otacza. Bo co innego może was motywować do wysiłku, trudu, znoju, pokonywania tych wszystkich przeciwieństw, na które zapewne natraficie – mówił biskup ordynariusz Jan Tyrawa, błogosławiąc pątnikom.

Cała trasa liczy 650 kilometrów, a zakładany limit dzienny wynosi około 100 kilometrów. – Podejmujemy ten wysiłek, by głębiej spojrzeć na siebie, zatrzymać się nad swoim życiem. Doświadczając różnych słabości w trudzie pielgrzymowania, chcemy z pokorą stanąć przed Bogiem i samym sobą. Chcemy za Piotrem powtarzać: „Panie, Ty wiesz, że Cię kocham” i Tobie ofiaruję to doświadczenie i ten czas – mówił duszpasterz Służby Liturgicznej ks. Grzegorz Wiciński.

W sumie to siedem dni jazdy. – Chciałem wziąć udział w pielgrzymce. Ponieważ w pieszej nie dałbym rady ze względu na kontuzję nogi, wybrałem tę rowerową. Biorę także udział w rekolekcjach, należę do wspólnoty Domowego Kościoła, więc to dobry czas, aby spróbować czegoś innego pod kątem duchowym – powiedział Zbigniew Klain z bydgoskiej parafii bł. Michała Kozala Biskupa i Męczennika.

W grupie jest trzech kapłanów oraz pątnicy z diecezji bydgoskiej, a także z Torunia i Olsztyna.

IV Diecezjalny Zjazd Ministrantów i Lektorów


Diecezja bydgoska ma dziewięciu nowych ceremoniarzy i stu trzech lektorów. Otrzymali oni promocję podczas Mszy św. w kościele św. Urszuli Ledóchowskiej, której 14 czerwca przewodniczył biskup ordynariusz Jan Tyrawa.

Eucharystia zainaugurowała tym samym IV Diecezjalny Zjazd Ministrantów i Lektorów. Pasterz diecezji podkreślił, że zjazd odbywa się w liturgiczne wspomnienie bł. bp. Michała Kozala – męczennika i patrona diecezji bydgoskiej.

Przypomniał również, że istotą ludzkiego życia jest bycie dla drugiego. Przywołał jednocześnie termin łaciński „ministrare”, który oznacza „służyć, pomagać”. – Od tego słowa pochodzi m.in. słowo ministrant. To ktoś, kto jest szczególnym obrazem tej prawdy, że człowiek może się uszczęśliwić tylko wówczas, kiedy będzie pamiętać o innych, aby im czynić dobro. Ta prawda dotyczy nie tylko ministrantów, ale każdego człowieka – powiedział bp Tyrawa.

Kandydaci na ceremoniarzy oraz lektorów brali wcześniej udział w specjalnych kursach, które zostały przeprowadzone na terenie diecezji. – Spotykając się na naszej dorocznej uroczystości, przypominamy wszystkim, że Kościół to również ludzie młodzi. Jednocześnie powinniśmy cieszyć się, że ci chłopcy chcą być blisko ołtarza – powiedzieli ks. Grzegorz Wiciński i ks. Marcin Świderski, diecezjalni duszpasterze Służby Liturgicznej.

Każdy otrzymał specjalne „testimonium”, które było jednocześnie potwierdzeniem przyjęcia błogosławieństwa do pełnienia nowych funkcji. – To zaszczyt, że powierza się nam coś ważnego – dodał ceremoniarz Tomasz Białczyk z parafii Matki Bożej Zwycięskiej w Bydgoszczy.

Po Eucharystii część uczestników wzięła udział w olimpiadzie wiedzy liturgicznej, która obejmowała w tym roku także treści z Ewangelii św. Mateusza. W zależności od wieku przygotowano po 35 i 50 pytań testowych. Pierwsze miejsca zdobyli: w kategorii szkół podstawowych Dominik Grolewski z parafii Wniebowzięcia NMP i Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Więcborku, a w kategorii gimnazjów Adrian Basinski ze wspólnoty św. Bartłomieja Apostoła w Sępólnie Krajeńskim.

IV Diecezjalny Zjazd Ministrantów i Lektorów stanowi również część sportowa. Na obiektach Klubu Sportowego „Gwiazda” Bydgoszcz uczniowie szkół podstawowych tworzący 15 drużyn wzięli udział w turnieju piłki nożnej, a reprezentanci gimnazjum w liczbie 11 drużyn w konkursie rzutów karnych. Pierwsze miejsce w turnieju piłki nożnej zajęli reprezentanci wspólnoty bł. Michała Kozala w Solcu Kujawskim a w konkursie rzutów karnych zawodnicy parafii św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Bydgoszczy. – Istotą sprawy jest to, że poprzez sport przyciągamy do Pana Boga. Zależy nam, aby sport kojarzył się młodzieży z tym co piękne i wartościowe – dodali diecezjalni duszpasterze sportu ks. Robert Szczepański i Michał Zawartowski.

Również wspólnota parafialna, która zdobyła najwięcej punktów we wszystkich kategoriach, otrzymała puchar przechodni biskupa Jana Tyrawy. Okazała się nią parafia Matki Bożej Zwycięskiej w Bydgoszczy.

OLIMPIADA WYNIKI

III Diecezjalny Zjazd Ministrantów i Lektorów

Kilkaset osób uczestniczyło w III Diecezjalnym Zjeździe Ministrantów i Lektorów, który odbywał się 15 czerwca w Bydgoszczy.

Spotkanie rozpoczęła Msza św. w kościele św. Urszuli Ledóchowskiej na bydgoskim Miedzyniu. Eucharystii przewodniczył i słowo wygłosił ks. dr Sylwester Warzyński. Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej w Bydgoszczy reprezentował na spotkaniu biskupa Jana Tyrawę. W kazaniu kapłan zwrócił uwagę na strój ministranta, który przypomina szatę chrzcielną i wyraża szczególny związek z Chrystusem. – Ministrant, doświadczając z tak bliska obecności Jezusa w liturgii, musi dbać, by biały strój, który nosi, nie był tylko pustym znakiem – mówił ks. dr Warzyński.

Nawiązując do słów Jezusa o „soli dla ziemi”, o konieczności bycia „światłem dla świata”, tłumaczył, że to wezwanie przekracza granice świątyni. – Biała komża, alba, które nosicie, to wezwanie i zobowiązanie, by w szkole, w domu, na podwórku świadczyć o swojej głębokiej zażyłości z Jezusem. Czy to łatwe? Wiemy, że nie. Stąd potrzeba męstwa, ćwiczenia charakteru, pracy nad sobą, nieustannego przezwyciężania siebie. Ministranctwo może być w tym bardzo pomocne – podkreślił.

Podczas Eucharystii 66 kandydatów otrzymało promocję lektorską. Każdy otrzymał specjalne „testimonium” potwierdzające przyjęcie błogosławieństwa do pełnienia funkcji lektora. – Ten zjazd zamyka całoroczną pracę formacyjną. Jest również zachętą, aby po wakacjach z nową siłą rozpocząć kolejny jej etap – powiedział diecezjalny duszpasterz Służby Liturgicznej ks. Grzegorz Wiciński.

Mateusz Nikiel służy przy ołtarzu już od ponad dziesięciu lat. Pochodzi z parafii św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Nakle nad Notecią. – Mam już dwadzieścia lat i dzisiaj otrzymuję promocję lektorską, z czego bardzo się cieszę – powiedział.

Po Mszy św. część uczestników przeszła do salek parafialnych, by wziąć udział w olimpiadzie wiedzy liturgicznej. – Oprócz całorocznej formacji, która wiąże się ze służbą przy ołtarzu, z rozwojem duchowym, niezwykle ważne jest budowanie wspólnoty na poziomie diecezji. Temu ma służyć również ten zjazd. To przecież okazja, by poczuć jedność, wspólnotę – powiedział drugi diecezjalny duszpasterz Służby Liturgicznej ks. Marcin Świderski.

Pozostali udali się na stadion Klubu Sportowego „Gwiazda” Bydgoszcz, który współorganizował część sportową zjazdu. Gimnazjaliści tworzący 16 zespołów wzięli udział w turnieju piłki nożnej, a reprezentanci szkół podstawowych w liczbie 14 drużyn w konkursie rzutów karnych.

Spotkanie zakończył pokazowy mecz piłki nożnej księża kontra działacze Klubu Sportowego „Gwiazda” Bydgoszcz. Wspólnota parafialna, która zdobyła najwięcej punktów we wszystkich kategoriach, otrzymała puchar przechodni biskupa Jana Tyrawy.

OLIMPIADA WYNIKI

TURNIEJ WYNIKI

Kurs dla ceremoniarzy liturgicznych

Od 26 do 28 kwietnia 2013 roku w bydgoskim Diecezjalnym Domu Rekolekcyjnym im. św. Wojciecha na Piaskach odbyło się kolejne spotkanie w ramach Kursu Ceremoniarzy Diecezji Bydgoskiej.

Podczas formacji kandydaci na ceremoniarzy zgłębiali tematykę teologii i struktury Mszy świętej. W oparciu o Ogólne Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego szczegółowo zapoznali się z jego rubrykami oraz uczyli się je odczytywać i realizować w przygotowywaniu liturgii w swoich parafiach. Ponadto zdobywali praktyczną wiedzę potrzebną do służenia kapłanowi przy księdze Mszału Rzymskiego, poznając jego treść i układ.

W niedzielę, 28 kwietnia, , uczestniczyli także w uroczystej Mszy św. w bydgoskiej katedrze, służąc do niej wraz z klerykami Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Bydgoskiej.

Kurs dla ceremoniarzy liturgicznych

Modlitwa, rozważania lektury oraz zajęcia praktyczne – to podstawy kursu dla ceremoniarzy, który jest przeznaczony dla lektorów szkół średnich i starszych.

Nowa formuła organizacyjna, w którą są również zaangażowani klerycy bydgoskiego seminarium, cieszy się sporym zainteresowaniem. Na Piaski przyjechali młodzi z terenu całej diecezji. Jak tłumaczy ks. Grzegorz Wiciński, od tego roku kurs został podzielony na trzy spotkania w cyklu dwuletnim. – Pierwszy stopień obejmuje dwa weekendowe spotkania, czyli obowiązkowy zjazd jesienny i wiosenny. Drugi rok to drugi stopień i jeden obowiązkowy zjazd – dodał.

Diecezjalny duszpasterz Służby Liturgicznej podkreślił, że nowi ceremoniarze będą ustanawiani w diecezji co dwa lata, a uroczystościom będzie przewodniczył biskup ordynariusz. – Ojciec Święty w liście apostolskim „Porta fidei” przypomina nam, że trzeba zaczerpnąć ze źródła, którym niewątpliwie jest Chrystus. Rozpoczynając kurs ceremoniarzy, chcemy bardzo do tego źródła sięgnąć. By stało się ono podstawą tego spotkania – zaznaczył.

Ksiądz diakon Karol Rawicz-Kostro podkreślił, że przyszły ceremoniarz potrzebuje na pewno samodyscypliny. – Wówczas taka osoba będzie wypełniała swoją funkcję w sposób odpowiedni i godny. Ceremonie muszą być nie tylko zorganizowane poprawnie pod względem liturgicznym, ale również odpowiednio przeżyte duchowo. Chodzi o to, aby nie zatracić w tym wszystkim ducha – dodał.

Kamil Leis z parafii św. Wawrzyńca w Nakle nad Notecią powiedział, że w jego wspólnocie nie ma jeszcze ceremoniarza. Na kursie znalazł się z ciekawości. Wiedzę, którą zdobędzie, pragnie wykorzystać później w praktyce.

Przyszli ceremoniarze poznają obsługę mszału, jego strukturę, zostaną wprowadzeni w tajniki przygotowywania asyst liturgicznych, zasad i obowiązków w czasie liturgii.

II Diecezjalny Zjazd Liturgicznej Służby Ołtarza

Ponad trzystu ministrantów i lektorów wzięło udział 16 czerwca w Diecezjalnym Zjeździe Liturgicznej Służby, który odbywał się w Bydgoszczy. Podczas Eucharystii w Sanktuarium Nowych Męczenników miała miejsce promocja nowych lektorów. Następnie wszyscy wzięli udział w konkursie wiedzy liturgicznej oraz piłkarskich rozgrywkach sportowych.

Do zgromadzonych w imieniu biskupa Jana Tyrawy swoje słowo skierował dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej w Bydgoszczy, ks. dr Sylwester Warzyński. Podczas kazania kapłan nawiązał najpierw do liturgii słowa. Następnie zwrócił uwagę na odpowiedzialność, jaką niesie ze sobą służba bycia ministrantem oraz lektorem. – Jeśli stoję blisko ołtarza, uczestniczę w Eucharystii, to muszę zabiegać, aby i moje serce było niepokalane, czyste. Jestem w ten sposób wezwany, aby zmieniać to, co wciąż nie jest – mówiąc słowami dzisiejszej Ewangelii – „w tym, co należy do Ojca” – mówił.

Po kazaniu przyszedł czas na promocję ponad sześćdziesięciu lektorów, którzy od tej pory będą czytali Słowo Boże we wspólnotach na terenie całej diecezji. Wśród nich znalazł się Michał Kin z bydgoskiej parafii Matki Boskiej Nieustającej Pomocy. – Od zawsze marzyłem, aby być w gronie tych wspaniałych ludzi. Uczestniczenie w duszpasterstwie Liturgicznej Służby Ołtarza to zadanie, aby życiem świadczyć o Słowie Bożym – powiedział.

Pod koniec Mszy św. ks. dr Sylwester Warzyński podziękował w imieniu biskupa Jana Tyrawy ks. Pawłowi Polcynowi, dotychczasowemu diecezjalnemu duszpasterzowi Służby Liturgicznej. Wręczył również dekrety ks. Grzegorzowi Wicińskiemu oraz ks. Marcinowi Świderskiemu, którzy od tej pory będą czuwali nad formacją ministrantów oraz lektorów.

Następnie wszyscy udali się do Bydgoskiego Klubu Sportowego „Chemik”, by wziąć udział w turnieju piłkarskim oraz turnieju rzutów karnych. Z kolei druga grupa wzięła udział w konkursie wiedzy liturgicznej, który odbywał się w Zespole Szkół nr 26 w Bydgoszczy. W tym roku grupą ministrancką, która zdobyła najwięcej punktów we wszystkich dyscyplinach zostali ministranci z Parafii Świętej Rodziny z Bydgoszczy. Zwycięscy otrzymali puchar przechodni biskupa Jana Tyrawy.